of 60220 LinkedIn

Gelderse politie wil haar hoofdbureau in Arnhem terug

Het hoofdbureau van politiekorps Gelderland-Miden in Arnhem.
Het hoofdbureau van politiekorps Gelderland-Miden in Arnhem.
De politie Gelderland-Midden overweegt haar hoofdbureau in Arnhem, dat in 1998 werd afgestoten, terug te kopen. Dit zou een investering vergen van ongeveer 24 miljoen euro.

Nadat de politie Gelderland-Midden medio dit jaar al 8 miljoen euro uittrok om eerder verkochte politiebureaus in Velp en Zevenaar terug te kopen, wordt nu gekeken naar de mogelijkheid om ook ‘Arnhem’ weer in eigendom te nemen. Op deze manier hoopt het korps op de huisvestingslasten te besparen. Het is exact de tegenovergestelde beweging als ruim 10 jaar geleden: toen werd om financiële redenen juist besloten om alle panden te verkopen, en te gaan huren.

 

Volgens korpschef Pim Miltenburg betaalt de politie Gelderland-Midden anno 2010 veel te veel huur. Met 5.500 euro per fte per jaar liggen de huisvestingslasten ‘significant hoger’ dan bij andere korpsen, die per fte gemiddeld 500 euro goedkoper uit zijn, is gebleken uit een benchmark. Gelderland-Midden telt ongeveer 1.500 fte, en zou volgens deze rekensom jaarlijks dus 750 duizend euro te veel kwijt zijn. Daarbij komt dat het Gelderse korps ‘van 2010 t/m 2026 wordt geconfronteerd met structureel oplopende huisvestingslasten’, schreef Miltenburg eerder dit jaar in een brief aan korpsbeheerder Pauline Krikke.

 

Ongunstig

 

Als uitvloeisel van een in 1998 in gang gezette sale and lease back-constructie, zit de politie vast aan langlopende huurcontracten. Bij de verkoop van de panden, is destijds een huursom met een jaarlijkse indexatie overeengekomen. Miltenburg meent dat dit nu uitermate ongunstig uitpakt: ‘De huurtarieven zijn niet meer marktconform.’

 

Consultants van de Brink Groep hebben de korpsleiding inmiddels ‘voor de lange termijn’ het advies gegeven om ‘strategisch incourant vastgoed’ waar mogelijk aan te kopen. Dan gaat het om panden met ‘politiespecifieke voorzieningen zoals een meldkamer/commandocentrum, cellencomplexen en bijzondere ICT-voorzieningen’.

 

Het hoofdbureau aan de Beekstraat in Arnhem valt hieronder. De politiebureaus in Arnhem, Zevenaar en Velp werden in 1998 verkocht aan de Rozendaalse Vastgoedgroep. Hierbij werd afgesproken dat bij het eventueel doorverkopen van de panden de politie het recht op eerste koop had. Deze situatie deed zich dit voorjaar voor.

 

‘We hadden de panden in Velp en Zevenaar aan een ander verkocht, onder het voorbehoud dat de politie geen gebruik zou maken van haar recht op koop. Die mogelijkheid leek ons namelijk theoretisch – je besluit niet voor niets tot een sale and lease back – maar tot onze verbazing wilde het korps beide panden terugkopen’, zegt Theo Jansen, een van de vennoten van de Rozendaalse Vastgoedgroep.

 

Herman Veenendaal, een van Jansens compagnons, vult aan dat het bedrijf ook het hoofdbureau in Arnhem nu wil verkopen. Dit heeft volgens hem te maken met de behoefte aan het ‘vrijspelen van liquiditeiten’, die dan vervolgens kunnen worden geïnvesteerd in projectontwikkeling.

 

Veenendaal stelt dat het Arnhemse hoofdbureau interessant is om door te verkopen, omdat er een langlopend huurcontract op zit. De Rozendaalse Vastgoedgroep heeft inmiddels een eerste gesprek met de politie gehad, en verwacht begin volgend jaar duidelijkheid. De politie Gelderland-Midden onthoudt zich van commentaar.

 

Verkoopprijs

 

Als de verkoopprijs voor het pand in Arnhem op dezelfde manier wordt berekend als de prijs voor ‘Velp’ en ‘Zevenaar’, zou de politie een bedrag van om en nabij de 24 miljoen euro moeten ophoesten. Voor de politiebureaus in Velp en Zevenaar moest 14 keer de jaarlijkse huuropbrengst (huurwaarde) worden betaald.

 

Het hoofdbureau in Arnhem kost de politie jaarlijks ruim 1,7 miljoen euro aan huur. Dit zou betekenen dat het korps voor ongeveer 24 miljoen euro eigenaar kan worden van het pand, al wil geen van de betrokkenen dit bedrag bevestigen. Het pand aan de Beekstraat werd in 1998 voor 10 miljoen euro door de politie aan de Rozendaalse Vastgoedgroep verkocht. In diezelfde periode is voor ongeveer 7,5 miljoen euro in het gebouw geïnvesteerd om achterstallig onderhoud weg te werken en om het pand in te richten naar de wensen van het korps.

 

'Verlies verkoop Ohra-pand'

 

In reactie op berichtgeving in Binnenlands Bestuur van vorige week, laat de Rozendaalse Vastgoedgroep (RVG) weten dat de verkoop van het zogeheten OHRA-pand voor haar minder winstgevend is geweest dan algemeen wordt aangenomen. Het OHRA-pand maakte deel uit van een reeks gebouwen die de RVG van de politie overnam. De vastgoedgroep betaalde destijds 15,5 miljoen gulden voor het pand, en verkocht het met 3 miljoen gulden winst door. ‘En toch hebben wij uiteindelijk verlies geleden op dat pand’, zegt Herman Veenendaal, een van de vier vennoten van de Rozendaalse Vastgoedgroep.

 

‘Ik had namelijk een mondelinge overeenkomst met René aan de Stegge van de Giesbers Groep. Hij zou het OHRA-gebouw voor hetzelfde bedrag, 15,5 miljoen dus, van ons overnemen. Toen wij kort hierna het pand voor 18,5 miljoen konden verkopen omdat er inmiddels een huurder was gevonden, ben ik teruggegaan naar Aan de Stegge. Hij was bereid om van de deal af te zien.

 

Om hem te compenseren, hebben wij Aan de Stegge toen voor 20 procent laten deelnemen in de ontwikkeling van Palazzo, een gebied voor grootschalige detailhandel in Lelystad. Daar heeft hij uiteindelijk meer mee gewonnen dan die 3 miljoen. Per saldo komen wij in guldens daarom uit op een verlies van ongeveer 5 ton op het OHRA-pand. Je kan die twee dingen - de verkoop van het OHRA-pand en de deelneming van Aan de Stegge in Palazzo - nu eenmaal niet los van elkaar zien.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Een ezel stoot zich in het gemeen niet twee maal aan dezelfde steen.
Door xxx op
ZOu het kunnen dat er bij de politie rotte appels rondlopen die eerst verkopen (te goedkoop) om dan weer te duur terugkopen en het verschil delen? Gebeurt in de onderwereld ook. Een mooie taak voor het OM om te onderzoeken en ndan niet bij voorbaat er vanuit gaan dat het politiemensen betreffen en dus integer zijn. laat één ding zeker zijn. Niemand is integer: ook de juridische 'macht' niet.
Door norbert (wijkzaken) op
De hele gang van zaken maakt me droevig. Het geld kan (veel) beter besteed worden. Ook bij de politie worden de beslissingen kennelijk te sterk beinvloed door zogenaamde slimme financiele rakkers, die aan het einde van de rit foetsie zijn maar je wel met enorme financiele lasten laten zitten. Dit is de ziekte van Nederland die sinds 1990 regeert. Volgens mij moet de overheid dit ook als overheid aanpakken. Geen schijnconstructies meer toelaten, beleidsterreinen financieel schoonmaken door subsidies/belastingvoor- en nadelen te schrappen.
Door huisman op
Dit geeft in ieder geval duidelijk aan hoe slim de politietop is. Eerst verkopen en daarna voor veel meer geld terugkopen. Ik snap nu waarom de politie geld tekort komt.

Vacatures

Van onze partners