of 59082 LinkedIn

Commissaris krijgt leiding bij rampen

Boudewijn Warbroek Reageer

De Taskforce Management Overstromingen heeft regionaal veel vooruitgang geboekt, maar landelijk niet. De stem van de minister van Binnenlandse Zaken moet doorslaggevend worden.

 

Niet de burgemeester van de grootste gemeente in een regio, maar de commissaris van de koningin moet bij bovenregionale rampen een centrale rol spelen. In een gisteren gepresenteerd advies aan het kabinet bepleit de Taskforce Management Overstromingen ruimere bevoegdheden voor de minister van Binnenlandse Zaken en de commissarissen van de koningin.

 

Bij overstromingen en andere ‘grootschalige nationale rampen’ is het volgens de taskforce van het grootste belang dat de overheid slagvaardig opereert. ‘De coördinatie en regievoering vragen om krachtige keuzes. Bij een overstromingsramp van nationale omvang móét een top-downbenadering gekozen worden.’ De taskforce stond onder leiding van commissaris van de koningin Jan Franssen (VVD) van Zuid-Holland.

 

Op regeringsniveau, in het ministerieel beleidsteam, moet de stem van de minister van Binnenlandse Zaken doorslaggevend zijn, luidt de aanbeveling. De commissaris van de koningin moet optreden als crisiscoördinator; als rijksheer met ministeriële bevoegdheden.

 

Superburgemeesters

 

In het rapport wordt ook ‘een versterking van de bevelvoeringsmogelijkheden’ voor de voorzitters van de veiligheidsregio’s bepleit. Het komt erop neer dat deze zogenoemde superburgemeesters volgens de taskforce de baas zijn zolang de ramp zich binnen hun werkgebied voltrekt.

 

Zodra ook omliggende regio’s erbij betrokken raken, komt de commissaris van de koningin in beeld. Hij of zij moet namens de minister zorgen voor ‘ondersteuning van de bovenregionale coördinatie en het optimaliseren van interregionale coördinatie’. Volgens de taskforce kan de commissaris deze rol vervullen vanwege ‘zijn specifieke regiokennis’.

 

Om de aansturing vanuit het rijk te versterken, moet er volgens de commissie-Franssen een ‘landelijk operationele staf’ komen. Hoe dit het beste kan worden georganiseerd, moet nader worden onderzocht. Verwezen wordt naar de afgelopen najaar gehouden oefening Waterproef, waarbij een dergelijke staf zich uiteindelijk ontwikkelde tot een landelijk commandocentrum.

 

Vooruitgang

 

De taskforce concludeert in zijn rapport dat de veiligheidsregio’s de afgelopen twee jaar ‘veel vooruitgang hebben geboekt’ en inmiddels ‘aanzienlijk beter zijn voorbereid op overstromingen’. Voor het rijk is dit geenszins het geval. Zo ontbreekt een nationaal evacuatieplan, dat in de ogen van de commissie echter ‘onontbeerlijk’ is ‘om orde te scheppen in de chaos die overstromingen nu eenmaal teweegbrengen’.

 

De taskforce pleit ervoor om rampen te blijven oefenen: regionaal om de twee jaar, landelijk om de vier jaar. ‘Dus in 2012 opnieuw een grote landelijke overstromingsoefening.’ Verder is meer aandacht nodig voor de periode van herstel en wederopbouw na een ramp. ‘Dit is nu nog onontgonnen terrein.’

 

Lees hier het advies van de Taskforce Management Overstromingen:
Rapport van bevindingen
Deelrapport First Impression
Deelrapport 2: Nafase
Deelrapport 3: Planvorming

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners