of 62812 LinkedIn

Gouda stopt met straatcoaches

Volgens Gouda voldeden de ingehuurde straatcoaches van beveiligingsbedrijf G4S niet. ‘Ze bouwden onvoldoende contacten op met jongeren, bewoners en organisaties en verwezen te weinig jongeren en hun ouders naar hulpverleningsinstanties’, aldus een schriftelijke toelichting van de gemeente. ‘Er was te weinig aansluiting in de wijk’, legt gemeentewoordvoerster Ingrid Spruit de genomen beslissing verder uit.

Gouda is per onmiddellijk gestopt met de inzet van straatcoaches tegen overlastgevende Marokkaanse jongeren. In plaats daarvan wil de gemeente nu werkloze jongeren uit de probleemwijken opleiden als beveiliger en deze tijdens die opleiding inzetten als straatcoach.

Volgens Gouda voldeden de ingehuurde straatcoaches van beveiligingsbedrijf G4S niet. ‘Ze bouwden onvoldoende contacten op met jongeren, bewoners en organisaties en verwezen te weinig jongeren en hun ouders naar hulpverleningsinstanties’, aldus een schriftelijke toelichting van de gemeente. ‘Er was te weinig aansluiting in de wijk’, legt gemeentewoordvoerster Ingrid Spruit de genomen beslissing verder uit.

 

‘Wat de straatcoaches opschreven in hun rapportages klopte niet met wat we hoorden uit andere bronnen, zoals de politie en de stadswachten.’ Bovendien werden de straatcoaches ‘door de beperkte beschikbaarheid niet vaak gezien en werd de signaalfunctie heel beperkt ingevuld’. In een nota van B en W over de kwestie staat dat het ‘lastig blijkt om goed inzicht te krijgen in de dagelijkse activiteiten van de straatcoaches en goed op deze inzet te sturen’.

 

Gouda krijgt als een van de 22 Marokkanengemeenten per jaar 2 ton voor de inzet van de straatcoaches. Dat geld wil Gouda nu gaan gebruiken voor het starten van een werkgelegenheidsproject waarbij lokale jongeren worden opgeleid tot beveiliger. Tot dit vorm heeft gekregen, neemt Stadstoezicht de honneurs waar in de door overlast geplaagde wijken.

 

Overigens is G4S al de tweede leverancier van straatcoaches die Gouda aan de kant schuift. Begin 2010 werd het contract beëindigd met de firma Rosa Security. Volgens Gouda was Rosa eind 2009 ingeschakeld om snel te kunnen beginnen, maar kwam G4S bij de daaropvolgende formele aanbesteding beter uit de bus ‘vanwege kosten, kwaliteit en ervaring’. Twee straatcoaches stapten over van Rosa naar G4S en bleven dus wel actief in de Goudse wijken.

 

Binnenlands Bestuur vroeg vorig jaar de subsidieaanvragen op van alle 22 Marokkanengemeenten. Daaruit bleek dat nagenoeg elke gemeente een eigen invulling geeft aan het fenomeen straatcoach. Sommige gemeenten willen coaches die uit de wijk komen, anderen willen juist coaches van buiten.

 

De ene gemeente wil ‘ervaringsdeskundigen’ met een strafblad, de andere wil dat juist niet. De straatcoaches in Amsterdam kwamen enkele weken geleden nog in opspraak omdat ze zelf overlast zouden veroorzaken: ze hingen doelloos op straat en gebruikten drugs, aldus criticasters.  

Lees ook: 'Gouda maakt klassieke fout'


Stadsmarinier
Gouda heeft sinds 1 april ook een stadsmarinier voor de ‘bestrijding van de overlastgevende problematiek door met name Marokkaans-Nederlandse jongeren in en rond de wijk Oosterwei’. De functionaris, afkomstig uit de eigen ambtelijke gelederen, is voor 1 à 2 jaar aangesteld op instigatie van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Op werkbezoek in Gouda opperde Opstelten in november om dit middel in te zetten. Opstelten heeft in zijn vorige functie als burgemeester van Rotterdam veel ervaring opgedaan met het fenomeen stadsmariniers.

 

De Goudse stadsmarinier ‘moet in kaart brengen welke problemen er allemaal spelen in de wijk’, aldus woordvoerster Ingrid Spruit van de gemeente Gouda. ‘Hij praat met alle partijen die actief zijn in een wijk en maakt vervolgens een prioriteitenplan.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Arjan Raatgever (adviseur) op
Voor wie écht wil weten hoe het zit met straatcoaches: KEI heeft in een nieuwsbericht de Goudse problemen met de straatcoaches in een bredere perspectief gezet: http://www.kei-centrum.nl/view.cfm?page_id=1893&item_type=nieuws&item_id=3217
Door Hannes haganum (kritisch lezer en overheidsdienaar) op
Dit besluit viel te verwachten. Het is ridicuul en onacceptabel dat een gemeente op kosten van de belastingbetaler een beveiligingsbedrijf inhuurt voor het sussen van maatschappelijke problemen waartoe zij zichzelf incapabel acht. Het Goudse college geeft zichzelf hiermee een brevet van totaal onvermogen.
Door Jorein Versteege (Anti-stalinistische Marxist) op
Je moet ook geen straat coachen in dienst nemen van privé ondernemingen. Die doen het puur voor de winst.

Die jongeren moeten een baan krijgen en toekomst perspectief. Helaas is het reguliere onderwijs voor veel jongeren niet te doen. Te grote klassen, te veel leerlingen, te veel prikkels.

Het kapitalisme bied deze jongeren geen toekomst. Daarom moet deze maatschappij fundamenteel veranderen. Asociale hangjongeren moeten van de straat, maar als de burgerlijke overheid geen werk voor ze heeft, dan blijven ze op straat rond hangen.
Door Peter op
Ik word toch zo schijtziek van dit gezwam.

1) Straatcoaches, het zijn dus gewoon ordinaire beveiligers. Een coach is iemand die iemand begeleid, een beveiliger zorgt er primair voor dat er geen gedonder is, dus deze term is een term die de lading niet dekt.

2) NL taal. Ja ik wil ook graag in het NL aangesproken worden. Maar nut en noodzaak moeten wel hand in hand gaan. Als je iets in je strot geduwd krijgt, gekleineerd word, gekoeioneerd word en als allochtoon per definitie gecriminaliseerd word, dan moet je het niet raar vinden als je een grote dikke middelvinger te zien krijgt. Behandel mensen als mensen en niet als dieren.

En kom dan niet aanzetten met 'Ja maar dat doen ze met ons toch ook niet'. Heel veel van dit soort houdingen is op 1 term terug te voeren: uitsluiten. En dat is niks meer en niks minder als dat je vroeger op de lagere school bij 'het groepje' hoorde of niet bij 'het groepje' hoorde. In wezen zijn mensen zoals in het voorgaande niks meer of niks minder dan grote kinderen.

Wat we in dit land nodig hebben zijn bruggenbouwers en niet figuren a la Geert Wilders die verdeeldheid zaaien.

Iemand met een beetje werkende grijze cellen en iemand die zich bewust niet wil vereenzelvigen met menselijke dieren moet inzien, dat samenleven berust op een paar pijlers: Verdraagzaamheid en begrip voor mensen die uit een andere cultuur komen. Dat wil dus niet zeggen dat je hun cultuur klakkeloos moet accepteren. En denk je nu echt, dat onze cultuur hetzelfde is als pakweg 500 jaar geleden. Nee, mensen van 500 jaar geleden zouden zich totaal niet herkennen anno 2011.

En wees er maar op voorbereid: Het zal nooit meer zo worden als vroeger. En waarom? Omdat we nu met de hele wereld in verbinding staan, dus de communicatie grenzen zijn weg. Financiële grenzen zijn weg. Nationale belangen zijn wereldbelangen geworden.

3) Als dit gezwam van ambtenaren komt, dan word het tijd dat de VVD en CDA hun bezuinigingsronde op dit apparaat mogen gaan doorvoeren. Ambtenaren zijn voor alle inwonenden van Nederland.
Door JvV (adviseur) op
Het is voor de gemeente schijnbaar heel moeilijk om intern en extern de zaken goed te coördineren. Ik heb daarover een paar weken geleden een persoonlijk gesprek gehad.
Zolang dat niet op orde is zullen de wisselingen elkaar blijven opvolgen.
Door Peter op
Inderdaad, hard aanpakken, schade verhalen en bij ricidive Nederlandse nationaliteit intrekken, uitzetten én tot ongevwenst vreemdeling verklaren. En dan vooral niet "z....en" over discriminatie etc. Dat speelt hier niet., wel crimineel gedrag en consequent weigeren je aan te passen aan onze normen en waarden. Ook de ouders "dwingen" om Nederlands te leren. Er is hier een tendens als er zich vreemdelingen vestigen om dan ook maar die taal te gaan leren want dan kunnen wij ze verstaan. Nee: als ik in het buitenland ga wonen dan moet ik ook die taal leren, en zijn er ook geen folders etc. in het Nederlands. Als je je ergens vestig moet je je aanpassen. Dat geldt in beperktere mate ook als je in Nederland naar een heel ander deel van het land verhuist.
Door Essies (adviseur gemeentelijke overheid) op
Uitstekende reacties hiervoor. De gemeenschap moet het lef hebben om óók achter de voordeur maatregelen te treffen. Ook financieel. Dus de schade van boefjes van +/-15 jaar door de ouders laten vergoeden. En als ze volwassen zijn: of leren of werken. Géén uitkering. Bij criminaliteit het paspoort afpakken en naar Marokko sturen.
Door Joschke op
Het blijft maar eikelen in Gouda. Als Teeven en Opstelten eens een keer echt een punt willen scoren: ontneem overlastgevenden Marokannen hun Nederlandse nationaliteit (hoeft geen probleem te zijn want ze hebben daarnaast nog de Marokkaanse) en zet ze uit.

Zal je zien hoe snel de situatie verandert. Want je kunt beter als Marokkaan hier zitten, waar je als bijstandstrekker vanaf de dag dat je je school verliet tot wanneer je in Marokko begraven wordt op kosten van de Nederlandse gemeenschap leven... En dit zullen ze niet graag opgeven...
Door johannes (adviseur) op
Beste Fred. Het antwoord is vrij simpel. Achter de voordeur kom je nu eenmaal dingen tegen die je als PvdA burgemeester liever niet naar buiten brengt, te weten een vader die slecht zeer gebrekkig Nederlands praat, een moeder die in het geheel geen Nederlands praat omdat zij alleen bij Marrokkaanse winkels boodschappen doet, een televisie die de gehele dag is afgestemd om TV Marrok en ga zo maar door. Het zou dan overduidelijk worden dat deze groepen niet willen integreren in onze samenleving, maar de eigen taal en cultuur wil blijen behouden. Binnen die cultuur past dat jonge Marrokkanenmogen doen en laten wat zij willen en zich boven de wet verheven voelen.
Een betere oplossing zou zijn de invoering van een dienstplicht voor alle jongens en wellicht ook de meisjes tussen de 18 en 20 jaar. De dienstplicht mag niet woren afgekocht zoals in Turkeije. Je kan alleen uitstel krijgen ivm een studie. Na beeindiging van de studie, ga je de dienst in. Nadat zij de basistraining hebben afgerond, worden deze dienstplichtigen gedurende 12 maanden hoofdzakelijk ingezet voor hulp aan bejaarden, gehandicapten e.d.. Naast discipline leren zij dan ook de sociale kant van het leven kennen.
Daarnaast alleen maar Nederlands als taal in de communicatie naar burgers. Geen folders in allerlei talen. Je moet de mensen de noodzaak van het leren van de taal duidelijk maken. Dus op school geen ouderavonden waar het kind dat onderwerp van gesprek is, aan de ouders moet vertalen wat de leraar verteld.
Het leren van de taal moet op de eerste plaats komen. de beschikbare middelen moeten daarin worden gestoken. Aanvragen voor een sociale uitkering alleen laten indien door de betrokkene in het Nederlands en zonder tolk. Zonder Nederlands kan je nooit functioneren in de samenleving en dus ook geen betaalde baan krijgen.
Door Fred IJspeerd (Gouds burger) op
Waarom gaat mijn gemeentebestuur niet over op de best practice "Dringen(d)" achter de voordeur" uit Enschede?

Inwoner van één van de Goudse krachtwijken

Vacatures

Van onze partners