of 63372 LinkedIn

Geen centraal meldpunt voor ondermijning

Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ziet niets in een centraal meldpunt voor signalen van ondermijnende criminaliteit. Volgens hem kunnen burgers daarvoor al terecht bij de politie of een anonieme melding doen bij Meld Misdaad Anoniem. Ook gemeenten hebben steeds vaker zelf een meldpunt.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ziet niets in een centraal meldpunt voor signalen van ondermijnende criminaliteit. Volgens hem kunnen burgers daarvoor al terecht bij de politie of een anonieme melding doen bij Meld Misdaad Anoniem. Ook gemeenten hebben steeds vaker zelf een meldpunt.

Centraal meldpunt
Onlangs zetten TNO-onderzoekers in Binnenlands Bestuur in vier stappen uiteen hoe de politie en gemeenten meldingsbereidheid van burgers kunnen vergroten. Oplettende burgers en ondernemers kunnen een nuttige ondersteuning zijn voor de politie in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Een belangrijke aanbeveling voor de overheid daarbij is om het melden voor burgers zo gemakkelijk mogelijk te maken en slechts één centraal meldpunt te hebben. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vroeg de minister of hij die aanbeveling van de onderzoekers overneemt, maar dat blijkt niet het geval te zijn.

Diverse contactkanalen
Grapperhaus wijst erop dat de politie inzet op laagdrempelig contact en burgers hen via ‘diverse contactkanalen’ kunnen bereiken: online, telefonisch, de tiplijn, Team Criminele Inlichtingen en de wijkagent. Meld Misdaad Anoniem is volgens de demissionair minister juist ingericht om toegang tot rechtshandhaving en rechtsorde extra te verlagen en het ‘overkomen van de drempel’ voor burgers nog gemakkelijker te maken. Het meldpunt stuurt het signaal anoniem door naar de politie, andere opsporingsinstanties (zoals FIOD) of naar gemeenten ‘voor uitoefening van taken in de gezamenlijke strijd tegen ondermijning’. Volgens Grapperhaus tonen de stijgende jaarcijfers van dit meldpunt (50 procent meer meldingen in 2020) aan dat het meldpunt ook wordt gevonden door de maatschappij.

Meldpunt bij gemeenten
Gemeenten hebben steeds vaker zelf een meldpunt voor signalen van ondermijnende criminaliteit, merkt hij op. Zij kunnen in contact treden met de politie over meldingen via het ‘Informatieplein’. Ook kunnen gemeenten de meldingen, samen met ketenpartners, gebruiken bij het handhaven van de openbare orde. Een vierde plek waar burgers meldingen kunnen doen is bij de ‘Informatiedesk’ van de FIOD zelf. Het gaat dan om meldingen van financieel- economische en fiscale fraude.

Melding is slecht ‘een signaal’
Op de vraag van Kuiken hoe kan worden voorkomen dat signalen van burgers leiden tot onterechte verdenkingen, antwoordt de minister dat hoe een melding wordt opgevolgd afhangt van de aard van de melding en wettelijke taak van de instanties. ‘Een melding is slechts een signaal. Een verdenking moet gebaseerd zijn op feiten en omstandigheden.’ Een melding kan in combinatie met andere informatie leiden tot een concrete strafrechtelijke verdenking. Bij voldoende aanleiding worden meldingen met strafrechtelijk karakter altijd gedeeld met de politie. De opsporingsinstantie moet de informatie als betrouwbaar en correct inschatten, vaak aan de hand van daar al bekende informatie.

Betrouwbare meldingen
Als die informatie goed is bevonden kan die worden toegevoegd aan een onderzoek of aanleiding zijn voor nieuw onderzoek of heropening van een oude zaak. Een melding kan informatie bevatten die niet relevant is voor een concrete verdenking, maar wel waardevol voor een succesvolle afronding van een lopend of afgesloten opsporingsonderzoek, waardoor een verdenking wettig en overtuigend kan worden bewezen. Opsporing heeft daarom baat bij betrouwbare meldingen, aldus Grapperhaus. ‘Dat neemt niet weg dat soms tijdens opsporingsonderzoek kan blijken dat informatie uit de melding niet klopte of niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dan wel niet relevant was voor het opsporingsonderzoek.’

Initiatieven verhogen meldingsbereidheid
‘Burgers spelen een cruciale rol in het veilig houden van de maatschappij. Zij vormen zelf de ‘oren en ogen’ van hun omgeving en de samenleving’, deelt Grapperhaus de mening van de onderzoekers dat hogere meldingsbereidheid van burgers kan leiden tot een effectievere aanpak van ondermijning. Er zijn initiatieven genomen om die meldingsbereidheid te verhogen, zoals via diverse campagnes die Meld Misdaad Anoniem heeft geïnitieerd rond drugslabs in buitengebieden, mensenhandel. Ook noemt hij de campagne ‘Sierteelt’ in de Bollenstreek. Ongeveer twee derde van de 25.000 meldingen die zij in 2020 hebben doorgezet naar de politie heeft raakvlakken met ondermijnende criminaliteit, blijkt uit een analyse. Een hogere meldingsbereidheid wordt volgens Grapperhaus ook gestimuleerd door de voorlichtingsmomenten van het Platform Veilig Ondernemen en met de Ondermijningsapp.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
De minister kan wel melden dat het allemaal al geregeld is, maar zo te lezen gaat het om een ratje toe van mogelijkheden. Misschien toch eens een intern briefje sturen naar politiekorpsen en de gemeente met de interne richtlijnen voor iedereen?

Vacatures

Van onze partners