of 63908 LinkedIn

Commotie in Roermond

In Roermond is commotie ontstaan over Juliaan van Acker, de emeritus hoogleraar orthopedagogiek die is ingehuurd om de harde kern van overlastgevende jongeren aan te pakken.

In Roermond is commotie ontstaan over Juliaan van Acker, de emeritus hoogleraar orthopedagogiek die is ingehuurd om de harde kern van overlastgevende jongeren aan te pakken.

De Marokkaanse gemeenschap in Roermond voelt zich zwaar gekrenkt door uitlatingen van Van Acker in een interview op 15 april in Binnenlands Bestuur. Daarin ontvouwt Van Acker zijn wetenschappelijke visie op de opvoed- en gezinsproblematiek onder Marokkanen. Volgens hem ligt ‘de wortel van de problemen met Marokkaanse jongeren in het gezin’.

Roermond kampt al jaren met een hardnekkige kern van overlastgevende jongeren, die voor een deel van Marokkaanse afkomst zijn. Na verschijning van het interview bond het Marokkaanse gemeenteraadslid Khalid Ramdani (PVDEfractie) de kat de bel aan, onder meer met ingezonden brieven naar Binnenlands Bestuur en Dagblad De Limburger. Volgens Ramdani creëert Van Acker ‘veel onrust’ door een negatief beeld te schetsen, terwijl ‘de werkelijkheid genuanceerder’ ligt: ‘Alles wat Van Acker stelt, geldt voor meer groepen jongeren en bovendien gaat het om een zeer kleine groep: toch wordt iedereen over een kam geschoren. Weer moeten de Marokkanen toekijken hoe ze te kijk worden gezet’, aldus Ramdani in een brief.

In raadsvragen vroeg Ramdani het college om Van Acker ‘op zijn verantwoordelijkheid te wijzen zijn woorden zorgvuldig te kiezen’. De Belgische professor, tot 2001 verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, verricht tegenwoordig advieswerk voor diverse Nederlandse gemeenten. Op een al eerder geplande bijeenkomst legde Van Acker deze week uit slechts ‘te constateren dat de Marokkaanse gemeenschap problemen onder elkaar wil oplossen, met als gevolg dat weinig beroep wordt gedaan op gespecialiseerde hulpverlening en problemen ook niet op scholen worden besproken’.

In een deze week uitgebrachte verklaring van de gemeente Roermond maakt hij duidelijk dat hij nog steeds achter zijn uitspraken staat: ‘Ik zal als wetenschapper natuurlijk de feiten blijven benadrukken, maar ik ben mij er heel bewust van dat feiten fout geïnterpreteerd kunnen worden. En dat de PVV bepaalde uitspraken gebruikt… Daar doe je niks aan’.

Vincent Zwijnenberg (VVD), portefeuillehouder integrale veiligheid van de gemeente Roermond, stelt in de verklaring dat de autoriteit van de wetenschapper Van Acker ‘buiten kijf’ staat. ‘Wel blijft het een hele kunst om wetenschappelijke constateringen op heldere wijze voor het voetlicht te brengen, zelfs voor een professor’.

En in een mondelinge toelichting  ‘De pijn zit er in dat Van Acker nog maar net begonnen is in Roermond, maar wel kwalificerende uitspraken doet waarvan het de vraag is of ze van toepassing zijn op de Roermondse situatie. En dat kan een wissel trekken op de mate van gemak waarmee de hulpverleners vervolgens binnenkomen bij Marokkaanse gezinnen’.

De wethouder zegt ‘als bestuurder niet op de stoel van de wetenschapper te willen gaan zitten’, maar ‘Van Acker loopt hier niet rond om aan zijn opvattingen nationale bekendheid te geven, maar omdat hij een vertegenwoordiger is van een bepaalde wetenschappelijke aanpak die ons helpt vorm te geven aan een veiliger stad’. Hij vindt het ‘niet in het belang van Roermond dat de aandacht voor zijn wetenschappelijke werk wordt voortgezet. Ik zou voorlopig geen media-aandacht genereren’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sjon (ambtelijk helper ) op
Je hoeft geen hoogleraar te zijn om de benoemde oorzaak te kunnen onderschrijven. Natuurlijk zit er ook veel nuance en andere evklaringen achter. Maar het feit dat verzet zo massief is duidt erop dat er een Archilleshiel is geraakt. Roermond doe van u van plan was en maak zaken bespreekbaar en pak ze aan!
Door henk (asssistent-aanpakker) op
Juliaan,
Aanpakken die gasten.
Heb je hulp nodig, bel even !!
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (BD) op
Wat sneu voor U, Hooggeleerde Van Acker,
met U komt het toch voor de bakker?
Maar wat vreemd klinkt het uit des Roers Mond, die niets van Uw uitlatingen vond,maar uiteindelijk is de burger de stakker.
Waarom de waarheid niet onder ogen?
Stoppen met al dat gedogen.
Erken dat orde begint in het gezin
daar brengt niemand iets tegenin
en geef de schuld niet aan de deskundige ---logen.
Door johan op
Dit toont eens te meer aan dat de feiten niet worden geaccepteerd door het politiek establishment en de genoemde bevolkingsgroepen.
In plaats van zich gelijk aangevallen voelen, kunnen ze ook eens kijken wat hij nu daadwerkelijk zegt en wat ze daar aan kunnen veranderen. Ik ben al die lange tenen in dit land onderhand behoorlijk zat. Feiten zijn feiten, meningen zijn meningen. Maar dat onderscheid kunnen velen helaas niet meer maken tegenwoordig.

Vacatures

Van onze partners