of 59206 LinkedIn

Crimineel geld naar wijk ‘sympathiek maar onwenselijk’

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft ‘zwaarwegende bezwaren’ tegen het teruggeven van crimineel geld aan wijken waar het in beslag is genomen.

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft ‘zwaarwegende bezwaren’ tegen het teruggeven van crimineel geld aan wijken waar het in beslag is genomen. Hij reageert daarmee op Kamervragen die Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) stelde naar aanleiding van een bericht op de website van Binnenlands Bestuur. 

Hard nodig

Het voorstel om crimineel geld te investeren in wijken waar het in beslag is genomen kwam voor de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. 'We pakken flink wat geld en goederen van criminelen af. Samen met het Openbaar Ministerie wil ik er voor zorgen dat dit vaker teruggaat naar de wijken die het meest lijden onder deze vorm van criminaliteit. Zo laten we zien dat criminaliteit niet loont en investeren we het geld daar waar dit het hardst nodig is', aldus burgemeester Aboutaleb, bij de presentatie van de jaarrapportage 2017 over ondermijnende criminaliteit woensdag 11 april dit jaar.

Maatschappelijke problemen

Een sympathiek voorstel, maar een onwenselijke manier voor het financieren van maatschappelijke problemen, zo noemt minister Grapperhaus het voorstel van de Rotterdamse burgemeester. Volgens de minister kleven er meerdere zwaarwegende bezwaren aan. Een daarvan is dat hij investeringen in wijken niet afhankelijk zou willen maken van het in die wijk afgepakte vermogen van criminelen. Want daardoor zou er volgens Grapperhaus voor wijken waar geen afgepakt crimineel vermogen is gevonden immers minder geld beschikbaar zijn. ‘De investeringen in wijken moeten gedaan worden omdat we ze nodig achten’,  meent de minister.

 

Signaal

Aboutaleb vindt dat met het teruggeven van afgepakt geld aan de wijken een signaal kan worden afgegeven dat criminaliteit niet loont. Grapperhaus meent dat een dergelijk signaal al uitgaat van het afpakken van het crimineel vermogen en het bestraffen van daders. Daarnaast is hij van mening dat ‘investeringen in de sociale voorzieningen, het welzijn en de economische situatie in de wijk helpen bij de lange-termijn-bestrijding van criminaliteit en andere maatschappelijke problemen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Ongelooflijk domme vragen van een kamerlid/plv. fractievoorzitter. Kenmerkend voor de huidige PvdA. Overigens is de systematiek dat deze gelden uiteraard terug behoren te vloeien naar de algemene middelen van waaruit vervolgens de prioriteitstelling plaatsvindt.

Vacatures

Van onze partners