of 59318 LinkedIn

'Asielprocedure moet wel snel beter'

Sjors van Beek Reageer
De VNG is niet ontevreden over de afwikkeling van het generaal pardon. Zorgen zijn er wel over de asielprocedure. Directielid Wim Kuiper: 'We zijn halverwege.'

Er klinkt opluchting door in de woorden van VNG-directielid Wim Kuiper. 'De uitvoering van het generaal pardon is ons erg meegevallen', zo zegt de bestuurder van de gemeentekoepel. Bezorgdheid was er vooraf vooral over de vraag of gemeenten juridische procedures aan de broek zouden krijgen van asielzoekers die definitief buiten de boot vallen. 'Dat is niet gebeurd', zegt Kuiper, 'en dat was de grootste aarzeling voor de burgemeesters'.

 

Hij doelt op de systematiek van de zogeheten burgemeestersverklaringen. Asielzoekers die traceerbaar waren voor de IND, kregen vanzelf bericht dat ze verblijfspapieren mochten komen halen. Asielzoekers die niet meer in de kaartenbakken van de immigratiedienst zaten, konden zich melden bij de burgemeester van hun woonplaats. Als ze konden aantonen dat ze in 2006 onafgebroken in Nederland hadden gewoond, mocht de burgemeester daarover een verklaring afgeven aan de IND.

 

Omstreden

 

De vrees voor juridisch geharrewar hierover is dus onterecht gebleken, zo blikt Kuiper terug. 'Je ziet dat de problematiek veel kleiner is geworden als gevolg van het generaal pardon. De gemeenten en de VNG hebben er indertijd ook juist zo hard voor gelobbyd omdat de problemen vooral lokaal worden gevoeld. In de landelijke politiek is het trouwens nog steeds een omstreden onderwerp, met een coalitiepartij die er eerst mordicus op tegen was (het CDA, red.) maar het nu wel mee moet uitvoeren', aldus de VNG-directeur.

 

De informatievoorziening van het ministerie van Justitie naar gemeenten is duidelijk verbeterd, stelt Kuiper. 'Vroeger werd een burgemeester nog wel eens overvallen door een uitzetting van een uitgeprocedeerd gezin. De samenwerking tussen de DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek) en gemeenten gaat nu goed.'

 

Een ander punt van verbetering ten opzichte van een paar jaar geleden: 'De huidige staatssecretaris is gevoeliger gebleken voor het gegeven dat er een groep op straat belandde. Ze heeft zogeheten vrijheidsbeperkende locaties in het leven geroepen die het gat tussen opvang bij de COA en het daadwerkelijke vertrek uit Nederland moeten dichten. Mensen die meewerken aan de terugkeer worden daar nu voor maximaal twaalf weken opgevangen. Dat is een grote verbetering ten opzichte van het tijdperk Verdonk. Voorheen hield de opvang gewoon op', aldus de VNG-bestuurder, in de jaren negentig zelf CDA-wethouder in Maastricht. Ook met de huisvesting van generaalpardonners is volgens Kuiper een 'veelbelovende start' gemaakt. 'Het gaat sneller dan verwacht.'

 

Ondanks alle positieve bevindingen ziet hij echter ook nog 'punten van zorg'. Kuiper: ' Zoals de familieleden van mensen die niet onder het pardon vallen omdat ze bijvoorbeeld criminele feiten hebben gepleegd. Dat is nog niet getackeld en dat is heel pijnlijk.' Erg groot is deze groep overigens niet, denkt de VNG. 'Kennelijk gaat het in deze kwesties toch vooral om eenpersoonshuishoudens.' Volgens Justitie geldt deze bepaling alleen voor gezinsleden van verdachten van oorlogsmisdaden.

 

Ziektekosten

 

Daarnaast zien gemeenten ingewikkelde individuele gevallen opduiken - vooral zorgbehoevenden - die niet zomaar zijn op te lossen. 'Van die echte bureaucratische hick-ups, situaties waar vooraf nooit iemand aan had gedacht. Mensen die intramuraal moeten waarbij de financiering dus moet worden overgedragen van het COA naar de Awbz. We horen verhalen van mensen die uit de opvang komen en dan ineens met terugwerkende kracht ziektekostenpremies moeten gaan betalen vanaf juni 2007.' Ook is er in Nederland alweer een groep 'nieuwe wetters' die hier is, maar geen recht heeft op opvang. Deze mensen verblijven ten dele al in de noodopvang, zoals in de Friese gemeente Wûnsteradiel. 'Je moet voorkomen dat de groep "nieuwe-wetters" groeit en weer in een eindeloze procesgang belandt.' Daarvoor zijn in het verleden al voorstellen gedaan aan het kabinet.

 

Het wordt hoog tijd, zegt Kuiper, dat die nu eens worden afgehandeld, 'we hebben aangedrongen op spoed'. Concreet gaat het daarbij om twee zaken: de asielprocedure aan de voorkant moet worden veranderd (verlengd) zodat de kans kleiner wordt dat er nieuwe verrassingen in een dossier opduiken die weer voor vertragingen zorgen. Bovendien moet het voortdurend starten van nieuwe procedures (het zogeheten 'stapelen') effectief worden tegengegaan, zegt Kuiper. 'Sommige mensen doen dit echt alleen om te rekken. Zolang je hier geen oplossing voor hebt, krijg je steeds weer nieuwe gevallen van mensen die tussen de wal en het schip vallen. Dan ontstaat voor gemeenten weer de noodzaak om noodopvang te verlenen, en zo blijft de kraan dus lopen.' Wat de VNG betreft dient het wetgevingsproces op dit punt op korte termijn te worden gestart.

 

Herhaalde asielaanvragen

 

De verbetering van de asielprocedure waar VNG-directeur Kuiper om vraagt is in de maak. 'Voor het zomerreces is het zover', denkt Justitiewoordvoerster Karen Temmink. Ook het tegengaan van herhaalde aanvragen zal daarbij betrokken worden. 'Maar je kunt mensen niet zomaar verbieden om nog een aanvraag te doen, en dat weet de VNG ook', aldus de Justitie-woordvoerster. Ze wijst ook op het bestaan van de zogeheten M50-loketten, waar 'kansloze aanvragen' die niet aan de basisvoorwaarden voldoen direct worden afgehandeld. De vreemdeling moet vooraf 850 euro leges betalen en loopt het risico dat hij bij een negatieve beslissing meteen wordt overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Iedereen die zich hier meldt, wordt vooraf schriftelijk gewezen op de mogelijke negatieve uitkomsten van een aanvraag. 'Het werkt', zegt Temmink, 'het effect van dit loket is zichtbaar'.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners