of 64120 LinkedIn

D66 Rotterdam kritisch op pilot mondkapjes

Net als de D66-fractie in Amsterdam steunt de D66-fractie in Rotterdam het ‘lokale experiment’ met de mondkapjesplicht in drukke gebieden die deze week van start gaat in beide steden. Wel heeft de Rotterdamse fractie veel vragen over de juridische houdbaarheid, handhaafbaarheid en afbakening van de pilot.

Net als de D66-fractie in Amsterdam steunt de D66-fractie in Rotterdam het ‘lokale experiment’ met de mondkapjesplicht in drukke gebieden die deze week van start gaat in beide steden. Wel heeft de Rotterdamse fractie veel vragen over de juridische houdbaarheid, handhaafbaarheid en afbakening van de pilot.

Juridisch ‘lastig vaarwater’
‘Een experiment heeft alleen zin als je weet wat je eruit wilt halen en het transparant is’, legt Chantal Zeegers, fractievoorzitter van D66 Rotterdam vanaf haar vakantieadres uit. D66 ziet de noodzaak van het versterken van het gevoel van urgentie bij de Rotterdammers en heeft daarom begrip voor deze pilot. Tegelijkertijd zijn er vragen over onder meer de juridische houdbaarheid en handhaafbaarheid. ‘We zitten in juridisch lastig vaarwater tot er landelijke wetgeving wordt gerealiseerd. Deze tijdelijke en dus eindige situatie is onwenselijk, maar voor nu een gegeven. Desondanks is transparantie over deze situatie noodzakelijk.’

Andere maatregelen
Zeegers vraagt zich af wat er van mensen wordt verwacht? ‘Hoe zit het met de rechtszekerheid? Dat is een belangrijk uitgangspunt. De rechtsstatelijkheid van maatregelen. Daar moet je transparant over zijn en ook lering uit trekken.’ Daarom wil D66 weten of andere maatregelen zijn overwogen om het bewustzijn over de coronamaatregelen te vergroten en waarom deze niet zijn gekozen in plaats van de pilot met de mondkapjesplicht. Is er bijvoorbeeld ook gedacht aan een oproep om vrijwillig mondkapjes te dragen in drukke gebieden?

Handhaafbaarheid
Het lijkt erop dat de term ‘lokale experimenten’ een bestuurlijk trucje is om de mondkapjesplicht, waar de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb specifiek om hadden gevraagd, lokaal toch in te kunnen voeren en hen daarmee tevreden te stellen. Over de handhaafbaarheid zijn vele vragen te stellen, want zoals een aantal deskundigen al hebben uitgelegd gaat een mondkapjesplicht zonder wettelijke basis in tegen de Grondwet en zal een eventuele boete derhalve door eenieder aanvechtbaar zijn. D66 wil weten of daar rekening mee is gehouden, wat de sanctie eigenlijk zal zijn en wie er eigenlijk op welke plekken gaat handhaven?

Doelen experiment
Van het lokale experiment als ‘schaamlap’ voor een van bovenaf opgelegde maatregel die ingaat tegen de persoonlijke levenssfeer wil Zeegers niet spreken. ‘Ik wil er geen specifieke kwalificaties aan verbinden. We begrijpen wel dat we wat moeten doen, maar willen weten waar de bevoegdheid op is gebaseerd. Ook de Tweede Kamerfractie van D66 stelt hierover vragen.’ En als er dan sprake is van een pilot, dan moet je ook bepalen wanneer het experiment succesvol is. Is dat het geval als er een gedragsverandering meetbaar is? Of als er minder mensen op drukke plekken zijn? Hoe meet je dat? En wie doet dat? En wordt de uitslag van het experiment ook bekendgemaakt?

Creativiteit raad gebruiken
Het aantal besmettingen in Rotterdam neemt toe en dat is een gevaar voor de volksgezondheid, weet Zeegers. ‘De spoedwet is in de maak, maar je zult intussen iets moeten doen. Het is kiezen uit meerdere kwaden. Onduidelijk is echter of de lokale mondkapjesplicht wel handhaafbaar is en het democratische gehalte is ook niet sterk.’ De gemeenteraad is in het geheel niet geraadpleegd over de mondkapjesplicht. ‘Dat democratisch gat begint nu te knellen’, vindt Zeegers. De gemeenteraad kan volgens haar goed meedenken over maatregelen. ‘Niemand wil dat we terugvallen in een lockdown. Je kunt de creativiteit van de raad zeker gebruiken. Die democratische legitimiteit kan echter alleen door coronawetgeving.’

Reces
Daarbij is het nu reces. ‘Het is een interessante vraag of de burgemeester de gemeenteraad wel bij het besluit had betrokken als er geen reces was. D66 heeft al vanaf de eerste dag gepleit voor meer betrokkenheid van de raad. In maart werd dat niet gedaan. Er was geen verantwoordingsgesprek, alleen een informatieoverdracht.’ Ze vindt de kwestie echter ook weer niet zo spoedeisend om de raad terug te roepen van reces. ‘Dat vind ik nogal wat. Het reces is ook belangrijk. Het is ook niet per se slecht dat dit gebeurt. Ik heb weinig openlijke kritiek op deze pilot gehoord van andere partijen.’

Lokale borging controle
Toch vindt Zeegers het wel van belang dat de raad na het reces over het besluit spreekt, al kan ze de burgemeester pas ter verantwoording roepen als de coronawet er is, waarschijnlijk pas in oktober. ‘We hebben onze democratische rol dan weer terug. De oorspronkelijke spoedwet ging veel te ver. Ik heb liever een goede wet, dan een snelle wet die niet deugt. Maar als het na de zomer te lang duurt, wordt het een ander verhaal.’ Ook het Amsterdamse raadslid Don Ceder (ChristenUnie) maakt zich zorgen over de lokale borging van controle op de besluitvorming door de gemeenteraad. ‘Wat is bijvoorbeeld wel of niet wenselijk in onze stad? Ik hoop dat die discussie gevoerd gaat worden’, zei hij tegen EenVandaag.

Verantwoording
Ceder voelt voor een goede, effectieve samenwerking tussen veiligheidsregio en gemeenteraden, waarin raden de juiste rol krijgt om hun controlerende taak uit te voeren, zei hij. ‘Vooral als het over maatregelen in de eigen gemeente gaat.’ Zeegers ziet liever dat met de nieuwe coronawet de rol van de veiligheidsregio wordt beëindigd. ‘Ze hebben die rol nu nog vanwege de noodverordening, maar dat stopt straks en dan kunnen we terug naar normaal. Lukt dat niet, dan moet er verantwoording vanuit de veiligheidsregio naar de gemeenteraad komen. Nu is er alleen informatieverstrekking, maar geen gesprek. Dat gesprek moeten we dan arrangeren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W. de With op
Als D66 kritisch is ten aanzien van mondkapjes verdwijnen bij mij alle bedenkingen als sneeuw voor de zon.
Door Keijzer op
NB

Het zou onderhand toch moeten kunnen met productie in eigen land, om een medische mondkap tegen kostprijs te kopen en zonder BTW, zodat de discussie, of de niet-medische mondkap helpt of niet, grotendeels niet meer aan de orde hoeft te komen.
Door Keijzer op
@Sandra
De waarheid rond uw omschreven lapje stof zal vanzelf uitkomen. Verreweg de meeste virologen en andere experts op dat terrein, gaan toch over naar het dragen ervan. Ook de meest bekende Amerikaanse expert met wereldwijde autoriteit van het Witte Huis. De sociale afstand van 1.5 meter wordt niet door een meerderheid toegepast, voor zover dit in open lucht al soelaas biedt, maar schouder aan schouder lopen of zitten is ook de goden verzoeken, helemaal in dichte ruimtes. Dus is het alle hens aan dek en dan is een mondkap beter iets dan niets, ook al is het geen medische mondkap. Ik zag een aardige test op internet. Een man probeerde diverse gekochte modellen uit. Deed die een voor een om en hield een aansteker ervoor en probeerde die met mondkap op uit te blazen. Uiteraard waarbij hij die vlam kon uitblazen, heeft die mondkap weinig of geen effect. Ook zeggen experts, het is niet bewezen dat het helpt, maar ook niet bewezen dat het niet helpt. Ik kan mij toch ook moeilijk voorstellen dat een paar miljard Aziaten die dingen voor hun lol dragen al jaar en dag en dit bij griep en verkoudheid geen enkel effect heeft.

Inmiddels hoor je een aantal oorzaken en niet alleen vakantiegangers of ons reisgedrag, hetgeen u noemt. Het komt, na de versoepelingen, door de bewegingen binnen het land en tussen landen met welk doel dan ook. Het slaat nu meer dan eerst toe onder bevolkingsgroepen in volkswijken, die een grote familie hebben, gewoon zijn met meerdere generaties in een huis te wonen, of dicht bijenkaar, elkaar veel bezoeken en het virus in grote steden, dus het eerst volop kans heeft. Voorts de jongeren in het algemeen, die weer samen gaan scholen en het virus, als zij besmet raken, doorgeven aan het thuisfront etc. De jongeren uit midden- en hogere klasse, los gaan op vakantieplekken in buitenland, los van het samen scholen hier. Met drank en/of drugs, alle veiligheid voor zichzelf en anderen over boord gooien. Hetgeen ook bij volwassenen gebeurt. Natuurlijk de werkplekken, waar de corona voorzorgsmaatregelen niet, of slecht worden toegepast en werknemers, vooral uit buitenland, tevens in slechte woonomstandigheden wonen en met meerdere mensen in een ruimte. Slachterijen zijn diverse keren in het nieuws om die reden.

Het is eigenlijk verbijsterend op welk een schaal dit 1 in de 100 jaar virus niet serieus genomen wordt na de versoepelingen. Het is ook niet verbazingwekkend, na de jaren 60 maatschappelijke plotselinge omwenteling en vrijheid blijheid en negatieve vorm van individualisme, hoogtij ging vieren. Collectief gezien op de crises in 2008 na, er geen rampen zijn gebeurd na WOII, die iedereen min of meer, of heel erg, raakte in het persoonlijk leven. We gaan als burgers vanzelf oogsten wat we met zijn allen hebben gezaaid en zonder collectieve gedragsverandering, gaan we heel barre tijden tegemoet, beroerder dan wat dit jaar tot nu toe achter ons ligt. We hebben geen politiestaat met in elke straat, een of meerdere agenten en in- en bij elke risicoplek en dit virus een onbekend fenomeen een tijd was met dus chaotische evolutie wat te doen en te laten de eerste maanden en overheid totaal onvoorbereid was op een epidemie of pandemie en ook niet op deze duur ervan.
Door Sandra op
Een virus houdt geen rekening met juridische vraagtekens of wat dan ook. Het is een natuurlijk uitschakel mechanische dat gewoon door of langs een lapje stof kan gaan. En dat veel mensen er ziek van worden en overlijden is al erg genoeg. Daarom is het belangrijk dat we eerst ons reisgedrag eens aan gaan passen. Door de vakantie gangers is het virus ook binnengehaald.
Door Henk op
Ik mis visie en maatregelen vanuit de centrale overheid. Schande dat elke gemeente weer andere regels heeft.

Door Hans op
Ik mis in ieder geval een medische en anderszins deskundige onderbouwing voor welke maatregel dan ook! Let's play hubba, hubba, who do you trust? Of: trust me, I'm a lawyer
Door roland op
De controle van de raad is ook hier minimaal, hoe zinvol de maatregel is, is bij de raadsleden blijkbaar geen punt.
Het gebrek aan wettelijke basis is geen rede om de ingreep af te wijzen. Heel veelzeggend allemaal.
Door Keijzer op
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/186109/zie …

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/186443/zie …

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/186538/st- …

De rechtsstatelijkheid bij de beslissing van dit ziekenhuis om (dus ook kwetsbare) mensen te weigeren, die hun mondkap wilden ophouden, of desnoods een van ziekenhuis zelf, gratis of niet, werd/wordt niet in vraag gesteld door politiek en rechtsgeleerden etc. Via deze provinciale omroep en andere media, ontstond een reeks van klachten en heeft Sint Jansdal ziekenhuis toen pas hun onzinnig mondkapjes beleid bijgesteld.
Het ziekenhuis hield maar vol dat het beleid niet zo star werd toegepast in de praktijk. Wel dus!

Het is de geit-aan-de-paal effect wat je (overal wel teveel) ziet via de bovenstaande links. Helemaal bij de woordvoerder/deskundige in eerste link, maar die in laatste link ook. Het denkvermogen heeft een korte radius en blijkbaar is intern er geen correctie op, of dat toezichthouders dat doen. Men wilde vanuit het ziekenhuis, iedereen die protesteerde maar naar klachtenafdeling sturen om beleid nog eens goed uit te leggen via klachtenprocedure, terwijl het protocol in beton gehouwen was en die veelal zinloze procedures, lang duren.

Het personeel op de poli stelden m.i. het ziekenhuis ook bloot – en nog steeds – aan poli bezoekers die (super) verspreiders van het virus kunnen zijn, zonder dit zelf te weten (algemeen consensus over onder landelijk bekende experts) en volgens de geldende protocollen, tot recent in dit ziekenhuis, weken en weken lang, gewoon door konden lopen. Pas als iemand met klachten zich meldde bij triage, dan moest die een mondkap op van ziekenhuis zelf, als teken voor het personeel, dat zij zichzelf moesten beschermen met mondkappen, vizieren etc. Al de rest aan polibezoekers moesten daarom verboden worden een mondkapje te dragen. Die kleedhokjes bij röntgen krijgen aantal cliënten te verwerken (toiletten zonder goede ventilatie hetzelfde probleem) en daar kunnen dus aerosolen in blijven hangen. Onderzoek door artsen kun je ook niet op 1.5 m afstand doen. Dan durven stellen door de ziekenhuiswoordvoerders, dat zowel bezoekers poli veilig zijn en het eigen personeel, is bizar. Nog schrijnender is het, dat cliënten enkel de optie hebben, om de media op te zoeken en met hun hoofd op t.v. te komen, die er verontwaardigd genoeg voor geworden zijn en dan tevens anderen hiermee helpen, die niet zo assertief zijn, of dat niet aandurven.

Juridisch lag dat verbieden van een mondkapje dus niet lastig. Waarom de verplichting wel, die logischer is tijdens deze 1 in 100 jaar pandemie met gigantische gevolgen?

Vacatures

Van onze partners