of 64621 LinkedIn

Burgemeester mag meer informatie over donaties delen

Burgemeesters en het Openbaar Ministerie kunnen van maatschappelijke organisaties een overzicht eisen van alle ontvangen giften, zowel uit binnen- als uit het buitenland. Ook mogen burgemeesters informatie delen met het OM als dat de rechter verzoekt maatregelen te nemen bij maatschappelijke organisaties die de democratische rechtsstaat (dreigen te) ondermijnen door donaties te ontvangen.

Burgemeesters en het Openbaar Ministerie kunnen van maatschappelijke organisaties een overzicht eisen van alle ontvangen giften, zowel uit binnen- als uit het buitenland. Ook mogen burgemeesters informatie delen met het OM als dat de rechter verzoekt maatregelen te nemen bij maatschappelijke organisaties die de democratische rechtsstaat (dreigen te) ondermijnen door donaties te ontvangen.

Aanscherping
Ook wordt het verboden om in opdracht van een ander donaties te doen, zonder de maatschappelijke organisatie de benodigde gegevens te verstrekken over de herkomst van de donatie en de persoon van de donateur. Om dit mogelijk te maken scherpt het demissionaire kabinet een eerder voorstel voor de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) aan. Dat ligt in de Tweede Kamer en moet onwenselijke (buitenlandse) beïnvloeding en ondermijning van vrijheden, democratie en de rechtsorde in Nederland tegengaan.


Inzage in alle donaties
Dat voorstel gaf burgemeesters en Openbaar Ministerie de optie inzage te verkrijgen in alle donaties van buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Met de nota van wijziging, die vandaag in consultatie gaat, wordt dit dus uitgebreid naar alle donaties vanuit binnen- en buitenland. Daarbij komen er instrumenten om die donaties actief te melden, (tijdelijk) te kunnen bevriezen, beperken, verbieden of verbeurd te verklaren. ‘Er is geen plek in Nederland voor het propageren van haat tegen andersdenkenden, het aanzetten tot geweld en extremisme of het verspreiden van antidemocratisch gedachtengoed’, aldus demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. ‘We kunnen in een rechtsstaat niet onbeperkt tolerant zijn tegen intolerantie.’

Informatie delen
Het OM krijgt de mogelijkheid de rechter te verzoeken maatregelen te nemen bij maatschappelijke organisaties die de democratische rechtsstaat (dreigen te) ondermijnen door het ontvangen van donaties en het ontplooien van activiteiten die gericht zijn op ondermijning. Reguliere goede doelen organisaties met maatschappelijke, levensbeschouwelijke of ideale doelstellingen worden door het voorstel dus niet geraakt. Een meer algemeen verbod op geldstromen uit bepaalde landen, ‘bleek te ingewikkeld’, zegt Dekker. ‘We hebben een manier gevonden om meer te kijken: wat gebeurt er met het geld. Als dat geld wordt ingezet om de rechtstaat te ondermijnen, kan je het geld bevriezen of verbeurd verklaren.’

Verstoring openbare orde
Burgemeesters mogen straks informatie die het verzoek onderbouwt delen met het OM. Het is goed voorstelbaar dat de burgemeester over relevante informatie beschikt, staat in de toelichting bij de nota van wijziging. Bij een verstoring van de openbare orde kan de burgemeester om inzicht te vragen in de donaties van de betrokken maatschappelijke organisatie. Daaruit zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat er bepaalde substantiële geldstromen zijn van voor de burgemeester onbekende partijen. Die informatie zou de burgemeester met het OM kunnen delen. Dit past binnen het kader van de AVG. Het is dan aan het OM om te bepalen of, en, zo ja, welke, vervolgactie wordt ondernomen.

Dwangsom
Het OM kan de rechter vragen om het bevriezen van goederen voor maximaal één jaar, een verbod van maximaal twee jaar tot het ontvangen van bepaalde donaties, het terugstorten van donaties of laten vervallen aan de staat, en een bevel van maximaal drie jaar om alle donaties te melden aan het OM. Een organisatie die niet meewerkt maakt zich schuldig aan een economisch delict en dwarsliggende bestuurders riskeren de oplegging van een bestuursverbod van maximaal vijf jaar. Ook kunnen de burgemeester en het OM een dwangsom (laten) opleggen.

'U-bocht wordt moeilijker'
De Wtmo was vooral bedoeld om geldstromen uit onvrije landen transparanter te maken. De Tweede Kamer maakt zich al langer zorgen over moskeeën die geld krijgen uit het buitenland van radicale personen of organisaties en op die manier zelf ook radicaliseren. Vorig jaar werd er tijdens een debat over ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties een breed gesteunde motie ingediend om de plannen aan te scherpen. Aan deze wens komt het kabinet nu tegemoet. ‘Het wordt nu beduidend moeilijker om via tussenpersonen in andere EU-lidstaten alsnog via een U-bocht en “onder de radar” donaties te doen’, aldus Dekker.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners