of 63082 LinkedIn

Amsterdam wil aanpassing Wet Bibob

Amsterdam wil dat de Wet Bibob op enkele punten wordt aangepast. Bij het toetsen van de integriteit van ondernemers doen zich in de praktijk enkele flinke knelpunten voor.
Reageer
Amsterdam wil dat de Wet Bibob op enkele punten wordt aangepast. Bij het toetsen van de integriteit van ondernemers doen zich in de praktijk enkele flinke knelpunten voor.

Nieuwe gegevens
Zo mag een gemeente nieuwe gegevens die tijdens een Bibob-procedure worden aangedragen niet zomaar tussentijds checken. Een aanvullend advies is niet mogelijk. Volgens de letter van de wet moet in zo’n geval een hele nieuwe, tijdrovende Bibob-procedure worden opgestart. Dat kan een tijdige afhandeling van een vergunningaanvraag in de weg staan.

 

Dringend aanpassen
‘De Wet Bibob behoeft naar onze mening dringend aanpassing op dit punt’, meldt de hoofdstad in een evaluatie van vijf jaar werken met de Wet Bibob. Die wet, die op 1 juni 2003 van kracht werd, geeft bestuursorganen de bevoegdheid om na te gaan of een aanvrager van een vergunning of een subsidie of de inschrijver op een aanbesteding banden heeft met het criminele milieu. Is dat het geval, dan kan de vergunning of subsidie worden geweigerd of ingetrokken of de aanbesteding terzijde gelegd.

 

Bezwaar
Gemeenten moeten eerst zelf onderzoek doen naar de handel en wandel van personen met wie ze zaken willen doen. Daarna kunnen ze zich wenden tot het Landelijk Bureau dat toegang heeft tot gesloten (politie- en justitie-)bronnen. Dat bureau geeft een advies over de mate van gevaar. De betrokkenen krijgen de kans om bezwaar te maken en eventueel nieuwe gegevens aan te dragen. Die nieuwe informatie mag de gemeente echter niet opnieuw toetsen aan de gesloten bronnen via het Landelijk Bureau. Dat moet dus anders, vindt Amsterdam. 

 

Bibobabel
Van 1 januari 2004 tot 1 maart 2009 zijn in Amsterdam zo’n 4400 bedrijven (horeca, prostitutie, speelautomatenhallen) gescreend die ‘bibobabel’ zijn, dat wil zeggen onder het bereik van de wet vallen. In 306 gevallen werd het dossier door het stadsdeel voorgelegd aan het hoofdstedelijke Coördinatiebureau. De gemeente stuurde 83 dossiers door naar het Landelijk Bureau, dat 74 keer advies uitbracht. In 59 gevallen luidde dat advies ‘ernstig gevaar’.

 

Ingetrokken
Uiteindelijk werd, na het horen van de betrokkenen, 28 keer een vergunning geweigerd of ingetrokken. Daarnaast is 31 keer een vergunning geweigerd en acht ingetrokken op grond van zogeheten ‘gelieerd onderzoek’, aanvullend onderzoek op initiatief van het Coördinatiebureau naar andere bedrijven van een ondernemer.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners