of 63372 LinkedIn

‘Beter lachgas verkopen met vergunning’

Hoewel steeds meer gemeenten ervoor kiezen om de verkoop van lachgas te verbieden, en daarmee voortuitlopen op een landelijk lachgasverbod, blijken zowel deelnemers als experts op het platform DrugsDialoog juist te pleiten voor een vergunningstelsel voor verkopers van lachgas.

Hoewel steeds meer gemeenten ervoor kiezen om de verkoop van lachgas te verbieden, en daarmee voortuitlopen op een landelijk lachgasverbod, blijken zowel deelnemers als experts op het platform DrugsDialoog juist te pleiten voor een vergunningstelsel voor verkopers van lachgas.

Gif
Donderdag stemde een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad in met een verbod op de verkoop van lachgas, meldde het ANP. Initiatiefnemers PvdA en ChristenUnie vinden dat dit ‘gif’ niet langer verkocht mag worden in de hoofdstad. Ze lopen zo vooruit op een landelijk lachgasverbod dat vermoedelijk nog zeker een jaar op zich laat wachten, omdat de handhaving ervan veel extra werk oplevert. De Amsterdamse politieke partijen willen dat er een einde komt aan verkoop van lachgas in horeca en op evenementen.

Norm stellen
Volgens raadslid Sofyan Mbarki (PvdA) en duoraadslid Gerjan van den Heuvel (CU) wordt er steeds meer bekend over negatieve gevolgen van lachgas. Zo wijzen artsen op jongeren met hartinfarcten en dwarslaesies. Ook nam het aantal verkeersincidenten waarbij sprake was van het gebruik van het middel volgens de indieners toe van 130 in 2017 naar 1390 in 2019. ‘Lachgas sloopt de levens van veel te veel jonge mensen’, aldus Mbarki. ‘Als gemeente moeten we daarom een norm stellen. Lachgas is als gif en gif hoort niet verkocht te worden in Amsterdam.’

Vergunningstelsel
Coalitiepartijen GroenLinks, D66 en oppositiepartij BIJ1 stemden tegen het voorstel. Ook op het platform DrugsDialoog, dat het drugsdebat wil verheffen boven een ‘welles-nietes’ over de vraag of drugs moeten worden gelegaliseerd of verboden, denken deelnemers en experts er anders over. Volgens hen heeft een vergunningstelsel voor de verkoop van lachgas veel voordelen ten opzichte van een verbod. Een argument is dat regulering bijvoorbeeld zorgt voor controle op voorlichting, leeftijd, marketing, verkoop en kwaliteit, waardoor overdadig en problematisch gebruik van lachgas kan worden tegengegaan.

Minder inzet politie nodig
Ook wordt gewezen op de extra risico’s voor de volksgezondheid als lachgas illegaal wordt. Er vindt namelijk geen kwaliteitscontrole meer plaats. Met een vergunningstelsel kunnen juist eisen worden gesteld aan verkopers op het gebied van voorlichting, waarmee excessief gebruik van lachgas kan worden voorkomen. Daarbij leidt een vergunningstelsel tot minder (straat)handel en minder inzet van politie en tot meer belastingopbrengsten en meer werkgelegenheid. Verder wordt oneerlijke concurrentie tegengegaan en is iedereen is verplicht zich aan dezelfde regels te houden. Tot slot zou een vergunningstelsel leiden tot minder afval op straat, bijvoorbeeld bij statiegeld op lege patronen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners