of 58952 LinkedIn

Private baten, publieke lasten

Het kabinet wil organisatoren van evenementen aanslaan voor de inzet van politieagenten. Met name dance-evenementen worden op de korrel genomen. Maar waar begint dit en waar houdt het op? ‘Straks kan je helemaal niks meer organiseren.’

Caesar wist al dat het volk brood en spelen nodig heeft. Maar tegenwoordig loopt het aantal spelen uit de hand, vindt de politie. ‘De afgelopen jaren heeft Nederland zich ontwikkeld tot een fanatiek evenementenland’, constateert de Nederlandse Politiebond (NPB). Al die festivals, concerten, parades, optochten, et cetera vragen volgens de NPB te veel van de politie: ‘ander belangrijk politiewerk blijft liggen’.

 

Politie, politievakbonden en burgemeesters klagen al geruime tijd over een tekort aan agenten. De voorzitters van de Raad van Korpschefs Leon Kuijs, het Korpsbeheerdersberaad Jozias van Aartsen en het college van procureurs-generaal Harm Brouwer, stellen dat de politieorganisatie steeds meer onder druk komt te staan.

 

Zij baseren zich mede op de door politie en het Openbaar Ministerie (OM) opgestelde analyse Handhavingstekort op snijvlak van opsporing en openbare orde. Daaruit blijkt onder meer dat op landelijk niveau jaarlijks 150 duizend tot 180 duizend zaken blijven liggen door een capaciteitstekort - zo’n 15 procent van de geregistreerde misdrijven. Slechts één op de vier à vijf zware criminele bendes kan worden aangepakt. Ook op het gebied van de handhaving van de openbare orde en noodhulpverlening is volgens de briefschrijvers sprake van een tekort.

 

Van Aartsen, Kuijs en Brouwer pleiten ervoor ‘bepaalde taken’ niet meer bij de politie neer te leggen. Al snel wordt dan gekeken naar de politie-inzet bij evenementen. Volgens politie en OM nam het aantal (grootschalige) evenementen de afgelopen 3 jaar met 11 procent toe. Als gevolg van de groeiende politie-inzet bij evenementen zijn ‘100 fte’s extra onttrokken aan de reguliere werkzaamheden in het handhavingswerk in de wijk’.

 

In Amsterdam is de toename van het aantal evenementen goed zichtbaar. Tussen 2000 en 2007 vervijfvoudigde het aantal evenementen met meer dan 5 duizend bezoekers, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Respons (zie ook infografiek op pagina 28). 2010 was zelfs voor Amsterdamse begrippen een uitzonderlijk jaar, met onder meer de start van de Giro d’Italia, Sail en de huldiging van het Nederlands elftal na de tweede plaats op het WK voetbal. ‘Als je alle mensuren optelt die we aan de evenementen besteden kom je aan meer dan een wijkteam van zeventig agenten die we ook een jaar lang ander werk zouden kunnen laten doen, zoals boeven vangen’, aldus Hans Schönfeld, commissaris van het politiekorps Amsterdam-Amstelland, afgelopen augustus in Het Parool.

 

Het kabinet vindt de verhouding tussen ‘private baten en publieke lasten’ van evenementen niet in balans. Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie kan geen bedragen noemen, maar zegt dat het kabinetsstandpunt is gebaseerd op signalen van de politiebonden en korpschefs. Het kabinet wil de balans herstellen door evenementenorganisatoren aan te slaan voor de inzet van politieagenten.

 

Daarover wordt al jaren gesproken. In 2005 lanceerde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Remkes (VVD) een wetsvoorstel. Organisatoren zouden de helft van de politiekosten moeten betalen wanneer de inzet het ‘algemene belang’ te boven zou gaan. Dat kon toen op weinig bijval rekenen. ‘Politie-inzet is niet te koop’, was de teneur. In 2008 werd het voorstel door de opvolger van Remkes, Ter Horst (PvdA), ingetrokken.

 

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) noemt doorberekening van politiekosten in de Volkskrant echter ‘rechtvaardig’. Het kabinet moet nog met wetgeving komen, maar de contouren zijn al zichtbaar. Zo moeten veiligheidskosten worden doorberekend aan organisatoren van ‘vergunningplichtige commerciële evenementen van incidentele aard’, aldus het regeerakkoord. Doorberekening gaat volgens Opstelten niet gelden voor de voetbalcompetitie en ‘bepaalde jaarlijks terugkerende’ evenementen.

 

‘Maar wel voor een dancefeest op het strand, of zoiets. Daar wordt goed geld mee verdiend, zo gek is het toch niet de politiekosten te laten betalen?’

 

Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, vindt het wel vreemd dat voetbalclubs de dans lijken te ontspringen. ‘Volgens mij zijn dat toch echt bedrijven met een winstoogmerk.’ De Amsterdamse burgemeester Van der Laan meent dat voetbalclubs zelf meer zouden moeten bijdragen aan de beveiliging rond wedstrijden. Henk van Essen, chef van het politiekorps Haaglanden en binnen de Raad van Korpschefs verantwoordelijk voor evenementenbeleid, vindt het wel lastig uit te leggen dat de minister voetbalclubs wil ontzien.

 

Het korps Haaglanden is naar verhouding de meeste tijd kwijt aan ADO Den Haag: in het seizoen 2008/2009 17.242 manuren, zo blijkt uit het meest recente jaarverslag van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme. De totale politie-inzet bij voetbalwedstrijden in het seizoen 2008-2009 bedroeg 287.360 uur. Van Essen: ‘Als we bij ADO-Ajax maar tien agenten zouden hoeven inzetten hadden we deze hele discussie niet eens gevoerd.’

 


Kosten en aantallen evenementen

© B-GRAPHIC
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de politiekosten en aantallen evenementen.


 

Hoogste risico

 

Het is niet verwonderlijk dat Opstelten dancefeesten noemt. Grootschalige (gratis) dance-evenementen staan volop in de belangstelling na debacles in Hoek van Holland en het Duitse Duisburg. Daarnaast hebben zich de afgelopen jaren op strand/ dancefeesten de nodige incidenten voorgedaan (zie overzicht hieronder).

 

Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement typeert dance-evenementen in een afgelopen november verschenen rapport als evenementen met het ‘hoogste risico’. Dat geldt volgens het COT zowel voor gratis feesten als voor betaalde evenementen en indoorfeesten.

 

Herman van Hijum, programmamanager crisismanagement aan de Politieacademie, vindt dat ‘we af moeten van het idee dat veiligheid alleen een zaak is van de overheid’. Hij meent dat in de particuliere beveiligingsbranche voldoende capaciteit beschikbaar is om evenementen te beveiligen. ‘Ook de organisatoren zijn gebaat bij veilige evenementen. De vraag blijft alleen wie voor de kosten opdraait.’

 

De koepelorganisatie Vereniging van evenementenmakers (VVEM), waarbij ruim honderd organisatoren zijn aangesloten, vindt handhaving van de openbare orde een ‘maatschappelijke taak’ en is tegen doorberekening van politiekosten. Volgens VVEM-directeur Hans Ligtermoet ontstaat een ‘rare discussie’ als politiekosten bij de organisatoren worden neergelegd. ‘Is het wie betaalt, die bepaalt? Stel dat verderop in de stad ongeregeldheden uitbreken, mogen de agenten daar dan heen of moeten ze bij het evenement blijven? Je moet als overheid volkomen onafhankelijk blijven.’

 

Al is de wetgeving nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd, evenementenorganisatoren hebben meer vragen over de praktische uitvoerbaarheid. Valt te onderhandelen over het aantal agenten dat de burgemeester noodzakelijk acht? En over de kosten daarvan? Wie betaalt als de aanwezige politie niet in actie hoeft te komen? Experts zetten ook vraagtekens bij de juridische haalbaarheid: waarom zouden organisatoren van dancefeesten wel moeten betalen voor politie- inzet en die van voetbalwedstrijden niet?

 

Opmerkelijk genoeg is ook de voorzitter van de Raad van Korpschefs, Leon Kuijs (korpschef van Brabant Zuid- Oost), ‘absoluut tegen’ doorberekening van politiekosten. Dat zei hij onlangs in Binnenlands Bestuur. ‘Als politie moet je je niet laten leiden door geld’, vindt Kuijs. Bovendien kosten evenementen volgens hem helemaal niet zoveel capaciteit als wordt verondersteld. Daarmee lijkt er binnen de raad een meningsverschil over doorberekening van politiekosten aan   evenementenorganisatoren. Henk van Essen, binnen de Raad van Korpschefs verantwoordelijk voor evenementenbeleid, ziet namelijk juist kansen in het kabinetsvoornemen.

 

Schaarste

 

Op het hoofdbureau in Den Haag legt Van Essen uit dat een evenementenorganisator alleen zal moeten opdraaien voor ‘extra’ politie-inzet. ‘De politie is niet te koop. Iedereen, rijk en arm, heeft recht op adequate politiezorg.’ Maar het einde van wat de politie kan behappen - Nederland telt ruim 49.500 agenten - is in zicht, meent Van Essen. ‘Leiding geven aan de politie is schaarste verdelen. En ik zet mijn agenten liever in in de strijd tegen inbraken en kinderporno dan bij evenementen.’

 

Uit cijfers van de Raad van Korpschefs blijkt dat de handhaving op evenementen de politie in 2009 490 duizend mensuren heeft gekost.

 

Welke politie-inzet ‘extra’ is verschilt per evenement, zegt Van Essen. Volgens evenementenorganisatoren en veiligheidsexperts is het ondoenlijk om aan te geven hoeveel politie bij een gemiddeld evenement wordt ingezet. Dat hangt onder meer af van de locatie, omvang en doelgroep. Aan de hand van een risicoanalyse kan worden bepaald hoeveel agenten nodig zijn. Politievakbond ACP raamt de kosten van de inzet van een politieagent op 30 euro per uur, exclusief materieel en voorbereiding.

 

ACPvoorzitter Gerrit van de Kamp stelt dat nog eens ‘minstens 10 tot 15 procent’ extra capaciteit nodig is voor de voorbereiding van evenementen. ‘Hoe groter en ingewikkelder een evenement, bijvoorbeeld de Giro d’Italia, hoe meer voorbereiding nodig is’, zegt Van de Kamp.

 

Uiteindelijk bepaalt het bevoegd gezag - de burgemeester - welke politie- inzet bij een evenement ‘normaal’ is, zegt Van Essen. ‘En ik verwacht dat ook de wetgever daar een oordeel over heeft’, doelt de Haagse korpschef op het verwachte wetsvoorstel.

 

Van Essen beseft wel dat wanneer politiekosten worden doorberekend, hij waarschijnlijk niet meer agenten tot zijn beschikking zal krijgen. ‘Het primaire effect moet zijn dat organisatoren beter naar de beveiliging gaan kijken.’

 

Scheidslijn

 

Maar organisatoren zeggen nu al een groot deel van de beveiligingskosten van evenementen voor hun rekening te nemen. ‘Bij een concert van Eric Clapton staat misschien een agent en ook bij de meeste grote dance-feesten is de politie-inzet tegenwoordig minimaal. Deze organisatoren regelen op het gebied van veiligheid bijna alles zelf’, zegt VVEM-directeur Hans Ligtermoet. Dat komt volgens hem doordat organisatoren steeds professioneler en commerciëler zijn geworden, een analyse die wordt gedeeld door het COT en Van Essen.

 

Syan Schaap, adviseur bij het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, wijst op het onderscheid tussen handhaving van de orde in de openbare ruimte en handhaving van orde en veiligheid op een (afgesloten) evenemententerrein. Voor veel evenementen is de omheining ‘de scheidslijn tussen politie-inzet en inzet van particuliere beveiliging’, zegt Schaap. ‘Bij evenementen die niet op een evenemententerrein, maar in de openbare ruimte plaatsvinden, wordt juist vaak alleen politie ingezet.’

 

Volgens bestuurders als Opstelten en Van der Laan verdienen organisatoren veel geld aan (dance-)evenementen. Maar dat klopt niet zonder meer, zegt VVEM-directeur Ligtermoet. Hij wijst erop dat het aantal bezoekers bij veel evenementen de afgelopen jaren afneemt, onder meer door de crisis en ‘marktverzadiging’.

 

Dance-organisator Extrema laat weten dat een groot deel van de kaartprijs op gaat aan veiligheidskosten. De organisator wijst op de dreigende btw-verhoging op toegangskaarten.

 

Als politiekosten ook nog aan de organisatoren worden doorberekend zullen bezoekers van evenementen dat gaan merken, waarschuwt Extrema, dat vreest dat tickets ‘buiten proportie’ duur zullen worden. De kosten voor veiligheid, logistiek en geneeskundige organisatie zijn volgens ID&T - de grootste Nederlandse organisator - de afgelopen jaren al ‘onevenredig’ gestegen. Toegangsbewijzen kosten inmiddels zo’n 65 tot 70 euro.

 

Arwin Touw, eigenaar en directeur van AT Events, organisator van het Haagse festival Beatstad, is geen voorstander van doorberekening van politiekosten. Hij vindt dat bij ‘een goed en ordentelijk verloop van een evenement op basis van een goedgekeurd veiligheidsplan’ de organisator niet nog eens een extra kostenpost voor zijn rekening zou moeten krijgen. Hij verwijst naar voetbalwedstrijden en het grote aantal demonstraties in Den Haag, waarbij veel politie-inzet vereist is. Beatstad steekt daar ‘positief’ bij af, vindt Touw.

 

Mocht AT Events in de toekomst desondanks worden aangeslagen voor politie-inzet, dan wil hij wel meepraten over de inzet van manschappen en hoe de kosten daarvan beheerst kunnen worden.

 

Vergunningen

 

Doorberekening van politiekosten stuit op meer weerstand. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beschouwt handhaving van de openbare orde als politietaak. De VNG wijst erop dat gemeenten bij verlening van vergunningen diverse  voorschriften hanteren, bijvoorbeeld op het gebied van toezichthouders en verkeersregelaars. Afzonderlijke gemeenten met veel grote evenementen laten weten weinig te zien in doorberekening van politiekosten. Gemeenten voelen er wel voor organisatoren primair verantwoordelijk te maken voor de veiligheid, zodat minder agenten nodig zijn.

 

De gemeenten zeggen via een verscherpt vergunningenbeleid nu al strenge veiligheidseisen te stellen. De gemeenten wijzen erop dat de kosten voor rekening komen van de organisatoren - en dus niet van de belastingbetaler. Wanneer organisatoren niet aan die eisen willen of kunnen voldoen wordt geen vergunning verleend. Ook kunnen burgemeesters die weigeren als te weinig politie beschikbaar is. De VVEM heeft de indruk dat de afgelopen jaren steeds meer evenementen worden verboden of niet door kunnen gaan vanwege een verscherpt vergunningenbeleid.

 

Het evenement Dancepark kreeg afgelopen zomer in Breda geen vergunning wegens een gebrek aan politiecapaciteit. De Rotterdamse Dance Parade ging vanwege verscherpte veiligheidsmaatregelen niet door. In Rotterdam, dat zijn vergunningenbeleid aanscherpte naar aanleiding van de strandrellen in Hoek van Holland, mogen alleen nog maar dancefeesten gehouden worden op afgesloten en omheinde terreinen.

 

Amsterdam staat helemaal geen gratis dance-evenementen meer toe, zegt de woordvoerder van burgemeester Van der Laan. ‘Bij gratis dance-feesten is het risico minder goed te beheersen en kunnen de organisatoren minder bijdragen aan de beveiliging.’ De Haagse bur gemeester Van Aartsen verbood afgelopen zomer een optreden van de Amerikaanse rapper Snoop Dogg op Parkpop uit vrees voor ongeregeldheden.

 

Jeroen Jansen van ID&T vindt dat de overheid op een ‘steeds grondigere manier verantwoordelijkheden afdekt’. Waar houdt dat op, vraagt hij zich af. ‘We moeten uitkijken voor te veel regulatie, waardoor het helemaal niet meer opportuun kan worden om iets te organiseren.’ Daarnaast klagen evenementenorganisatoren al jaren over de per gemeente verschillende veiligheidseisen. Een handreiking moet daar verandering in gaan brengen (zie pagina 27 ‘Handreiking’).

 

Strijd

 

Schieten gemeenten zichzelf niet in de voet door strenge eisen te stellen en vergunningen te weigeren? Evenementen leveren een stad namelijk ook het nodige op (zie ook ‘Opbrengsten evenementen’ op deze pagina).

 

Soms strijden gemeenten met elkaar om de komst van evenementen. Volgens Respons gaven de vijftig grootste gemeenten van Nederland in 2009 bijna 39 miljoen euro subsidie aan evenementen. Rotterdam is koploper met bijna 6,9 miljoen euro, gevolgd door Amsterdam (een kleine 5,8 miljoen euro) en Den Haag (ruim 4,3 miljoen euro). De woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan wijst erop dat een flink deel van die subsidies vaak ook in veiligheidsmaatregelen gaat zitten.

 

Syan Schaap van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement constateert dat vanwege het grote economische belang van evenementen de veiligheid zelfs geregeld naar de achtergrond verdwijnt. ‘Veiligheid wordt niet meer als voorwaarde voor een evenement, maar als een van de vele belangen gezien. Onder bestuurlijke druk is meer dan eens een negatief politieadvies niet overgenomen.’

 

Het COT-rapport Ordeverstoringen en groepsgeweld bij evenementen en grootschalige gebeurtenissen stelt het zo: ‘Te vaak verschillen politiefunctionarissen en burgemeester van mening over het prioriteren van belangen. In veel gevallen is er wederzijds onbegrip.’

 

Dat geldt volgens Schaap met name voor evenementen die door de gemeente zelf worden georganiseerd of gesubsidieerd. Wanneer de vergunningverlener - ook de gemeente - strenge veiligheidseisen stelt lopen de veiligheidskosten op en moet de subsidie vervolgens omhoog. ‘Daarmee bijt een gemeente zichzelf dus in de staart en ontstaat de schijn dat veiligheidseisen naar beneden worden bijgesteld.’ Schaap vindt dat evenementen daarom altijd door een externe partij zouden moeten worden georganiseerd en minder afhankelijk zouden moeten zijn van subsidie.

 

Bij ‘maatschappelijke’ evenementen, zoals Koninginnedag en de intocht van Sinterklaas, verstrekt de gemeente meestal subsidie of is in sommige gevallen zelf organisator. Voor dergelijke evenementen zullen de politiekosten niet worden doorberekend, zegt Henk van Essen. In enkele gevallen organiseren gemeenten echter ook (gedeeltelijk) ‘commerciële’ evenementen, waarbij ze gemeentelijke toezichthouders inzetten of particuliere beveiligingsbedrijven inhuren.

 

Bij deze commerciële evenementen ontkomen gemeenten niet aan doorberekening van politiekosten, verwacht Van Essen. De woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan vindt dat niet zinvol. ‘Het is allemaal gemeenschapsgeld. Je moet kijken hoe je de politiecapaciteit zo goed mogelijk inzet.’

 

Volgens critici bestaat het gevaar dat alleen nog koopkrachtige organisatoren evenementen kunnen organiseren. Voorstanders van strenge veiligheidseisen menen juist dat daardoor professionele organisatoren overblijven. Sommige evenementen zullen mogelijk niet meer doorgaan, verwacht de woordvoerder van Van der Laan. ‘Dat is dan zo, de evenementendruk is al heel hoog in Amsterdam.’

 

In het tv-programma Buitenhof zei Van der Laan dat hij de politie-inzet bij evenementen wil terugdringen en agenten wil inzetten in de strijd tegen jeugdcriminaliteit. Rotterdam ambieert niet zoveel mogelijk festivals, maar wel een ‘zo positief mogelijke festivalbeleving’.

 

Het beleid van gemeenten is er nu al op gericht het publieksevenementen die te veel kosten (aan politie-inzet) en te weinig opleveren lastig te maken. Daarvoor zijn verschillende instrumenten: geen subsidie verstrekken, strenge veiligheidseisen stellen of een evenement zelfs verbieden.

 

Met nieuwe wetgeving om politiekosten door te berekenen op komst zullen evenementenorganisatoren nog meer problemen ondervinden om de financiering rond te krijgen. Met als verwacht gevolg minder evenementen. Een mooi vooruitzicht, vindt de Haagse korpschef Van Essen. ‘Elke agent die bij een evenement staat kan niet ergens anders een overvaller oppakken.’

 

Handreiking
Organisatoren van evenementen klagen al jaren over de per gemeente verschillende vergunningseisen. Maar daar wordt aan gewerkt.

 

In het vorig jaar opgerichte Nationaal Klankbord Evenementenveiligheid zijn alle bij de organisatie van evenementen betrokken partijen vertegenwoordigd. Eerste doel is te komen tot een Handreiking Evenementenveiligheid, waarin ‘processen bij gemeenten, organisatoren en hulpdiensten op elkaar worden afgestemd en wordt voorgeschreven wie informatie aan wie verstrekt op welk moment en hoe snel.’ Medio dit jaar moet de handreiking klaar zijn.

 

Herman van Hijum, programmamanager crisismanagement bij de Politieacademie en medeopsteller van het document, waarschuwt dat de handreiking niet een ‘kant- en klare oplossing’ biedt voor alle vraagstukken rond evenementen. ‘Het zal geen checklist worden waarmee alle risico’s kunnen worden afgestreept. Daarvoor is de inschatting van risico’s een te complex spel.’

 

Opbrengsten evenementen
Van lang niet alle evenementen is bekend wat ze een stad opleveren. Soms wordt dat wel berekend. De start van Tour de France zou Rotterdam 33 miljoen euro hebben opgeleverd. Amsterdam schat de opbrengst van de Giro d’Italia op 11 miljoen, de Gay Pride op 15 miljoen en Sail zelfs op 90 miljoen.

 

Vaak wordt een gemiddeld bedrag gehanteerd (circa 40 euro) dat bezoekers van evenementen uitgeven. Derden, zoals de plaatselijke middenstand, profiteren daarvan. Alleen al het aantal festivals per jaar (zevenhonderd) is volgens Respons goed voor een economische waarde van 650 miljoen euro.

 

Maar de opbrengst van evenementen is niet altijd in euro’s uit te drukken. Zo kan een evenement een positief effect hebben op de uitstraling van een stad. Volgens het Haagse college van B en W is ‘trots’ van ‘groot belang’ om de aanwezige bewoners, bedrijven en creatieve klasse voor de stad te behouden.

 

Incidenten (en erger) tijdens dance-evenementen AUGUSTUS 2001
Dance Valley is niet berekend op het recordaantal van 90 duizend bezoekers. Er ontstaat een logistieke chaos, waarbij bezoekers uren moeten wachten op pendelbussen. In de regen raken enkele mensen onderkoeld.

 

MEI 2006
Bij het jaarlijkse Oranjefeest in Pijnacker ontstaat een vechtpartij. De politie grijpt hard in. Te hard, vinden sommige bezoekers, die blauwe plekken oplopen na klappen met politieknuppels. Ook worden enkele bezoekers gebeten door politiehonden. Justitie vervolgt enkele individuele agenten, die uiteindelijk allemaal worden vrijgesproken.

 

JULI 2006
Op de kermis van het Noord-Brabantse Erp raken enkele agenten gewond nadat ze hebben ingegrepen bij een vechtpartij tussen kermisgangers en bezoekers van een Turks feest.

 

AUGUSTUS 2006
Bij de Dance tour in het Haagse Zuiderpark richten bezoekers zich na een onderlinge vechtpartij tegen de beveiliging.

 

JUNI 2007
- Vechtpartij na afloop van een feest in poppodium P3 in Purmerend. Na aanhouding van een verdachte richt het geweld zich tegen de politie. Agenten worden onder meer bekogeld met straatstenen en glazen flessen.

 

- Een gratis toegankelijk feest op een strand aan de maasoever in Rotterdam wordt te druk, waarop de organisator besluit niemand meer toe te laten. Dit leidt tot irritaties en later tot geweld. Beveiligers en politie worden belaagd.

 

- Ongeveer honderd bezoekers van een feest in discotheek Escape vechten op het Amsterdamse Rembrandtplein. Politieagenten worden aangevallen als ze gewonden willen helpen.

 

SEPTEMBER 2007
Grote vechtpartij op dancefeest Q Base. Het zou gaan om een vete tussen aanhangers van Ajax en Feyenoord.

 

DECEMBER 2007
Op het oudejaarsfeest in het Friese Wolvega raken twee groepen in conflict. De politie haalt de groepen uit elkaar.

 

MEI 2008
Op een strandfeest in Bloemendaal ontstaat een vechtpartij. De politie moet ingrijpen.

 

SEPTEMBER 2008
Het gratis toegankelijke Noorderparkfestival in Amsterdam loopt uit de hand. Bij een vechtpartij wordt de politie bekogeld met stenen. Een agent raakt daarbij gewond.

 

MEI 2009
Op het Bevrijdingsfestival bij de Rotterdamse Erasmusbrug keert de menigte zich tegen de politie, die zich genoodzaakt voelt waarschuwingsschoten te lossen.

 

JUNI 2009
Op dancefestival Gigadance in Oss ontstaat een vechtpartij tussen jongerengroepen uit Nistelrode en Oss.

 

AUGUSTUS 2009
- Op de feestweek van Beverwijk raken twee groepen slaags.

 

- Op het gratis toegankelijke feest Sunset Grooves in Hoek van Holland keren bezoekers zich tegen de politie. De politie wordt in het nauw gedreven en lost schoten. Een 19-jarige jongen komt om het leven door een politiekogel. “Hoek van Holland” wordt het nationale symbool van geweld tegen de politie.

 

SEPTEMBER 2009
- Vechtpartij op het Nijmeegse dance festival Reloaded.

 

- Een grote groep bezoekers van het Cult & Tumult festival in Veldhoven richt zich tegen de politie, nadat agenten hebben geprobeerd een conflict tussen jongeren te sussen.

 

OKTOBER 2009
Een vechtpartij voor de gelegenheid waar in Sittard het Oktoberfeest wordt gehouden verplaatst zich naar het centrum van de stad. De politie wordt bekogeld met onder meer bierglazen en terrasmeubilair.

 

NOVEMBER 2009
Een politieagent raakt gewond bij een vechtpartij tijdens de ‘Nacht van Brabant’ in de Bossche Brabanthallen. Ook een beveiliger wordt geslagen.

 

AUGUSTUS 2010
Bij een schietincident op het feest ‘Rio aan de Rijn’ in Arnhem wordt een persoon gedood en vallen twee gewonden.

 

SEPTEMBER 2010
Op een Antilliaans feest in Zoetermeer komt bij een schietpartij een 23-jarige Rotterdammer om het leven.

 

OKTOBER 2010
Het feest ‘Gekkehouse’ in Den Haag loopt uit de hand. Bezoekers die buiten waren gezet keren zich tegen de politie. Een agent en een beveiliger raken gewond. De ME moet ingrijpen.

 

Deze selectie is grotendeels gebaseerd op gegevens uit het rapport ‘Ordeverstoringen en groepsgeweld bij evenementen en grootschalige gebeurtenissen’ (november 2010) van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners