of 59318 LinkedIn

Brand in De Punt: ‘onvoldoende toezicht gemeente’

Reageer
De gemeente Tynaarlo heeft onvoldoende toezicht gehouden op de scheepswerf in De Punt, waar tijdens een brand drie brandweermannen om het leven kwamen. Die conclusie trekt de VROM-inspectie, die in opdracht van de gemeente Tynaarlo onderzoek deed naar de uitvoering van de VROM-taken.

Uit het rapport blijkt dat de vergunningverlening in 1995 onvoldoende is uitgevoerd door de gemeente: de bouwvergunning werd van rechtswege verleend, doordat de gemeente niet tijdig had beschikt over de aanvraag. Er vond vervolgens onvoldoende controle plaats, wat onder meer blijkt uit afwijkingen tussen de gebouwde loods en de bouwvergunningaanvraag. De milieuvergunning werd correct verleend, maar de VROM-inspectie verwijt de gemeente wel een gebrek aan controle op de milieuvergunning.

 

Controles
Sinds 1995 hebben er drie controles plaatsgevonden. Dit vinden de onderzoekers te weinig gezien het ‘naleefgedrag’ van het bedrijf: het had eigenlijk als een (zwaarder) categorie-3 bedrijf behandeld moeten worden, met een hogere controle-frequentie.

 

Naleefgedrag
Het college van Tynaarlo is het daar niet mee eens. In een brief aan de raad schrijft het: ‘Wij constateren dat wij ons aan de bestuurlijk vastgestelde controlefrequentie hebben gehouden.’ Wel gaat het college de categorie-indeling van het bedrijf heroverwegen, maar het is er geen voorstander van de (objectieve) categorie-indeling te laten afhangen van het naleefgedrag van de eigenaar.

 

Leerpunt
De gemeente heeft bij herhaling geconstateerd dat er overtredingen plaatsvonden op het bedrijf, zoals een ondergrondse tank die niet voldeed aan de regelgeving, een niet-geactualiseerde milieuvergunning en niet-gekeurde brandblussers, zonder dat tot handhaving is overgegaan. De gemeente Tynaarlo noemt dit in een reactie ‘het belangrijkste leerpunt voor het college’.

 

Oordeel
Volgens de VROM-inspectie is het door de aard van het onderzoek - een dossieronderzoek - niet mogelijk een oordeel te geven over een verband tussen de kwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en handhaving van de gemeente en het ontstaan en de escalatie van de brand. Hiervoor zouden betrokkenen gehoord moeten worden, en dat behoort niet tot de taken van de inspectie. De gemeente zegt in haar reactie dat ze ‘graag antwoord op deze vraag’ heeft en rekent erop dat een van de andere drie nog lopende onderzoeken dat antwoord zal geven.

 

Te vermijden
Eerder oordeelde de onderzoekscommissie-Helsloot al dat de dood van de drie brandweermannen bij De Punt 'een te vermijden incident' was. Het blussen van de brand bleek onvoldoende gecoördineerd. Ook moet volgens de onderzoekscommissie aan het onderricht van de brandweermannen worden geschaafd. De eigenaar van de werf in De Punt zit nog steeds vast. Hij wordt verdacht van het manipuleren van de meterkast, waardoor de brand zou zijn ontstaan.

Lees meer:
Dood brandweerlieden De Punt was te vermijden (23/06/2008)

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners