of 63908 LinkedIn

AIVD wil afluisteren niet meer melden

Minister Ernst Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken neigt naar afschaffing van de verplichting voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) om mensen achteraf te informeren dat ze zijn afgeluisterd. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.
5 reacties
Minister Ernst Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken neigt naar afschaffing van de verplichting voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) om mensen achteraf te informeren dat ze zijn afgeluisterd. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Onvindbaar
Het achteraf melden is verplicht en afschaffing van de regeling bespaart de AIVD veel werk. De ervaring leert dat afgeluisterde mensen nadien vaak onvindbaar zijn.

Inzageverzoek

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft onderzoek gedaan naar het nut van de notificatieplicht. De commissie vindt dat burgers genoeg andere mogelijkheden hebben om er achter te komen of ze zijn afgeluisterd. Zo kunnen burgers bij de minste of geringste twijfel een inzageverzoek indienen.

Kosten
Ook kan een worden klacht ingediend. De notificatieplicht zet verder dus weinig zoden aan de dijk voor de burger en het wordt tijd voor de wetgever om na te gaan of de kosten wel tegen de baten opwegen.

Vrijheden
Daarbij is een notificatieplicht ook niet terug te vinden in het Europees Verdrag tot bescherming van de mens en de fundamentele vrijheden en ook niet in de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De minister wil bekijken of in plaats van het achteraf melden het inzagebeleid kan worden verruimd.

Onacceptabel

De SP gaat Hirsch Ballin dinsdag mondeling vragen stellen over zijn voornemen. SP-Kamerlid Ronald van Raak vindt het eventueel afschaffen van de notificatieplicht namelijk 'onacceptabel'.

Falen
‘De AIVD is er nog nooit in geslaagd om iemand uit zichzelf op de hoogte te brengen van afluisteren. De dienst faalt hierin. En nu wordt de AIVD voor dat falen beloond door het niet meer te hoeven doen. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld', stelt Van Raak. ‘Mensen willen weten of ze onderwerp van onderzoek zijn geweest. Moeten alle Nederlanders dan vragen of dit het geval is? Dan zorg je juist voor chaos. De notificatieplicht is er juist om dit te voorkomen en te reguleren.'

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P.C. Groen op
Een geheime dienst die de afgeluisterde mensen niet meer terug kan vinden? Schande. Altijd gedacht dat de nederlandse geheime dienst, denk aan agent 327, moeite had om incognito te blijven maar dat de door deze dienst afgeluisterde mensen incognito worden geeft de proffessionaliteit wel aan.
Door Jan op
Het lijkt mij beter - ik kende de verplichting niet - om de actieve mededeling naar de burger te handhaven.
Het werken van een inlichtingendienst ligt toch al op het snijvlak en spanningsveld van een democratische rechtsstaat, politiestaat en buitengewone omstandigheden.

Ook de versterking van Europese samenwerking, de EU, blijft vragen om een goede directe en persoonlijke contrôle nu het rijksbestuur meer op afstand komt..

Gelet op het hanteren van het ongedefiniëerde "islamdebat" in de analyse van de 'dreigingen' door de Minister - terwijl het echt om een discussie over de mens en rechtsstaat gaat - vertrouw ik mezelf meer.

Of moet ik inburgeren, omdat ik genoemde verplichting niet kende?

"Once upon a time", zo begon het sprookje. Echter in de aanloop naar 1940 en in de oorlogsjaren, kon met die kwaliteit van de rechtsstaat,inspanning van een bureaucratisch systeem én bewuste medewerking van ambtenaren, op elk niveau van bestuur, toch een groot deel van deze samenleving monddood en gedood worden.

Dát is historisch besef.
Uit de suggestie die van het voorstel uir gaat, blijkt dat dit ook de doelgroep is van een bepaalde, zichzelf bedreigende en voorliegende fractieleider.

Een overzicht rechten/plichten van overheidsorganisaties zoals b.v. genoemde notificatieplicht in een overzicht stel ik op prijs.
Het UN-rapport over NL gelezen?

Aan het werk gemeente-ambtenaren: een folder met rechten en verplichtingen van overheidsorganen richting burger!
Door Roland Bruynesteyn op
Oh, gelukkig je kan een inzageverzoek indienen. Dan heeft niemand er een probleem mee. Dus nu geen flauwe grapjes over Big Brother en zo, jongens!
Door W. Wilkens (schrijvende) op
Maandenlang, of langer iemand afluisteren, en dan niet een simpel briefje de deur uitkrijgen? Mensen zoek? Wie laat ze dan ontsnappen?

Dit deugt dus niet en toont nogmaals aan dat de AIVD, als alle geheime diensten, het op de burger heeft gemunt. En hiermee een gevaar zijn voor de rechtsstaat.
Door James Bond (classified) op
This droll plan of mr. Hirshball's does not daunt me. I will always find means to gain satisfactory publicity, just like my colleagues. Take the Stasi, for instance. They were driven out of good, old GDR, but simply relocated and are now well-established in Holland. Mr. Hirshball underestimates our flexibility.

Vacatures

Van onze partners