of 63946 LinkedIn

Culemborg niet sterk in repressieve aanpak overlast

In Culemborg is nog steeds relatief veel jeugdoverlast en -criminaliteit, maar burgers zijn minder bereid aangifte te doen of jongeren aan te spreken.
1 reactie
In Culemborg is nog steeds relatief veel jeugdoverlast en -criminaliteit, maar burgers zijn minder bereid aangifte te doen of jongeren aan te spreken. Preventie is aardig op weg, maar repressie nog niet goed geregeld. Dit concludeert de Rekenkamercommissie in Culemborg in een rapport naar de handhaving van regelgeving door de gemeente.
Preventie
De Rekenkamercommissie heeft op verzoek van de gemeenteraad het handhavingsbeleid om jeugdoverlast en criminaliteit terug te dringen diepgravend onderzocht. De commissie concludeert dat het accent van de aanpak ligt in de preventieve sfeer: de toeleiding van jongeren naar onderwijs, zorg en werk. De repressieve, harde aanpak in de wijk komt minder goed uit de verf.

Versnipperen
Ook lange termijnbeleid ontbreekt, terwijl dit volgens de commissie wel nodig is. Men denkt aan een periode van twee decennia. De aanpak van de gemeente en haar partners dreigt door de vele speerpunten en overleggen te versnipperen. Ook is er onvoldoende zicht op de resultaten van de aanpak, waardoor niet te zeggen is of de aanpak om jeugdoverlast terug te dringen werkt.

Capaciteit
De commissie adviseert de gemeente om de handhaving op straat te verbeteren door intensiever toezicht te houden en waar nodig op te treden tegen hinderlijke en overlastgevende jongeren. Volgens de commissie heeft de politie onvoldoende capaciteit om preventief toezicht te houden en is ze daardoor ook onvoldoende in staat om op te treden. Ook de wijkagent lukt dit niet en straatcoaches kunnen de politie niet vervangen. Dit is een “cruciale lacune” in de gemeentelijke aanpak. Daardoor lukt het niet het gezag over de jeugdgroepen te versterken en het vertrouwen van de inwoners terug te winnen. Culemborg zou bij andere gemeenten te rade moeten gaan om dit cruciale aspect te verbeteren. Ook moet de gemeente niet alleen aandacht hebben voor prestaties, maar instrumenten ontwikkelen om geboekte resultaten te meten.

Momentopname
In reactie op het rapport stelt het college dat zij er iets anders in staat dan de commissie. ‘Het rapport is een momentopname. Het onderzoek heeft bijna een jaar geduurd en intussen is veel veranderd’, aldus woordvoerder Jacqueline Spijkerman. Er is volgens haar de afgelopen maanden flinke vooruitgang geboekt in de handhaving. ‘We hebben vier buitengewoon opsporingsambtenaren aangesteld met een bestuurlijke strafbeschikking. Die mogen dus bekeuringen uitdelen voor kleine vergrijpen.’

Zure spoor
Dat er geen vooruitgang is in de repressieve aanpak spreekt Spijkerman ook tegen.  ‘In het project Aansprekend Terweijde voeren we een viersporenbeleid. De repressieve aanpak (het “zure spoor”) wordt ook niet alleen op straat gevoerd. Het behelst ook de aanpak van gezinnen door het inzetten van ketenregisseurs en gezinsmanagers. Ik vind dit ook een omissie in het rapport. We richten ons op het wegnemen van oorzaken door de aanpak van  psychosociale problemen.’ Het is niet zo dat de oude generatie op zijn beloop wordt gelaten en alleen de nieuwe generatie preventief wordt aangepakt. ‘Sinds januari hebben we voor de handhaving op straat het “veilige wijkteam”. Die zijn zichtbaar en herkenbaar in de wijk aanwezig. Maar we gaan ook met bewoners om tafel. We doen niet te weinig aan repressie.’

Vertrouwen
Dat vertrouwen winnen van bewoners wel lukt, zou blijken uit twee bewonersinitiatieven die nog steeds lopen: het Bewonersoverleg Terweijde die met de gemeente praat en het buurtveiligheidsteam. Die leiden jongeren naar opleiding en werk. ‘Er zijn twee teams van drie jongens die op het ROC worden opgeleid tot beveiliger onder leiding van een straatcoach.’ De gemeente zegt ook doelstellingen te formuleren, waar ze op kan worden afgerekend. Het rapport wordt waarschijnlijk op 26 mei voor het eerst besproken in de gemeenteraad.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nobby (animal cop) op
Goed dat de rekenkamer van Culemborg dit heeft onderzocht maar de burgers die in horecagebieden, slooproutes en bij sportvelden wonen, weten dit al lang.
Als je de politie nodig hebt (weekends en s' nachts) krijg je nul op rekest. De kleine groep kinderen 2% die verantwoordelijk is voor 95% van de rotzooi in het openbaar gebied, wordt niet bereikt met voorlichting, scholing, leerplichtwet, jeugdzorg enz. Bovendien hebben hun ouders/verzorger ook de rechtsbijstandpolis ontdekt als degenen die schade lijden, dit komen claimen. Kortom, de raddraaiers komen er mee weg en gaan dus vrolijk door met hun ge-etter. Intussen slaapt de landelijke politiek (ver van mijn bed show) en is het gemeentebestuur zo lang aan het kletsen en geld uitgeven aan nutteloze oplossingen (mosquito's b.v.). Als je nuchter nadenkt moet er gewoon in elke gemeenten een nachtinterventieteam van de politie klaar staan om a la minute in te grijpen. Vervolgens snelrecht met boetes & echte taakstraffen (bushokjes schoonmaken, tunnels schoonspuiten enz.). Ook een beetje voor lul laten staan dus. Echt, dit werkt van zo ervaren die knaapjes dat.

Vacatures

Van onze partners