of 64120 LinkedIn

Burgemeesters: steun vuurwerkverbod 'herkenbaar'

We moeten de steun voor het vuurwerkverbod in coronatijd en de steun voor een vuurwerkverbod erna scheiden, maar de coronatijd kan de steun voor een totaalverbod wel doen groeien. En hoewel de vuurwerktraditie diepgeworteld is, betekent dat niet automatisch grote verstoringen van de openbare orde. Maar ze zijn er op voorbereid. Vier burgemeesters reageren op de uitkomsten van het vuurwerkonderzoek.

We moeten de steun voor het vuurwerkverbod in coronatijd en de steun voor een vuurwerkverbod erna scheiden, maar de coronatijd kan de steun voor een totaalverbod wel doen groeien. En hoewel de vuurwerktraditie diepgeworteld is, betekent dat niet automatisch grote verstoringen van de openbare orde. Maar ze zijn er op voorbereid. Vier burgemeesters reageren op de uitkomsten van het vuurwerkonderzoek.

Animo voor vuurwerkverbod
Uit het vuurwerkonderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur bleek dat de steun voor een totaal vuurwerkverbod stabiel is ten opzichte van afgelopen januari. Bijna twee derde van de Nederlanders steunt een totaalverbod op vuurwerk tijdens de jaarwisseling, vergeleken met november 2019 (50 procent steun) een flinke stijging. Een andere uitkomst was dat een half tot 1 miljoen mensen tijdens de komende jaarwisseling toch vuurwerk wil afsteken, ondanks het vuurwerkverbod om de zorg te ontlasten. Relatief is de animo hiervoor het grootst in het noorden (11 procent) en oosten (9 procent) van het land. Absoluut is er in de drie grootste steden meer animo (5 procent). Binnenlands Bestuur vroeg vier burgemeesters te reageren op de cijfers. In hoeverre houden zij bij het handhaven van de openbare orde tijdens de komende jaarwisseling rekening met hen die toch vuurwerk gaan afsteken? En zijn er in deze coronatijd extra maatregelen genomen ten opzichte van voorgaande jaren?

Buma: extra inzet politie
‘Vanwege corona en de daarmee gepaarde maatregelen verkeren wij in een bijzondere situatie, wat natuurlijk kan verklaren waarom de steun voor een totaalverbod is gegroeid’, analyseert Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden de cijfers. Hij wijst er daarbij op dat het afsteken van vuurwerk de afgelopen jaren al ter discussie staat en het huidige eenmalige vuurwerkverbod is afgekondigd om de zorg te ontlasten. ‘In heel Nederland en ook in Friesland houden burgers zich over het algemeen goed aan de regels, maar we houden er rekening mee dat hier en daar het algeheel vuurwerkverbod wordt overtreden. Het is voor het eerst dat dit verbod tijdens de jaarwisseling geldt.’ Met de politie heeft Buma afspraken gemaakt over de inzet. ‘Voor deze jaarwisseling is er extra inzet van politie om toezicht te houden op openbare orde en veiligheid, het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen.’

Schelberg: bestrijding illegale handel
De Hengelose burgemeester Sander Schelberg neemt voor deze jaarwisseling niet wezenlijk andere maatregelen dan in andere jaren, behalve het extra toezien op het naleven van de coronawet. Op Oudejaarsdag worden toezichthouders van de gemeente en beveiligers ingezet voor toezicht op het naleven van die wet. ‘De politie zet dan ook meer capaciteit in dan in een ‘normaal’ weekend. Uitgangspunt is het toezien door politie op de veiligheid van de bevolking en daar waar nodig het inzetten op excessen. ‘Daarnaast is extra inzet van politie (ME) beschikbaar als er zich ernstige ordeverstoringen voor zouden doen.’ Zowel politie als gemeentelijk toezicht handhaven op het vuurwerkverbod. ‘Daarbij ligt de nadruk in deze fase op bestrijding van illegale handel in vuurwerk.’

Minder vuurwerk verwacht
Schelberg ziet het afsteken van vuurwerk als een 'diepgewortelde traditie’. ‘Dat het percentage mensen dat vuurwerk wil afsteken in het oosten (iets) hoger ligt dan elders zegt misschien iets over de traditie maar nog niet over de aard en omvang van de verstoringen van de openbare orde.’ Hij verwacht evenwel dat er dit jaar door het verbod minder vuurwerk is en ook minder mensen die vuurwerk gaan afsteken. ‘Door de recente forse stijgingen van het aantal besmette mensen en de maatregelen die het kabinet hierop neemt verwacht ik dat het draagvlak voor het vuurwerkverbod verder zal toenemen.’

Depla: discussie niet nu beslechten
We moeten het verbod tijdens deze jaarwisseling niet gebruiken om de algemene discussie over het vuurwerkverbod te beslechten, vindt de Bredase burgemeester Paul Depla. 'De discussie over deze jaarwisseling staat los van de gewone jaarwisseling. 2020 is een uniek jaar. Hopelijk is 2021 dat niet. Belast 2020 dus niet met de algemene discussie. De keuze die we nu maken moet niet bepalend zijn voor volgend jaar. Het is nu dus niet vanzelfsprekend dat het verbod geldt voor 2021 en verder.’ Hij vergelijkt de mensen die dit jaar toch vuurwerk willen afsteken met mensen die zich niet houden aan de verkeersregels. ‘Denk aan het leed van de mensen in de zorg. We doen dit jaar geen vuurwerk. Dat is iets eenmaligs. Zet deze keer even je eigen geluk aan de kant voor anderen.’

Meld bij Meld Misdaad Anoniem
In Breda registreren ze nu waar vuurwerkoverlast is, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat waar risico’s zijn er ook meer toezicht en handhaving is, vertelt Depla. ‘We volgen het goed. Laatst is er iemand die spullen verkocht uit de achterbak opgepakt via Misdaad Anoniem.’ De gemeente is voorbereid op verschillende scenario’s. ‘Maar we doen ook een beroep op de Bredanaars: dit is geen strijd van ons tegen jullie, we doen dit vanwege de belasting van de ziekenhuizen. Doe meldingen bij Meld Misdaad Anoniem, ook al voor Oudjaar, want dan weten we waar het voorkomt en kunnen we handhavers gerichter inzetten of ze op heterdaad betrappen. Laatst gebeurde dat nog in Breda-Noord met vijf personen, vertelt Depla. ‘Die krijgen dan een gedragsaanwijzing: binnen blijven na 20.00 uur.’ Het zwaartepunt ligt bij Oudjaar niet in de binnenstad, maar in de woonwijken. ‘We kijken nu al: waar kan het misgaan? Waar neemt in de tweede en derde week van december de overlast toe? En dan proberen we de dirigenten eruit te halen en de meelopers te isoleren en te waarschuwen.’

Alternatieve nieuwjaarsviering
Depla heeft zich met zijn VNG-werkgroep al voorvechter getoond voor het (faciliteren van) het organiseren van (buiten)activiteiten voor jongeren. Ook Buma zegt hierin extra maatregelen te nemen. ‘Ik ben bezig met het ontwikkelen van een alternatieve nieuwjaarsviering, die digitaal te volgen is. Daarvoor maak ik gebruik van een partij die hier ervaring mee heeft en die de jongeren aanspreekt: het programma is opgezet door jongeren, vóór jongeren. De activiteiten moeten conform de dan geldende coronamaatregelen zijn.’ En ook de Arnhemse burgemeester Achmed Marcouch vertelt dat de gemeente heel proactief bezig is om met jongerenwerk activiteiten te organiseren. ‘Binnen gebouwen mag je niets, maar buiten wel. Daar hebben we elkaar voor nodig. Wij willen dat faciliteren.’ Hij ziet veel zelfredzame jongeren die thuis activiteiten doen, maar er zijn ook buurtcentra open voor kwetsbare groepen. ‘Degenen die het thuis niet warm genoeg hebben, gaan naar buiten. Onze aandacht gaat naar sport en culturele activiteiten voor goedwillende jongeren.’

Marcouch: pleidooi voor inleveren vuurwerk
Eind november sloot Marcouch een woning in de wijk Geitenkamp, waar kilo’s illegaal vuurwerk lagen opgeslagen. Hij vergeleek dat met ‘oorlogsmaterieel’. ‘Er was de week ervoor grote onrust in de wijk. Mensen hadden slapeloze nachten. Dat is onacceptabel. Ik heb een noodbevel afgekondigd. Handelaars zijn medeplichtig aan het gedrag dat daar plaatsvindt. Als we zoiets aantreffen, dan sluiten we de woning. Illegaal vuurwerk wordt in beslag genomen. Ik hoop dat het OM daar ernstig bovenop zit, ook in de context van ordeverstoring. Dat zou in de rechtsorde moeten meewegen.’ Mensen hebben soms nog vuurwerkrestanten van vorig jaar liggen, zegt Marcouch. 'Als burgemeesters hebben we een pleidooi gedaan om mogelijkheden te organiseren om vuurwerk in te leveren. Het is een manier om ouders zover te krijgen.’ Vuurwerkoverlast is niet alleen een jeugdprobleem, maar net zo goed van ‘volwassenen’. ‘Veel Arnhemmers hebben er last van. Je merkt het al in november. We namen veel vuurwerk in beslag en er zijn veel klachten over geknal in bepaalde buurten. Allemaal illegaal.’

Herkenbaar
De uitkomst van het vuurwerkonderzoek van I&O Research dat twee derde van Nederlanders nu voor een totaalverbod is, noemt Marcouch ‘herkenbaar’. ‘Een jaar geleden hebben we ook een onderzoek gedaan in opdracht van de raad. Een kleine meerderheid was toen voorstander van een totaalverbod al of niet in combinatie met een centrale vuurwerkshow.’ Over het potentiële aantal vuurwerkafstekers bij de komende jaarwisseling zegt Marcouch dat er ‘altijd een minderheid is die zich niets genegen laat aan regels. ‘Dat is de groep die sowieso in illegaliteit vuurwerk aanschaft en aansteekt. En het gaat niet alleen om het afsteken van vuurwerk. Onze grote zorg is ook schenden van de openbare orde en veiligheid, vandalisme, brandstichting.'

Ouders aanspreken
Marcouch hoopt dat de overgrote meerderheid er beschaafd mee omgaat en geniet van de momenten en festiviteiten. 'De groep raddraaiers spreken en schrijven we aan. Waar het kan houden we ze ook aan. We spreken ouders aan op minderjarigen die zich misdragen. Zij zijn medeverantwoordelijk. Zie erop toe, dat doen wij ook. Er is een risico op een strafblad.’ Het wordt een spannende jaarwisseling, aldus de burgemeester. ‘Arnhem is een levendige stad met Oud en Nieuw. Er zijn veel festiviteiten, bruisende horeca, de hele regio komt hierheen. Nu is alles dicht. Wij bereiden ons goed voor. Bij calamiteiten zijn we er. Mijn avonddienst begint altijd vroeg met een diner bij de brandweer. Die staan paraat. Ik hoop dat men thuisblijft bij het gezin. Maak er daar iets leuks van, met muziek, een drankje. Andere manieren zijn er niet.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Dit jaar vuurwerk verbieden + een avondklok en vanaf januari gelijk de discussie aangaan wat er onder normale omstandigheden in de jaren daarna nog wel en niet kan lijkt de beste oplossing. Snel duidelijkheid scheppen is noodzakelijk voor alle partijen. Gemeenschappelijk (publiek/privaat) georganiseerd collectief vuurwerk verspreid over het gehele jaar en niet toegespitst op de jaarwisseling heeft de voorkeur.

Vacatures

Van onze partners