of 63372 LinkedIn

Een Oud en Nieuw zonder geweld, autobranden en vernielingen

Brian van der Bol 1 reactie
Landelijke aanpak van overlast tijdens de jaarwisseling heeft geen zin, aldus het rapport van commissie-De Graaf. Laat gemeenten de regie op zich nemen.

De overlast tijdens jaarwisselingen verschilt sterk per regio, stad of dorp. Daarom stelt een commissie onder leiding van de Nijmeegse burgemeester Thom de Graaf dat de regie voor de bestrijding van de overlast tijdens Oud en Nieuw in handen moet zijn van de gemeenten. Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA), die het rapport Een prettige jaarwisseling maandag in Den Haag in ontvangst nam, sloot zich daarbij aan.

 

Ter Horst zei blij te zijn dat de aanpak van de overlast een verantwoordelijkheid is van de regio’s. Niet om problematiek af te schuiven, maar omdat burgemeesters daar dicht op zitten, aldus Ter Horst. ‘Je moet niet de illusie hebben dat je dat vanuit Den Haag kunt regelen.’ Volgens de Commissie overlast jaarwisseling is een ‘stevige interdisciplinaire samenwerking voorafgaand aan de jaarwisseling’ nodig.

 

Gemeenten moeten de regie voeren; zij maken de afspraken in de veiligheidsregio’s. Naast de politie zouden bijvoorbeeld ook hulpverleningsdiensten en buurtbewoners bij de voorbereiding moeten worden betrokken. De commissie constateert dat er ook hier grote verschillen zijn tussen de afzonderlijke regio’s: in sommige gevallen is er sprake van intensieve bovenlokale samenwerking, in andere staat bovenregionaal overleg nog in de kinderschoenen.

 

De commissie stelt dat overlast tijdens de jaarwisseling snel en stevig moet worden aangepakt. Volgens commissievoorzitter De Graaf is over de onrust tijdens Oud en Nieuw jarenlang de schouders opgehaald. Tot de Gelderse korpschef Henk van Zwam zich anderhalf jaar geleden tijdens zijn nieuwjaarstoespraak afvroeg: hoezo, rustig? Elk jaar is er namelijk sprake van autobranden, geweld tegen hulpverleners en vernielingen. Minister Ter Horst zegt dat de overlast tijdens Oud en Nieuw onderdeel was van de ‘folklore’. Maar dat moet nu maar eens afgelopen zijn. Ter Horst: ‘Het was niet leuk meer.’

 

Harde aanpak

 

Sjaak van der Tak, burgemeester van Westland en vertegenwoordiger van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in de commissie, legt uit waarom een harde aanpak nodig is. Tijdens een gemiddelde jaarwisseling wordt in zijn gemeente voor ongeveer een ton aan publiek bezit vernield. ‘Van dat geld kan ik een zwembad openhouden.’

 

Nieuw wettelijk instrumentarium is voor de hardere aanpak niet nodig, meent de commissie. Gemeenten zouden Oud en Nieuw moeten benaderen als een grootschalig evenement, zoals een risicowedstrijd in het betaalde voetbal. Een van de aanbevelingen is het uit de anonimiteit halen van daders. De inzet van cameratoezicht, bijvoorbeeld op ambulances of brandweer- en politieauto’s, zou daarbij kunnen helpen. De minister zegde maandag toe daar eventueel aan mee te willen betalen. Maatregelen als gebiedsverboden, meldplicht en boetes zouden moeten voorkomen dat raddraaiers bij een volgende oudejaarsnacht opnieuw over de schreef gaan.

 

De Westlandse burgemeester Van der Tak zegt, goed uit de voeten te kunnen met de huidige wetgeving. Hij hanteert in zijn eigen gemeente een driezijdige aanpak. Allereerst gaan voorafgaand aan Oud en Nieuw onder meer politie en jongerenwerkers langs op plekken waar het eerder misging en geven een signaal af dat overlast niet zal worden getolereerd. Ten tweede worden in het Westland tijdens oudejaarsnacht feesten georganiseerd, zodat mensen een plek hebben om naartoe te gaan. En als laatste wordt opgekomen voor de slachtoffers van geweld, door bijvoorbeeld schade te verhalen op de daders. Gebiedsverboden voor personen en zero tolerance vindt Van der Tak ‘het mooist, want effectief’.

 

De commissie-De Graaf ziet niets in de beperking van de afsteektijd van vuurwerk op oudejaarsdag. Ter Horst zei begin dit jaar die te willen beperken tot vier uur, van tien uur ’s avonds tot twee uur ’s nachts. Nu mag er vanaf tien uur ’s ochtends vuurwerk worden afgestoken. Een beperking van de afsteektijd zou volgens de commissie de op oudejaarsdag toch al drukke politie alleen maar extra belasten. De minister zei maandag vooralsnog niets aan de afsteektijd te veranderen.

 

Ter Horst liet weten dat zij niets ziet in het voorstel van de commissie voor een milieubelasting op vuurwerk. Zij denkt niet dat een hogere vuurwerkprijs tot minder ongeregeldheden zal leiden. Hoewel de (lokale) overheid een belangrijke rol speelt bij het terugdringen van de onrust tijdens de jaarwisseling, kan volgens commissievoorzitter De Graaf alleen de samenleving de overlast keren. Daarom pleit hij voor een grote publiekscampagne - naast de campagne die wijst op de gevaren van vuurwerk - van het Rijk in samenwerking met gemeenten en regio’s. ‘Je bent een loser als je het voor anderen versjteerd’, lijkt hem wel een aardige slogan.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door T. Baijer (adviseur overheid) op
In mijn ervaring is een goede aanpak ter voorbereiding op de jaarwisselingen een passende instructie op gebouw- of objectniveau en omgevingsniveau. De do's en don't zijn in een punt of tien uiteen te zetten. Daarmee kan een belangrijke verbetering op het kosteneffect en de herhalingskansen gerealiseerd worden. Vaak praktische zaken die geen investeringen vergen maar een screening van de huidige werkwijze. Bekijk goed waar u verbetering sorteren kunt en pas bij herstel gelijk de bouwkundige preventieoplossingen toe. Je kunt schade werkelijk naar nul terugbrengen als je dat gezamenlijk wilt aanpakken.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners