of 63966 LinkedIn

Gemeenten houden helft compensatie opruimen drugsafval

Gemeenten behouden een compensatie van 50 procent voor financiële schade van het opruimen van drugsafvaldumpingen. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Particulieren met schade op hun terrein door illegaal gedumpt drugsafval krijgen opruimkosten wel helemaal vergoed. Voor de nieuwe regeling is jaarlijks 1 miljoen euro uitgetrokken tot en met 2024.

Gemeenten behouden een compensatie van 50 procent voor financiële schade van het opruimen van drugsafvaldumpingen. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Particulieren met schade op hun terrein door illegaal gedumpt drugsafval krijgen opruimkosten wel helemaal vergoed. Voor de nieuwe regeling is jaarlijks 1 miljoen euro uitgetrokken tot en met 2024.

Cofinanciering
Sinds 2015 werden zowel particulieren als decentrale overheden via cofinanciering gecompenseerd voor ten hoogste 50 procent van de kosten van het opruimen van drugsafvaldumpingen. De nieuwe regeling vervangt de oude voorziening die mede werd bekostigd uit een eenmalig bedrag van 3 miljoen euro uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij die oude regeling had de provincie Noord-Brabant een coördinerende en faciliterende rol.

Noord-Brabant doet voorlopig subsidieverzoeken
De nieuwe regeling kwam tot stand in overleg met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De provincies stelden voor om de subsidieregeling in de loop van juni 2020 centraal via hen te regelen. Zij zullen het centrale loket op hun websites naar buiten toe bekendmaken met een link naar informatie over de subsidies en het aanmeldformulier. Zolang dit centrale loket dit jaar nog niet operationeel is, neemt de provincie Noord-Brabant in de overgangsfase in 2020 de subsidieverzoeken in behandeling voor heel Nederland. De provincie Gelderland heeft voor dit jaar nog een subsidieregeling openstaan en voert deze dit jaar nog zelfstandig uit.

Schadelijk en ondermijnend
Volgens minister Grapperhaus zijn drugsafvaldumpingen een duidelijk voorbeeld van hoe schadelijk en ondermijnend drugscriminaliteit is voor de samenleving. ‘Onze woonomgeving, natuur en milieu worden in gevaar gebracht door nietsontziende criminelen die alleen maar uit zijn op zoveel mogelijk financiële winst. Behalve de compensatieregeling voor gedupeerde grondeigenaren, zetten we daarom vol in op de aanpak van drugsproductie en maken we het producenten van synthetische drugs moeilijker hun illegale waren in Nederland te produceren.’ De minister zal de Tweede Kamer voor de zomer over de nadere uitwerking van het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit informeren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Dit kan echt niet. Hier dient het Rijk voor 100% te compenseren. Daar waar het Rijk (nationale politie) in gebreke blijft om drugsproducenten in voldoende mate achter slot en grendel te zetten kan je de rekening niet bij de Gemeenten deponeren! Typisch weer zo'n zaak waar de gemeenten/VNG achteraan moeten.

Vacatures

Van onze partners