of 59274 LinkedIn

‘Burger moet zelf beter opletten’

De overheid beter laten functioneren. Dat is een belangrijke drijfveer in het werk van Shaktie Rambaran Mishre, het jongste lid van de Raad voor het openbaar bestuur.

De verrassendste naam toen de Raad voor het openbaar bestuur anderhalf jaar geleden werd vernieuwd, was die van de jonge KPMG-consultant Shaktie Rambaran Mishre. Waarom wil een jonge KPMG-manager lid worden van de Raad voor het openbaar bestuur?

 

De Rob is een van de Haagse adviesraden die gevraagd en ongevraagd advies geeft - in het geval van de Rob vaak aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, het moederdepartement van het openbaar bestuur of zoals afgelopen maandag aan minister Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie. Het algemene beeld is dat zo’n adviesraad bestaat uit grijze heren en dames die al een carrière in het openbaar bestuur achter de rug hebben.

 

‘Het leuke van actief zijn in de Rob is dat je veel kunt leren van mensen die al heel lang in het openbaar bestuur werken. Doordat ik zelf uit het bedrijfsleven kom, zie ik de verschillen tussen de werelden van het openbaar bestuur en die van het bedrijfsleven’, zegt Rambaran Mishre. ‘Veel overheidsredeneringen beginnen vanuit idealen. Ze staan bol van de rechten van de burger, zonder dat dit overeenkomt met wat de burger wil. Is het allemaal nog wel zo efficiënt en gewenst wat we ooit hebben bedacht? Zijn voor de overheid dezelfde zaken belangrijk als wat de burgers belangrijk vinden?

 

Eén van de opvallende uitkomsten uit ons rapport is dat burgers verkeersonveiligheid als een van de belangrijkste problemen ervaren. Maar het bestuur, de overheid, focust als het om veiligheid gaat op risicojongeren, veelplegers en radicalisering. Het zou goed zijn als de overheid laat zien dat wat burgers belangrijk vinden, ook door de overheid belangrijk wordt gevonden. Het vertrouwen in de overheid neemt dan weer toe.’

 

Privacy

 

De inmiddels 30-jarige Shaktie Rambaran Mishre vertegenwoordigt de nieuwe, jonge generatie in de Rob. ‘Mijn generatie publiceert bijna alles. Wij gaan ge-makkelijk om met privacy en hebben er geen problemen mee als verstrekken van persoonlijke gegevens een hoger doel dient, bijvoorbeeld veiligheid in de openbare ruimte. Bij de oudere generatie merk je sneller: tot hier en niet verder. Wij maken ons ook wel zorgen, maar we willen vooral zelf uitmaken wat we goed vinden en waar we bij horen. Dat past ook binnen de huidige netwerksamenleving.’

 

De overheid is voor deze generatie niet het instituut dat aan de top van de samenleving staat. ‘Ik zie de overheid als een spin in het web van de netwerksamenleving. De overheid zorgt ervoor dat de spelers, maatschappelijke instellingen, overheidsonderdelen zoals de politie en de burgers, met elkaar samenwerken. De overheid die alles voor iedereen regelde, die tijd is voorbij.’

 

Rambaran Mishre groeide op in Den Haag met één oudere broer. Haar vader en moeder waren eind jaren 60 vanuit Suriname, toen nog een Nederlandse kolonie, naar Nederland verhuisd. Haar ouders werkten in het onderwijs. ‘Ze hebben er niet alleen voor gezorgd dat we liefdevol zijn opgegroeid, maar ze wilden ook dat we nadachten over hoe de samenleving in elkaar zat. We discussieerden altijd over het nieuws en wat er in de wereld gebeurde. Het nadenken over maatschappelijke vraagstukken is ons met de paplepel ingegoten.’

 

Studies

 

In sneltreinvaart voltooide Rambaran Mishre tussen 1998 en 2004 twee studies, Bedrijfskunde (met genoegen) en Nederlands recht (cum laude) aan de Erasmus Universiteit. ‘Ik heb bedrijfskunde gekozen omdat het een brede studie is die zaken vanuit verschillende perspectieven bekijkt. Rechten vond ik heel erg leuk; in mijn specialisatiejaar deed ik rechtsfilosofie. Dan gaat het om vraagstukken als “waar eindigt de vrijheid van meningsuiting” en “wanneer breng je schade toe aan anderen”.’

 

Haar maatschappelijke en politieke interesse vertaalde zich niet in een politieke loopbaan. ‘Misschien later, nu nog niet. Ik weet nog niet of ik klaar ben om in de schijnwerpers te staan.’

 

Na enkele tijdelijke klussen kwam ze in vaste dienst van KPMG en werkt daar bij de adviestak waar sinds enkele maanden ook ex-PvdA-leider Wouter Bos werkt.

 

‘We helpen klanten te reageren op alle uitdagingen waar ze in de huidige netwerksamenleving mee worden geconfronteerd, zoals kostenbesparingen, het aangaan van strategische uitdagingen of het voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Me verdiepen in de problemen van de klant, bijvoorbeeld hoe banken het vertrouwen kunnen terugwinnen van hun klanten, vind ik het leukst.’

 

Essay

 

In de bundel Voorbij de crisis, die vorig jaar verscheen, verwerkte Rambaran Mishre haar praktijkervaringen in een essay onder de titel ‘Naar een nieuwe verhouding tussen de overheid en de banken’. ‘Het herstellen van vertrouwen zit niet in het bedenken van nieuwe structuren, maar veel meer in cultuurverandering, open communicatie (transparantie), het aan de klant en andere stakeholders zichtbaar maken van integriteit en goede bedoelingen, en het tonen van daadkracht.‘

 

Het is ook de kernboodschap - niet verwonderlijk omdat Rambaran Mishre medeauteur van het rapport is - die terugkomt in Veiligheid en vertrouwen, het rapport waarin de Rob de overheid oproept niet met nieuwe regels en reorganisaties te komen, maar te investeren in het vertrouwen van de burgers.

 

Rambaran Mishre: ‘De uitdaging voor de overheid is hoe we beter kunnen functioneren in een tijd waarin het veel meer om beeldvorming gaat dan om inhoud. Een goed voorbeeld is de wijk Escamp in Den Haag. Daar is de verloedering een halt toegeroepen doordat de politie samen met maatschappelijke organisaties een nieuw informeel netwerk heeft opgebouwd met jongeren die zich eerder schuldig maakten aan overlast, moskeeen en wijkbewoners met gezag. De politie heeft zo verbinding gemaakt met bewoners die eerst moeilijk bereikbaar waren.’

 

Populisme

 

Rambaran Mishre: ‘Het gaat er ook om dat de overheid rust uitstraalt. De overheid moet niet alleen willen scoren. Je kunt als politicus meegaan met het populisme, maar als je vertrouwen wilt krijgen moet je op integere wijze en met goede bedoelingen aansluiting zoeken bij wat de burger wil. Misschien ben je dan als politicus op de korte termijn geen held, maar dergelijk gedrag leidt er in ieder geval nooit toe dat je op de lange termijn ongeloofwaardig overkomt.’

 

Niet alleen de overheid moet veranderen. Er is ook een mentaliteitsverandering nodig van de burger, meent Rambaran Mishre. ‘In Suriname kent iedereen elkaar, net als hier in dorpen het geval is. Maar ook in steden kunnen burgers laten zien dat zij een grotere verantwoordelijkheid hebben voor elkaar. Mijn broer woont in een flat en daar geldt een aantal huisregels: we letten op elkaar en we groeten elkaar!

 

Het lijkt simpel, maar burgers gaan zich daardoor wel veiliger voelen. Ik woon in Oegstgeest en daar hebben we sinds 2 jaar veel last van inbraken. Er werd meteen gewezen naar de politie en de overheid. Er is op een gegeven moment een buurtbijeenkomst geweest met de burgemeester. Die gaf ons tips over wat we zélf kunnen doen. Dat vond ik heel goed. Als je als burger niet op de buurman let, of de deuren wagenwijd openzet, is de kans op onveiligheid groter.’

 

Beperkt effect

 

Nieuwe en strengere regels hebben slechts beperkt effect. Rambaran Mishre herinnert zich haar onderzoek in Suriname voor KPMG naar de witwaspraktijken en het financieren van terrorisme via casino’s en banken. ‘Iedereen kende de regels en toch ging het niet goed. Nieuwe regels zijn niet de oplossing. Het gaat ook niet om meer toezicht. Een auditdienst en enkele toezichthouders kunnen binnen een bank of een bedrijf nooit alles zien.

 

De politie en de overheid kunnen ook niet alles in de gaten houden. Uiteindelijk gaat het erom dat op de werkvloer, door medewerkers binnen een bedrijf, maar ook door burgers in de samenleving de goede dingen worden gedaan. Dat wil niet zeggen dat de overheid helemaal moet stoppen met regelgeving, maar de overheid moet stoppen met de foutieve respons om meteen met nieuwe regels te komen.’

 

Oud en jong in Rob
Jacques Wallage – oud-burgemeester van Groningen, oud-staatssecretaris en voormalig PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer – is de gezichtsbepalende voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). De Rob adviseert gevraagd en ongevraagd ministers en de Tweede Kamer over het openbaar bestuur.

 

Vice-voorzitter is Geert Dales, de afgelopen herfst afgetreden voorzitter van de Haagse Hogeschool InHolland, oud-burgemeester van Leeuwarden en ex-wethouder in Amsterdam.

 

De overige leden zijn: Monique Leyenaar, hoogleraar vergelijkende politicologie Radboud Universiteit Nijmegen; Peter Lankhorst, oud- Kamerlid GroenLinks, adviseur jeugbeleid en jeugdzorg; Hanneke Möhring, partner Boer & Croon, Erwin Muller, hoogleraar Veiligheid en Recht Universiteit Leiden; Margriet Overkleeft-Verburg, hoogleraar staats- en bestuursrecht Erasmus Universiteit; Tonny van de Vondevoort, PvdA-gedeputeerde Zuid-Holland en Shaktie Rambaran Mishre, manager KPMG.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners