of 59761 LinkedIn

Aso-familie uit aso-woningen gezet

Woningcorporatie Servatius uit Maastricht begint een kort geding tegen twee gezinnen van de familie Krijnen om ze uit hun huizen te zetten. Daartoe heeft de rechter de corporatie gedwongen in een zaak die tbs-kliniek De Rooyse Wissel had aangespannen tegen Servatius.
29 reacties
Woningcorporatie Servatius uit Maastricht begint een kort geding tegen twee gezinnen van de familie Krijnen om ze uit hun huizen te zetten. Daartoe heeft de rechter de corporatie gedwongen in een zaak die tbs-kliniek De Rooyse Wissel had aangespannen tegen Servatius.

Reputatie
De Krijnens wonen sinds 2002 in een huizenblok van vier woningen, dat naast de parkeerplaats van De Rooyse Wissel ligt. Servatius heeft de aso-woningen indertijd speciaal voor de Krijnens aangekocht, omdat de familie elders niet te handhaven was.

Waslijst aan klachten
Volgens  De Rooyse Wissel is er sprake van een waslijst aan klachten, zegt Koos Smeets van Servatius: het parkeerterrein wordt betreden, auto’s worden beschadigd en er worden spullen over de afscheiding van het parkeerterrein gegooid. ‘Voor ons blijft het lastig te bewijzen dat de familie Krijnen zich hieraan schuldig maakt. Maar de rechter heeft een beslissing genomen.’

Dagvaarding
Woningcorporatie Servatius laat zich er niet over uit wat er met de gezinnen moet gebeuren als ze uit hun woningen zijn gezet. ‘Het is de vraag of het alleen ons probleem is. Volgende week hebben we daarover een gesprek met andere instanties. Maar nu bereiden we eerst een dagvaarding voor een kortgeding voor. Overigens moet de rechter nog vaststellen of de zaak een spoedeisend belang heeft.’

Wagenpark
De familie Krijnen zorgt al meer dan een decennium voor extreme overlast in de buurt Wittevrouwenveld in Maastricht en bezorgt de gemeente Maastricht grote problemen. Maastricht haalde de familie Krijnen in 2002 uit de wijk Wittevrouwenveld. Daarvoor werd een compleet huizenblok aan de rand van de stad aangekocht. Kosten: meer dan twee miljoen euro. Alles werd uit de kast gehaald om het de familie daar naar de zin te maken. Zo werd onder meer ruimte gecreëerd voor het ruime wagenpark van de voormalige woonwagenfamilie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pats op
Frappant: in heel het stuk wordt de PVV niet genoemd en toch gaat het gros van de reacties er over. Kennelijk heeft men zeer veel behoefte aan een pro- of contra-PVVdiscussie, net zoals met alles in dit inmiddels zeer gepolariseerde politieke landschap.

Ik heb de volgende suggesties:
- De 3 J's stranden in de voorronde van het eurovisie songfestival.
- We krijgen een regenachtig voorjaar.
- Patricia Paay gaat nog een keer bloot in de playboy.
- Belgie krijgt dit jaar nog geen regering.
Ben benieuwd hoe we de discussies aan de hand van bovenstaande stellingen naar de PVV om kunnen buigen. Kom op, creatieve geesten en dito statistici, doe je best!
Door bas (logicus) op
@Jan, u bent duidelijk niet goed geïnformeerd en heeft ook mijn tekst niet goed gelezen(op zijn minst niet goed begrepen). Om even extra iets aan u duidelijk te maken: ik ben geen PVV stemmer en ik neemt het dan ook niet op voor de PVV maar wel voor de feiten. Of die feiten in het voordeel zijn van PVV, SP,PvdA of GL maakt mij niet uit. In uw reactie bevestigen uw eerste 3.5 regels mijn gelijk terwijl u m.i. dat juist niet wilt. Met uw laatste zin “Mijn stelling blijft: de Henkies en Ingrids die op de PVV stemmen zijn in hun gedrag net zo erg als een flink aantal Marokkaanse jongeren.” verkondigd u niet zozeer een stelling maar uw eigen vooroordeel. Tevens stelt u met dat vooroordeel dat PVV stemmers(1.5 miljoen mensen) net zo erg zijn als de foute Marokkaanse jongeren.

Van Marokkanen in Nederland is aangetoond dat ze ruim 15 X crimineler zijn dan de autochtonen en waarschijnlijk 150 X meer dan hun landgenoten in Marokko. Dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat geen enkele Marokkaan aldaar het in zijn hooft haalt om alleen maar boos te kijken naar oom agent. Want deze oom agent mept namelijk niet alleen je tanden uit je mond maar breekt eerst nog wat ribben ook en smijt je daarna in een vieze cel met 0.5 meter ruimte per gevangene.
De vraag is dan: Welke Marokkanen komen en kwamen dan naar Nederland?

Als uw vooroordeel over PVV stemmers zou kloppen dan zagen de justitiële cijfers er heel anders uit.
15 X crimineler (officieel) en een toename van tenminste 15 X (uw bewering) aantal daders onder de Nederlanders geeft een vermenigvuldiging met 225 X de officiële cijfers.
Dan zouden er statistisch gezien geen ruim 200.000 vonnissen nodig zijn maar bijna 45.000.000. Het criminaliteitcijfer zou van 1.2 miljoen stijgen naar 270.000.000.Het aantal moorden nu 1.5 per dag zou toenemen tot ongeveer 335 per dag(122.500 per jaar). Nederland zou dan verhoudingsgewijs 32 X gewelddadiger worden dan Mexico(momenteel het meest onveiligste land ter wereld m.b.t. criminaliteit). Dit is dan een rekensom van wat u beweerd in combinatie met de officieel erkende cijfers(X225) van het CBS en WODC. Ik zal me maar onthouden van mijn mening over uw vooroordeel.

Ik wil er nog even aan toevoegen dat indien de oorspronkelijk heersende partijen (PvdA, VVD, D’66, GL , SP en CDA) hun partijprogramma intact hadden gehouden en niet hadden aangepast aan de zogenaamd populistische partijstandpunten van de PVV deze partij heel veel groter zou zijn geworden. De PVV stemmers zijn voornamelijk weggelopen bij bestaande partijen (vanwege hun laffe en slappen houding) en geen nieuwe stemmers die zich nu ineens geroepen voelen tot het uitoefenen van hun stemrecht. Doordat idioten deze PVV stemmers zonder enige onderbouwing constant bestempelen of vergelijken met NAZI’s, minder begaafd, laaggeschoold tuig, aso’s,Tokkies, racisten, of op een lijn zetten met de foute Marokkanen zal er slechts toe leiden dat deze PVV stemmers ook niet meer willen terugkeren naar hun oude stemgedrag. Het wordt op deze wijze een blijvende protest stem tegen de oude gevestigde orde en steeds meer mensen zullen zich realiseren dat er een grens gesteld moet gaan worden ten aanzien van de overtolerantie naar allochtonen.

Doordat PVV slechts een gedoogpartner mocht worden in dit kabinet straalt alle glorie van behaalde resultaten af op hun maar alles dat fout gaat kunnen ze afschuiven op te weinig begrip of inzet van de partners CDA & VVD en anders ligt het aan de linkse kliek die een destructieve politiek voert.

En in aanvulling op wat RWINDT in zijn laatste alinea meld, zal een veroordeling van Wilders eigenlijk betekenen dat bijna 100% van de bevolking medeplichtig is aan hetzelfde delict of zelfs voor de anti PVV’ers nog erger want die maakten zich vaak ook nog schuldig aan laster en aanzetten tot moord.
We hebben dan een cellentekort van ruim 16 miljoen.

Het is daarom maar te hopen dat de rechter niet politiek gekleurd is, geen wraak neemt vanwege vriendjespolitiek onder rechters, zich de bovenstaande consequenties realiseert en zich houd aan de realiteit en haalbaarheid van zijn vonnis.
Door rwindt (machteloze burger) op
@Jan

Ik heb niet het beeld heb dat aso's zo staan te dringen om te stemmen.
Maar ik hoop dat u een concreet onderzoek kan aanwijzen voor uw stelling dat de Henkies en Ingrids die op de PVV stemmen in hun gedrag net zo erg zijn als een flink aantal Marokaanse jongeren.

Indien aso's wel massaal stemmen zullen
volgens mij onder de SPstemmers niet minder aso's zitten, of onder de PvdAstemmers. Ongeacht achtergrond.

In de wijken waar u naar verwijst, asowijken in uw woorden, zal nauwelijks VVD, GL, D66 gestemd worden. Die kiezers wonen in de betere wijken en de laatste twee partijen waren en zijn kampioen wegkijken van de ontstane gevolgen door de massaimmigratie, met name in de wijken voor de lage(re) inkomens.
Als je dan PVV stemt ben je (18 of 80) volgens u net zo erg als een flink aantal Marokkaanse jongeren. Dit suggereert dat alle andere leden van de Marokkaanse gemeenschap verder allemaal degelijke ideale burgers zijn? Merkwaardige tegenstelling.

Hoe ziet de verhouding qua populatie in gevangenissen eruit? In jeugdinrichtingen?
Bij de hulpverlening?
Waar de politie mee te maken heeft in het algemeen? Die verhouding zou moeten kloppen met uw stelling en dat doet die niet naar mijn mening.

In de gemeente Volendam/Edam wonen de meeste PVVstemmers. Als ik uw stelling lees is dit een "tuigdorp" voor een aanzienlijk deel.
Al die plaatsen in het zuiden van het land waar mensen voorheen eveneens CDA stemmen, zijn ineens ook voor groot deel in "tuigdorpen" veranderd?

Nou wordt toch steeds door de radicale anti-PVV groep, met een naar hun mening hoog moralistisch gehalte, Wilders beschuldigd dat hij een hele bevolkingsgroep wegzet, maar zelf doen ze niets anders als het om de PVV aanhang gaat. U ook dus met uw stelling. Wilders staat hierom voor de rechter!Door Jan op
@ Ferdinand en Bas. Nogmaals: raadpleeg de verkiezingsuitslagen. En 9% PVV-stemmers in de wijk Benoordenhout is nog niets vergeleken met de percentages in aso-wijken. En dat ondanks het grotere aantal allochtonen in die aso-wijken. Mijn stelling blijft: de Henkies en Ingrids die op de PVV stemmen zijn in hun gedrag net zo erg als een flink aantal Marokaanse jongeren.
Door TIP! (...) op
Dus de oplossing is wanneer je werkeloos bent, dakloos of je ziet het compleet niet meer zitten qua financien en hoe je het als gezin moet draaien, wordt aso en je wordt "dood"geknuffeld door allerlei instanties om je zo maar rustig te houden!?!?!? Dit is geen oproep, maar wel een geweldige verbazing over maatschappelijke en bestuurlijke incompetentie! Komt er nog meer familiesoort bij wordt dan wellicht gefaciliteerd in een geheel blok of flatgebouw met voldoende parkeerruimte en een eigen school met speelvoorzieningen? Beste bedenkers, waar willen we als maatschappij naartoe?!?!? Er zijn zovele wegen naar "Rome" en deze heeft dus niet gewerkt! Pamperen helpt niet! Al jaren verbaas ik me over de overgesocialiseerdheid van Nederland. Tot dit zijn we verworden, want ik kan me nog goed herinneren dat wanneer men vroeger studeerde voor wat dan ook met "....oog" (dus de sociale studies), men wist dat men studeerde voor de WW. Inmiddels is het zo dat dit een gegarandeerde baan betekent. We hebben op ieder kind een etiket geplakt en een kind zonder etiket als abnormaal en "niet met liefde omarmt" bestempeld, we hebben de opvatting overgenomen dat ieder onwelwillend mens geknuffeld moet worden en dat ze hierdoor welwillend worden, een "vroeger op zijn tijd, goed bedoeld" pak slaag is taboe geworden, terwijl men vroeger dan precies wist hoelaat het was. We moeten voortaan over alles en nog wat met elkaar praten, terwijl het soms veel meer zeggender is om eens stilte aan de ontbijttafel te betrachten. Iedereen bemoeit met iedereen en heeft een mening over alles en dan vaak ongefundeerd. Wordt er al moe van als ik dit schrijf!
Leer weer, soms is vroeger op punten beter (voortschrijdend inzicht)!, net als vroeger zelf helder nadenken en onderneem stappen die gezet moeten worden, houd die rug recht en corrigeer daar waar gecorrigeerd dient te worden en accepteer dat er altijd onwelwillenden zullen blijven!
In dit geval; verdeel en heers. Verwijder de rotte appels en zet deze vast, hou een ingezette lijn met de rest vast, schets een duidelijk beeld van de toekomst (positief en negatief) en acteer er naar! Laat je niet indoctrineren oftewel ringeloren!
Door rwindt (machteloze burger) op
Goede bijdragen van @Bas.
Het recht op wooncomfort wordt door corporaties allang niet meer in praktijk gebracht. In dit geval heeft een instelling de middelen er juridisch vol tegen in te gaan.

Gewone huurders binnen de sociale huursector hebben die middelen niet en de gratis ondersteuning stelt vaak diep teleur. Slachtoffers van overlast van anderen naast zich, of in omgeving, worden vaak benaderd alsof zij de daders zijn en men hoopt dat de slachtoffers vertrekken bij lang genoeg lijntrekken. Het probleem wordt maar al te vaak bij klagers gelegd, mede i.v.m. bewijslast.

De sociale woningbouw had in handen van de overheid moeten blijven.

Het is een rotonde van onvermogen tussen Gemeente, corporatie, hulverlening en politie.
Niemand is probleemeigenaar. Zo is veel georganiseerd in Nederland.

We zien ook weer het anti-PVV fundamentalisme opduiken in de reacties.
Het is juist de partij die als het om misdrijven gaat bepaald geen soft beleid voorstaat.

De partijen, die deze kiezers verloren hebben aan de PVV, willen die mensen, die hier bij enkele reageerders in een minderwaardige hoek gezet worden, maar al te graag terug hebben. Daar zitten heel wat van de voormalige natuurlijke achterban van de PvdA bij. Toen waren die kiezers nog gewaardeerde burgers. Ach ja...

Als je dit artikel leest krijgt het begrip tuigdorpen van de PVV een wat andere dimensie. Hoe je tegen dit soort problematiek aankijkt hangt van de status van je eigen wooncomfort af, denk ik.
Of beroerde ervaringen bij je familie en kennissen.
Door bas (logicus) op
@Jan, kompleet onzin om dat te stellen over PVV stemmers. Onderstaand nog even enkele feiten.
In het Haagse Benoordenhout , een elitaire buurt (veel politici/CEO’s)waar het gemiddeld inkomen 2 tot drie x hoger ligt dan in de rest van het land en waar het gemiddeld opleidingsniveau op HBO/WO ligt, heeft ruim 9% op de PVV gestemd. Let wel, dat de allochtonen die in deze wijk wonen allen behoren tot het hoger ambassadepersoneel of hoge posities bekleden in het bedrijfsleven. Dus de bewoners daar hebben niets van doen met de negatieve uitwassen van allochtonen maar stemmen toch PVV. En dan blijft nog de vraag waardoor de aso- wijken zo genoemd worden. Feit is dat de politie in die aso-wijken meestal te maken heeft met allochtonen die zich misdragen. Om die reden stemt een groot deel van de politie in de Randstad op PVV. Neemt niet weg dat elke aso aangepakt dient te worden op basis van zijn gedrag (misdraging) en niet op zijn ras.
Door F. Veldman (teamleider zorg & welzijn) op
Ik zie niet in waarom deze mensen met hun familienaam genoemd moeten worden in het bericht. Ook als je je misdraagt heb je nog steeds recht op privacy.
Door Ferdinand (kritisch burger) op
@Jan
Jouw reactie op @bas is van zeer eendimensionale aard. Je zult wel van socialistische huize zijn. Een goede onderbouwing met argumenten ontbreekt namelijk in je redenatie.
Door johan op
Je zal als Gemeente zo een familie binnen je grenzen hebben! Ik kan mij heel goed voorstellen, dat mening ambtenaar en bestuurder daar slapeloze nachten van heeft. Maastricht zou nog kunnen overwegen die familie inde St Pietersgrotten te zetten. Zo diep mogelijk en zonder licht! Zijn het helden als die familieleden er uit komen en zo niet dan worden ze wel gevonden in het jaar 5211

Vacatures

Van onze partners