of 58952 LinkedIn

Flink meer onderzoeken naar ondermijning

Het aantal onderzoeken naar criminele activiteiten in het kader van de Wet Bibob neemt substantieel toe. Bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) werden vorig jaar – meest door gemeenten – ruim 300 adviesaanvragen ingediend, tegenover 271 in 2017. De meeste onderzoeken richten zich op de horecasector.

Het aantal onderzoeken naar criminele activiteiten in het kader van de Wet Bibob neemt substantieel toe. Bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) werden vorig jaar – meest door gemeenten – ruim 300 adviesaanvragen ingediend, tegenover 271 in 2017.

Horecasector

Veruit de meeste adviesaanvragen hebben evenals in voorgaande jaren betrekking op de horecasector (56 procent). In 2018 zijn verder veel adviezen aangevraagd over bouwvergunningen: 18 procent van alle aanvragen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het LBB over het jaar 2018.

De Wet Bibob heeft tot doel de integriteit van bestuursorganen te beschermen door te voorkomen dat het bestuursorgaan onbewust criminele activiteiten faciliteert. Het LBB heeft een belangrijke taak in de ondersteuning van bestuursorganen. Die kunnen bij complexe zaken het LBB verzoeken onderzoek te verrichten.

 

Substantiële stijging

Uit de resultaten over het jaar 2018 blijkt een substantiële stijging van zowel het aantal uitgebrachte adviezen als ook de aangevraagde adviezen. In 2017 zijn bij het LBB 271 adviezen aangevraagd, in 2018 is het aantal opgelopen tot 305. Het LBB heeft in 2018 ruim 280 reguliere adviezen uitgebracht, dat zijn bijna 100 adviezen meer dan in het jaar daarvoor. Daarnaast heeft het LBB 41 aanvullende adviezen verstrekt.

 

Ernstig gevaar

De reguliere adviezen van het LBB kunnen worden onderverdeeld in de mate van gevaar dat de beschikking of andere beslissing mede zal worden gebruikt om crimineel verkregen vermogen te benutten of om strafbare feiten te  plegen. Het LBB concludeerde in 2018 in ruim de helft van de adviezen dat ernstig gevaar bestond.

 

Zuid-Holland en Brabant

Het grootste deel van de adviesaanvragen voor het LBB was afkomstig van gemeenten. In totaal hebben 104 gemeenten 272 adviezen aangevraagd. Verder hebben 6 provincies in totaal 17 adviezen aangevraagd. De meeste adviesaanvragen komen van Rotterdam (42), Den Haag (16), Amsterdam (14), Eindhoven (14) en Utrecht (11). Geografisch gezien komen de meeste aanvragen – van provincies én gemeenten – uit Zuid-Holland en daarna uit Noord-Brabant. Het kleinste aantal adviesaanvragen komt uit de provincie Zeeland.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Breekijzer-Over de balk - e.a. op
Ik verwacht een substantiële verschuiving van Horeca naar Ambtenarij, waar nu al miljarden per jaar zoek zijn.
Door Willem (Begeleider) op
Ik verwacht een substantiële verschuiving van Horeca naar Zorg (WMO-/Pgb, Jeugdzorg, ed.).

Vacatures

Van onze partners