of 61869 LinkedIn

College ziet niet veel in aanvalsplan wapengeweld

Leefbaar Rotterdam-raadslid Joost Eerdmans wilde er met zijn initiatiefvoorstel onder andere voor zorgen dat preventief fouilleren wordt uitgebreid. Van de vijftien punten werden er twaalf door het college ontraden.

Het initiatiefvoorstel van Leefbaar Rotterdam-raadslid Joost Eerdmans om wapengeweld aan te pakken is op zo goed als alle punten door het Rotterdamse college ontraden. Wel werd woensdag een actieplan ter verbetering van de veiligheid in en om scholen gepresenteerd. Dat plan komt voort uit een motie van Eerdmans' partijgenoot Tanya Hoogwerf.

Twaalf van de vijftien

Raadslid Joost Eerdmans wilde er met zijn initiatiefvoorstel onder andere voor zorgen dat preventief fouilleren wordt uitgebreid, dat de etniciteit van verdachten van geweldpleging wordt geregistreerd en dat de minimumstraf voor verboden wapenbezit verhoogd wordt naar zes maanden. Van de vijftien punten worden er twaalf door het college ontraden.

Overbodig
Veel punten vindt het college overbodig omdat het niets zou toevoegen aan bestaand beleid. 'Inmiddels is er dankzij de inzet van politie en probleemgericht jongerenwerk', schrijft het college, 'zicht op de jongeren die zich blijkbaar genoodzaakt voelen om met steekwapens de straat op te gaan.' Bovendien bestaat de aanpak van excessief geweld 'niet alleen uit repressieve maatregelen', aldus het college.

Ultimum remedium
Op een aantal punten heeft het college ook inhoudelijke en principiële kritiek. Preventief fouilleren wordt een 'zwaar middel' en een 'ultimum remedium' genoemd, dat niet vaker dan noodzakelijk mag worden ingezet. Ook etnische registratie van verdachten vindt het college 'ongewenst' en 'onrechtmatig', en bovendien niet nodig. De wetenschap toont aan dat kenmerken als sociaaleconomische status, leeftijd en eerder delictgedrag betere voorspellers zijn voor criminele activiteit dan etniciteit, licht het college toe.

Ov-verbod
Wel omarmt het college het idee van Eerdmans om bezitters van verboden wapens een lokaal ov-verbod te op te leggen. Ook het voorstel om alle steek- en vuurwapens door de politie te laten registreren krijgt groen licht van het college. Eerdmans' plan om de makers van drillrap-video's op het internet op te sporen wordt deels omarmd. 'Er wordt de komende tijd verder gewerkt aan de online aanwezigheid van jongerenwerk en politie om confrontaties tussen jongeren te voorkomen en een tegengeluid te laten horen', schrijft het college

 

Sociale veiligheid

Toch heeft Leefbaar Rotterdam - met afstand de grootste partij in de Rotterdamse gemeenteraad maar ondanks dat géén coalitiepartij - deze week iets te vieren. Wethouder Kasmi (onderwijs, D66) presenteerde als reactie op een motie van Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf een nieuw actieplan om de sociale veiligheid in en om het onderwijs te verbeteren. Eén van de maatregelen houdt in dat de gemeente in het eerste kwartaal van 2020 met politie en handhaving een 'schouw' gaat organiseren rond problematische scholen.

160.000
Verder draait het plan vooral om het vergroten van de kennis van onderwijspersoneel over het omgaan met agressie en criminaliteit onder leerlingen. Ook moeten leerlingen de weg naar hulpverlening bij seksueel grensoverschrijdend gedrag beter weten te vinden en is het de bedoeling om de 'meldings- en aangiftebereidheid' van docenten te verhogen. Met het plan is structureel 160.000 euro op jaarbasis gemoeid. Dat bedrag wordt beschikbaar gesteld aan besturen van vo- en mbo-scholen.


Kluiscontroles

'Met deze aanpak zetten we een belangrijke stap in de goede richting', reageert Hoogwerf. 'Stuk voor stuk maatregelen waar wij om vroegen. Dit is dan ook een pakket om trots op te zijn.' Toch zijn nog niet alle wensen van Hoogwerf vervuld. Ze diende eind vorig jaar ook een initiatiefvoorstel in met de titel 'Veiligheidscordon rond Rotterdamse mbo- en vo scholen', waarin ze onder meer pleitte voor onaangekondigde kluiscontroles, verhoogd cameratoezicht en een convenant waarin scholen afspreken om altijd aangifte te doen van incidenten. Daarop heeft het college nog niet gereageerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners