of 62812 LinkedIn

Donner wil weten welke Gülenorganisaties subsidie krijgen

Minister Donner van Binnenlandse Zaken laat uitzoeken welke aan de Turkse Gülenbeweging gelieerde organisaties subsidie van het Rijk ontvangen. Tijdens een algemeen overleg van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken afgelopen donderdag bleek dat VVD, PvdA, PVV en SP nog steeds zorgen hebben over deze streng-islamitische organisatie, die in Nederland internaten, scholen, huiswerkinstituten en studentenhuizen bestiert.
Minister Donner van Binnenlandse Zaken laat uitzoeken welke aan de Turkse Gülenbeweging gelieerde organisaties subsidie van het Rijk ontvangen. Tijdens een algemeen overleg van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken afgelopen donderdag bleek dat VVD, PvdA, PVV en SP nog steeds zorgen hebben over deze streng-islamitische organisatie, die in Nederland internaten, scholen, huiswerkinstituten en studentenhuizen bestiert.

Sluiten
De SP wil dat alle instellingen gesloten worden, omdat ze vrijwel alleen bevolkt worden door Turks-Nederlandse kinderen en jongeren en daarmee de integratie zouden belemmeren. Ook zouden er via de scholen en instituten kinderen geronseld worden voor de beweging, die een sektarisch karakter heeft.

Onderzoek
VVD en PvdA vroegen om een vervolgonderzoek naar zowel de interne organisatie als  de financieringsstromen, die beide ondoorzichtig zijn.  Volgens Donner was het niet mogelijk  om organisaties streng door te lichten zonder dat er aanwijzingen zijn van criminele dan wel staatsgevaarlijke activiteiten.

Morele waarden
Donner erkende dat de Gülenbeweging bewust afstand houdt van de Nederlandse samenleving, maar hij benadrukte dat de essentie van vrijheid van godsdienst en van de scheiding van kerk en staat nu juist is dat andersdenkenden de ruimte krijgen. ‘De Gülenbeweging volgt niet de de morele waarden van het seculiere Nederland, maar we kunnen nu eenmaal niet iedereen het Verlichtingsideaal opdringen,’ aldus Donner.

Niet slecht
Deze week verscheen het rapport van de islamoloog Martin van Bruinessen, die in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek deed naar de Gülenbeweging. Donner verwees naar de conclusie in dat rapport dat de Güleninstellingen het schoolsucces en de arbeidsparticipatie van hun pupillen bevorderen, en daarom niet slecht kunnen zijn voor de integratie.

Sociale dwang
Wel herhaalde Donner zijn toezegging van eerder deze week dat de Güleninstellingen kunnen rekenen op verscherpte aandacht en dat signalen van sociale dwang serieus genomen zullen worden. Nu heeft hij de Kamer tevens beloofd om na te gaan welke instellingen rijkssubsidie krijgen, zodat deze kan worden ingetrokken wanneer blijkt dat daar gegronde redenen voor zijn. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ... (...) op
Tja, even heel kort door de bocht wil je het echt inzichtelijk hebben. Brief naar alle instanties/organisaties die op energerlei wijze subsidie ontvangen, met de mededeling dat zij vóór een bepaalde tijd dienen aan te geven:
- dat zij subsidie ontvangen
- wat zij aan subsidie ontvangen
- aan welke subinstanties/organisaties zij deze laten doorvloeien
- waaraan de instanties de subsidies besteden (inzichtelijk ahv begroting)
- wie voor welke onderdelen verantwoordelijk is

Het is niet moeilijk, misschien wel even door de zure administratieve appel, dat het even zo moet, maar daarentegen, het is maatschappelijk geld en dat moet absoluut inzichtelijk en verantwoordbaar zijn.
Succes!
Door Hakan (Adviseur) op
Uiteraard moet dat hierboven "segregatie" zijn.

De discussie over de scheiding van kerk en staat is een interessante. Hoort een seculiere staat religieuze organisaties te subsidieren en zo ja, tot welk punt? Ik kan mij voorstellen dat dit onderwerp niet leeft in Nederland, anders is dat in Turkije waar de orthodoxie en fundamentalisme wel degelijk een gevaar kunnen vormen voor de seculiere republiek die godsdienstvrijheid aan ieder individu garandeert en de politiek vrijwaart van religie. Ik ben benieuwd wat de gevolgen zullen zijn van deze ontwikkelingen.

We zijn de corruptieschandalen waar de huidige Turkse president Gul bij betrokken is geweest (de zgn. "kayip trilyon davasi", oftewel "de zaak verloren miljarden") en de recente corruptieschandalen van de vereniging Deniz Feneri niet vergeten. Hier zitten ook gelden bij van Europese Turken. Toevallig allen met (in)directe banden met de Gulen beweging.
Door Hakan (Adviseur) op
Dhr. Gulen leeft al jaren in ballingschap in de VS omdat zijn gedachtegoed de Turks grondwet ondermijnt. De propagandamachine van deze beweging predikt een conservatieve vorm van de Islam en werkt op volle toeren. De beweging zit diepgeworteld in de maatschappijen, zo zijn er diverse verenigingen, stichtingen en organisaties gelieerd hieraan. Het lijkt mij zeer ongewenst dat de Nederlandse staat de Gulen beweging (indirect) subsidieert en mee betaalt aan segretatie.
Door pieter elbers gepensioneerd op
Licht ( nur) over Imam Gülen

"De militaire staatsgreep van 12 september 1980 was de meest ingrijpende interventie in het politieke en sociale leven die Turkije gekend heeft. Alle politieke partijen werden verboden
en hun leiders gevangengezet; alle politieke organisaties en verenigingen, rechts maar vooral links en Koerdisch, werden verboden. Vele duizenden linkse en Koerdische, maar ook
islamitische activisten verdwenen voor lange tijd in de gevangenis. Gülen was één van de weinigen die direct steun betuigden aan de plegers van de staatsgreep (wat o.a. leidde tot een vervreemding tussen hem en andere vleugels van de Nur-beweging). Het militaire bewind dat werd ingesteld, voerde een draconisch economisch hervormingsbeleid uit, verbood alle
vormen van verenigingsleven, en adopteerde een conservatieve, nationalistische ideologie, de
‘Turks-islamitische synthese’, als richtlijn in zijn culturele beleid.

uit het onderzoeksrapport van professor Bruinessen over Fethullah Gúlen beweging
Door pieter elbers (gepensioneerd) op
Souvereiniteit in eigen kring, natuurlijk.
Maar dan wel graag op kosten van die eigen kring. Dus liever in 2011 liever geen gesubsidieerde segregatie, niet voor religie, voor huiswerkbegeleiding, voor culturele uitingen e.d.. En dan graag dat geld overhevelen naar gelijksoortige activiteiten waar ieder welkom is. Want samen en niet apart is hét motto voor de toekomst. Apartheid laten we bij voorkeur achter ons. En zeker gesubsidieerde apartheid.

Door ivan op
Fethullah Gülen is een cd gezien en zijn videols bekeken.Hij is mooi, briljant, met zijn taal gebruik ,wetenschappelijke kennis.
Alle reden om de boodschapen van te lezen ,daardoor wordt ik heel emotioneel en beter mens te worden,
Door fahri op
De heer Gulen wordt veerkeerd begrepen in Nederlad.
Hij doet zoveel goede dingen onderwijs .Hij laat al kinderen biuten turkije turks leren.Dat is toch geweldig.'
Ander worden analfebeet.
Door Ron Antoine KRAFT (dir) op
Kraft gaat wel op onderzoek ,goed Mr. Donner!
K.T.K.R.
Door D. Hake (Adviseur RO) op
‘De Gülenbeweging volgt niet de de morele waarden van het seculiere Nederland' volgens Donner. Inderdaad. Daarin verschilt de Gülenbeweging niet van orthodoxe protenstanten, katholieken en andere godsdienstige groepen in het land. Ook leden van die groepen richten zich vooral op de eigen kring, en willen hun kinderen de eigen morele waarden bijbrengen en vreemde, seculiere waarden buiten de deur houden. 'Soevereiniteit in eigen kring' noemen we dat in dit land al sinds Abraham Kuiper.
Door 'Dr.Alevi -kizilbas (leraar) op
Er zijn honderden organisaties. de overheid heeft geen toezicht op deze instellingen. Deze instellingen hebben een geheime/clandestiene band met de Gulen.
\Hoe gaat nu de overheid de subsidie in kaart brengen

Vacatures

Van onze partners