of 65101 LinkedIn

Gemeenten: tekort aan boa’s

De beschikbare capaciteit aan handhavers in verhouding tot aantal inwoners loopt sterk uiteen. Gemene deler bij ruim twee op de drie gemeenten is dat er een capaciteitstekort is of wordt ervaren. Dat constateert bureau Necker van Naem na een onderzoek in achttien gemeenten naar hoe het is gesteld met toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid.

De beschikbare capaciteit aan handhavers in verhouding tot aantal inwoners loopt sterk uiteen. Gemene deler bij ruim twee op de drie gemeenten is dat er een capaciteitstekort is of wordt ervaren.

Dat constateert bureau Necker van Naem na een onderzoek in achttien gemeenten naar hoe het is gesteld met toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid. Gevolg van dat tekort is dat beleid onvoldoende wordt uitgevoerd.

 

Geen gegevens

Op vragen uit de Tweede Kamer hoeveel handhavers er waar beschikbaar zijn, antwoordde minister Ollongren vorige week dat het thans vanwege de diversiteit in handhavers niet mogelijk is om een uitsplitsing per veiligheidsregio te maken. ‘Over de daadwerkelijke inzet van boa’s zijn geen landelijke gegevens bekend’, aldus de minister van Binnenlandse Zaken. Bovendien is het aantal gemeentelijke handhavers divers: van handhavers in het fysieke domein (onder andere bouw- en woningtoezicht), het sociale domein tot op het terrein van veiligheid/leefbaarheid.

Voor de strafrechtelijke handhaving van de covid-19 noodverordeningen van de veiligheidregio’s zijn onder meer de boa’s belast in de domeinen openbare ruimte, milieu, welzijn en infrastructuur en openbaar vervoer. De meeste gemeentelijke buitengewone opsporingsambtenaren – boa’s – vallen in het domein openbare ruimte. Op 1 oktober 2020 was het aantal door de dienst Justitie verstrekte boa aktes in dat domein in totaal 4.073 ten opzichte van 4.075 in februari 2020.

 

Gouden regel

Er bestaat volgens Necker van Naem geen gouden regel voor het bepalen van boa-capaciteit, zoals die er volgens de onderzoekers bijvoorbeeld wel is voor wijkagenten (1 op 5.000 inwoners). In geval van capaciteitstekort zijn er volgens hen twee manieren om dat op te lossen: ofwel door meer capaciteit aan te trekken, of door te snoeien in het aantal prioriteiten. ‘Het lijkt een open deur, maar staat zelden op de agenda’, stellen ze vast.

 

Ondermijning

Wat verder opvalt in het onderzoek is dat beleid en praktijk vaak uiteen. ‘Op het gebied van openbare orde en veiligheid is nou eenmaal niet alles te voorzien. Maar beschikbare data en informatie uit het veld worden ook te weinig benut om vooruit te kijken’, aldus de onderzoekers. Buitengewone opsporingsambtenaren – boa’s – reageren vooral op incidenten. ’Daardoor is er minder tijd en aandacht voor prioriteiten uit het beleid of langetermijninvesteringen. Bijvoorbeeld in de aanpak van ondermijning.’

 

Hoog over

Andersom geldt blijkens het onderzoek ook dat het vaak als ‘hoog over’ wordt ervaren, weinig realistisch en niet urgent. Het ontbreken van een goede aansluiting tussen beleid en praktijk maakt effectieve sturing door de gemeenteraad en de portefeuillehouder moeilijk.

 

Lees het volledige onderzoek in Binnenlands Bestuur nr. 21 van deze week

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerben op
Niet vreemd met weer een nullijn aanstaande.
Door Spijker (n.v.t.) op
De gemeentepolitie van vroeger is destijds opgegaan in de nationale politie. Door het bestand aan BOA' steeds meer te vergroten halen gemeenten extra verantwoordelijkheden en kosten naar zich toe. De nationale politietaak wordt namelijk bekostigd door het Rijk en de salarissen van de BOA's worden betaald uit de gemeentebegroting. Hier gaan dus verantwoordelijkheden en geldstromen steeds meer door elkaar heen lopen. Er dient in dat opzicht een duidelijke taakafbakening te zijn. Is dat al duidelijk geregeld?
Door Mark op
Het zal wel aan mij liggen. Maar ik zie tegenwoordig overal BOA's. En ze vinden dat de straat van hun is.

Vacatures

Van onze partners