of 63000 LinkedIn

Beter zicht op ongewenste activiteiten vakantiepark

Met de handreiking Informatiegericht handelen vakantieparken Noord-Holland wil de provincie dat gemeenten beter zicht krijgen op ongewenste activiteiten op vakantieparken. De handreiking legt onderling verbanden tussen vier beleidsterreinen die elkaar beïnvloeden bij vakantieparken: de ruimtelijke, economische, veiligheids- en sociaal- maatschappelijke beleidsvelden. ‘Pragmatische stappen voor de gemeenteambtenaar.’

Met de handreiking Informatiegericht handelen vakantieparken Noord-Holland wil de provincie dat gemeenten beter zicht krijgen op ongewenste activiteiten op vakantieparken. De handreiking legt onderling verbanden tussen vier beleidsterreinen die elkaar beïnvloeden bij vakantieparken: de ruimtelijke, economische, veiligheids- en sociaal- maatschappelijke beleidsvelden. ‘Pragmatische stappen voor de gemeenteambtenaar.’

Ondermijning
Volgens de provincie doet een aanzienlijk deel van de vakantieparken in Noord-Holland het goed en spelen zij in op de veranderende vraag van gebruikers, maar bij een deel van de vakantieparken ligt verloedering op de loer en is er sociale problematiek met risico op ondermijnende activiteiten. De handreiking moet helpen om ongewenste activiteiten, zoals ondermijnende criminaliteit, die op sommige vakantieparken dreigt, eerder te signaleren.

Weerbaar
De handreiking maakt deel uit van een breder beleid van de provincie om gemeenten te helpen om weerbaarder tegen ondermijnende criminaliteit te worden. Hiervoor is de Agenda Weerbaar Noord-Holland opgesteld, waarin meerdere projecten zijn opgenomen. De provincie werkt hierin samen met de 47 Noord-Hollandse gemeenten en de drie Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) in Noord-Holland. De handreiking is ontwikkeld door de provincie en zes gemeenten (Hollands Kroon, Koggenland, Langedijk, Schagen, Texel en Wijdemeren) en is getest in de gemeenten Langedijk en Schagen. Doel van de handreiking is gemeenten een laagdrempelig, relatief eenvoudig instrument te bieden om haar zicht en inzichten op vakantieparken in de gemeente te vergroten.

Klavertje viermodel
De handreiking sluit aan op het document ‘Meer grip op vakantieparken’ van de VNG en Platform31 en vult daarbij aan door uit te gaan van pragmatische stappen die een gemeenteambtenaar kan zetten om informatie uit verschillende bronnen bij elkaar te brengen. In het ‘klavertje viermodel’ worden de vier domeinen bij het onderwerp vakantieparken genoemd: economisch/recreatie (toerisme, werkgelegenheid), ruimtelijk (bestemmingsplannen, voorzieningen), sociaal maatschappelijk (verblijfsplek, huisvesting) en veiligheid (voedingsbodem ondermijnende activiteiten). Een gemeentelijke inzet vanuit het ene domein heeft automatisch effect op de andere domeinen. Uit de praktijk blijkt dat gemeenten hier onvoldoende rekening mee houden.   

Vier fasen
De aanpak informatiegericht handelen in recreatieparken bestaat uit vier fasen: startpunt, informatie op orde, actieplan en uitvoeren. Bij het startpunt is het belangrijk om je als gemeente en ambtenaar ervan bewust te zijn waarom je overgaat tot een aanpak vakantieparken. Je kunt pas op basis van de juiste informatie tot actie overgaan. Helaas is dat niet altijd het geval en wordt de fase van informatie op orde overgeslagen met als gevolg dat de acties niet het gewenste effect hebben gehad. Door de bewustwording van het startpunt, de aanleiding en de context, worden die blinde vlekken minder. Aanleidingen kunnen zijn: conflicten en ruzies of dealende jeugd, maar ook permanente bewoning.

Gedegen actieplan
In de informatiepositie op orde beschrijft deze aanpak hoe je dit kan doen op een manier dat het integraal op de vier domeinen gebeurt en je kunt beoordelen of het voldoende is gerelateerd aan je startpunt en dus ook recht doet aan de daadwerkelijke situatie van het park. Deze fase kan worden gebruikt om het inzicht te vergroten voor een gedegen actieplan, maar kan ook worden ingezet om het onderwerp op de kaart te zetten binnen de gemeenten en de verschillende afdelingen. Je komt tot een definitief actieplan in vier stappen: interpreteren van data, herkennen van samenhang, maken van keuzes uit de beschikbare tools en de definitieve acties bepalen voor het actieplan.

Foto maken
De fase van uitvoeren geeft tips en trucs over de mate waarin de uitvoering georganiseerd kan worden, zoals binnen de bestaande uitvoering van taken van een gemeente of in een projectmatige aanpak. Daarbij is borging en monitoring van belang, bijvoorbeeld bij de ‘foto’ van de situatie oftewel de dataverzameling. Die ‘foto’ moet scherp genoeg zijn en je kunt ook kijken of de stappen naar het actieplan passend zijn geweest. Voor beiden worden formats aangereikt. ‘Elke ervaring levert een bijdrage aan de kwaliteit van het geheel.’

Regionale samenwerking
Het zou mooi zijn dat wat in de ene gemeente geldt aan regels, ook in grote mate bij de buren zou gelden, valt in de handreiking te lezen onder het kopje regionale samenwerking. Dit is nog niet altijd het geval. Als dit wel lukt kunnen overheden geloofwaardig opereren, wat leidt tot meer vertrouwen in diezelfde overheid. Samenwerkingen in regionale verbanden zijn nu vooral gerelateerd aan één of twee domeinen van het klavertje vier. Een regionale samenwerking op alle vier de domeinen om integraal de vakantieparken te ‘managen’ is nog niet aan de orde. ‘Realiseer vooral dat er meerdere parken in je gemeente en regio zijn. Dat de te kiezen acties ook invloed hebben op de acties van andere parken in zelfs andere gemeenten. En dit geldt ook andersom.’

Leren van elkaar
Maar dit valt ook als kracht te gebruiken. De handreiking schrijft voor dit als kracht te gebruiken en het te zien als kans om ook samen te werken met collega’s uit de regio: samen kennis vergroten en leren van elkaar. Als er regionaal gezamenlijk dezelfde actie wordt ingezet ondersteun je eveneens de gemeenschappelijke boodschap aan de parken: de gemeenten willen meer grip op parken om de weerbaarheid te vergroten. Een voorbeeld is het samen introduceren van een digitaal nachtregister.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Als je geen ongewenste activiteiten op een vakantiepark wilt hebben moet je daarop zeker geen permanente bewoning toestaan (toezicht, illegale bewoning, criminaliteit). Bekeken vanuit het oogpunt van de recreant is bovendien een vermenging van de functies recreatie en permanente bewoning helemaal niet wenselijk. Annemarie van Gaal denkt er anders over, maar heeft hiervan weinig kaas gegeten.

Vacatures

Van onze partners