of 64621 LinkedIn

Marokkaanse troebelen

Sjors van Beek 40 reacties
Gouda, Culemborg, Utrecht en Amsterdam staan synoniem voor Marokkanen-problematiek. Soortgelijke problemen in tientallen andere gemeenten onttrekken zich veelal aan het zicht – maar ze zijn er wel. ‘Escalatie dreigt.’

In de nacht van 13 op 14 maart wordt in Veenendaal een 21-jarige jongen aangevallen door vier Marokkaanse jongens. ‘Ik heb net een mail gekregen van zijn ouders’, vertelt VVD-raadslid Arianne Hollander. ‘Die jongen is geschopt en geslagen, van zijn kleding ontdaan, op de spoorrails gelegd en gedwongen zijn pincode te geven. Zijn rekening is geplunderd en hij is naakt naar huis gestuurd. Twee weken geleden gebeurde ook al zoiets, maar die jongen is toen ook nog met een mes gestoken, omdat hij de verkeerde pincode gaf. Dit is enorm gewelddadig gedrag. Daar stuur je toch geen straatcoaches op af?!’

 

Het is niet het eerste incident in zijn soort in de Gelderse gemeente (60 duizend inwoners). Op 17 juni 2009 vraagt toenmalig VVD-raadslid Kees Lochtenberg in een commissievergadering om de ‘Marokkaanse jongeren die het centrum van Veenendaal terroriseren’ eindelijk eens aan te pakken. ‘De groepjes Marokkanen dagen met een man of zes iemand uit en slaan hem dan in elkaar’, aldus de VVD’er toen.

 

‘Wat er hier gebeurt kun je al lang geen incidenten meer noemen, en het neemt steeds ernstiger vormen aan’, zegt VVD-fractievoorzitter Hollander nu. ‘Men weet heel goed om wie het gaat, maar je hoort nooit dat er iemand wordt gepakt.’ De VVD wil meer politie en mobiele camera’s. De fractie heeft burgemeester Elzenga naar aanleiding van het laatste geweldsincident schriftelijke vragen gesteld: ‘Voor je het weet is Veenendaal het tweede Culemborg.’

 

Ernstige incidenten

 

Wie ‘Marokkanen-problematiek’ zegt, denkt aan Gouda, aan Kanaleneiland in Utrecht, aan Amsterdam- West of – inderdaad - aan Culemborg. De vraag is hoe terecht dat is. Culemborg en Gouda hadden de pech dat ze volop in de schijnwerpers belandden. Elders zijn er minstens zo ernstige incidenten geweest.

 

Neem Roosendaal (74 duizend inwoners). Marokkaanse ‘jongens van de straat’ zorgen ook daar voor veel overlast: ‘Rouwstoeten worden verstoord, eigendommen worden vernield, met scooters wordt gecrost, territorium wordt geclaimd, uitgaanspubliek wordt lastiggevallen en burgers worden gemolesteerd. Ook agenten worden beledigd, geïntimideerd, bespuugd en uitgedaagd. De kwaliteit van het woon- en leefklimaat holt achteruit’, schrijft burgemeester Marijnen op 29 juli 2009 in een brief aan minister Van der Laan (WWI). Hij verzoekt om 5,4 ton subsidie voor straatcoaches en gezinsmanagers. ‘De burgers van de overlastwijken geven aan de overlast, criminaliteit en intimidatie meer dan zat te zijn. Dit geldt ook voor de politiemedewerkers. Het is niet langer verantwoord om deze situatie te laten bestaan. Het vertrouwen in de gemeente en de politie staat op het spel en escalatie ligt op de loer.’

 

De brief uit Roosendaal is er een van vele. In juli 2009 kunnen gemeenten plannen indienen voor de aanpak van de ‘Marokkaans-Nederlandse risicojongeren’. Van der Laan had enkele miljoenen te verdelen voor straatcoaches en gezinscoaches. Binnenlands Bestuur vroeg de subsidieaanvragen op van de 22 ‘Marokkanengemeenten’ die in oktober 2009 een convenant hebben ondertekend om de overlast aan te pakken, plus de correspondentie met enkele andere plaatsen zoals Enschede, Roermond en Zaltbommel. De brieven gaan vergezeld van beleidsplannen en een schets van de lokale situatie. Het is een ontluisterende bloemlezing van vaak al jaren slepende provocaties, treiterijen, intimidatie, geweld, en - veel - brandstichting.

 

Zoals in Gorinchem (34 duizend inwoners). Tussen september 2008 en maart 2009 sticht een groep jongeren, ‘meest van Marokkaanse afkomst’, herhaaldelijk brand en hindert vervolgens de brandweer. ‘Tot aan de maand februari hebben zich meerdere incidenten voorgedaan als brandstichting, vernielingen, intimidatie en overlast, bedreigingen, diefstallen, geweldpleging en verzet tegen de politie’, schrijft burgemeester Piet IJssels. De probleemgroep in Gorinchem telt zo’n 65 jongens van 16 tot 25 jaar. Tweederde is Marokkaans- Nederlands, eenderde is Turks-Nederlands. 80 procent van hen is in aanraking geweest met Justitie, 60 procent is bekend bij Bureau Leerplicht, velen zijn werkloos. Allemaal zijn ze geboren in Gorinchem, meldt de burgemeester.

 

Oosterhout, nog zo’n gemeente. In 2007 en 2008 vallen ‘grote groepen jonge Marokkaanse jongeren bezoekers en winkeliers in het winkelcentrum lastig’, blijkt uit een ‘incidentenoverzicht’. In mei 2008 vallen Marokkaanse jongeren de wijkagent aan. ‘De spanningen tussen politie en Marokkaanse jongeren lopen hierdoor erg hoog op.’ Een winkelier wordt in elkaar geslagen, het Marokkaanse ontmoetingscentrum De Bunthoef verwerft de bijnaam ‘rovershol’. Begin 2009 gaan Marokkaanse jongeren uit Oosterhout en Marokkaanse jongeren uit Breda massaal op de vuist. Op 13 september wordt brand gesticht in het kantoor van De Bunthoef en worden de banden van de bewakingsauto kapot gesneden, op 11 oktober vliegt er een vuurwerkbom naar binnen en wordt de harde schijf van de beveiligingscamera vernield. Als 2 dagen later een vuurwerkpijl naar binnen vliegt in een nabijgelegen woning, kondigt de burgemeester een samenscholingsverbod af.

 

Ook in Oosterhout komt het rumoer bepaald niet uit de lucht vallen. Al in 1999 constateert de gemeente dat de ‘problematiek van Marokkaanse jongeren zo ingewikkeld en weerbarstig is dat incidentele maatregelen geen soelaas bieden’. 9 jaar later, in 2008, kampt Oosterhout nog steeds met een groep van vijftien criminele, overwegend Marokkaanse jongens die ‘delicten plegen om het financiële gewin en daarbij de toepassing van geweld niet schuwen’. De ambitie is die lijst voor eind 2009 te reduceren tot tien, ‘met andere woorden te voorkomen dat de lijst van onderop aangroeit’. Het jongerenwerk moet zich meer richten op de ‘aanstormende boefjes’, schrijft de gemeente aan Van der Laan.

 

Oosterhout stipt nog iets anders aan: ‘We zien dat er jongeren zijn die zich na een zeer turbulente periode van (zwaar) criminele gedragingen zeer vroom gaan gedragen.’ Zonder de Marokkanen met naam te noemen (‘overlastgevende niet-westerse allochtonen’) legt de gemeente uit hoe er een voedingsbodem is ontstaan voor islamitisch radicalisme. De Brabantse gemeente met 54 duizend inwoners ontwikkelt zelfs een eigen aanpak: de ‘Oosterhoutse methode tegen radicalisering’.

 

Veldslag

 

Ruim 30 kilometer oostelijker: Den Bosch. Op 8 april 2009 is die stad het toneel van een veldslag tussen twee groepen Marokkanen. Daarbij valt een dode: de 25-jarige Youssef Chahbouni wordt door het hoofd geschoten. De betreffende jeugdgroepen doen aan auto-inbraken, drugshandel, loverboy-praktijken en beroven henneptelers, aldus de verhalen in de regionale pers. Het is het ernstigste, maar bij lange na niet het eerste incident rond Marokkanen. Al in oktober 2005 presenteren gemeente en OM in Den Bosch Wacha! Plan van Aanpak Marokkaanse jongeren 2005-2010. Dat is weer de opvolger van Actieplan Marokkaanse jongeren 1999-2002.

 

Ondanks alle inspanningen wordt de groep overlastgevende Marokkaanse jongeren groter, constateren gemeente en OM in 2005. In haar Veiligheidsplan 2010-2014 becijfert de gemeente dat 43 procent van alle Bossche veelplegers tussen 18 en 24 jaar van Marokkaanse afkomst is. De gemeente doet nog een opmerkelijke constatering: ‘De jongeren komen over het algemeen uit niet-criminele gezinnen, dit in tegenstelling tot de achtergronden van veel autochtone criminele jongeren.’

 

Uit de brieven van de Marokkanengemeenten komt een aantal constante factoren naar voren. Menig burgemeester wijst er op dat de nieuwe generatie probleemjongeren al weer klaar staat én dat de overlastgevers steeds jonger worden. Tal van gemeenten wijzen op de snelle groei van de Marokkaanse bevolkingsgroepen, veelal geconcentreerd in de armste wijken, en op de slechte voorbeeldwerking die uitgaat van de huidige generatie overlastgevers.

 

Eindhoven rekent de minister voor dat het aantal Marokkanen in de stad in 15 jaar met 85 procent is gestegen: van 2836 in 1993 naar 5266 in 2008. Binnen 10 jaar zal het aantal Marokkaanse jongeren in Eindhoven verdubbelen. 10 procent van de huidige generatie Marokkanen tot 18 jaar staat als verdachte te boek. ‘Bij een gelijkblijvende trend mag dus verwacht worden dat de komende 10 jaar een verdere toename van het aantal verdachten in deze groep zal optreden’, waarschuwt burgemeester Van Gijzel. Roosendaal voorspelt dat de Marokkaanse gemeenschap binnen haar grenzen blijft groeien, onder meer door immigratie en het feit dat Marokkaanse vrouwen gemiddeld anderhalf keer zoveel kinderen krijgen als Nederlandse vrouwen, stelt Eindhoven.

 

De jeugdproblematiek in Roosendaal is nauw verweven met de drugshandel, meldt burgemeester Marijnen in zijn brief aan de minister. ‘De drugshandel is zeer lucratief en infecteert in toenemende mate de overige jeugdgroepen, en lijkt ook te leiden tot nieuwe en steeds jongere aanwas.’ Dat laatste blijkt ook een breed gedeelde zorg: vrijwel alle gemeenten signaleren dat de Marokkaanse kinderen steeds jonger op het verkeerde pad belanden.

 

Tilburg: ‘De politie geeft aan dat zij bij de jongste kinderen in Marokkaanse gezinnen, en dan vooral bij de jongetjes van 8 tot 10 jaar, al problematische gevallen ziet. Beginnend met hangen op straat, overlastgevend en uitdagend gedrag, gaat een deel van hen tussen de 12 en de 16 jaar over op daadwerkelijke criminaliteit, met name inbraak, diefstal, ramkraken en geweldsdelicten.’ Roermond schrijft dat ‘de jongere jongens van 12 tot 14 jaar ’s avonds op een bankje in de wijk zitten met de hardnekkige criminelen. In rap tempo kopieert de jeugd het gedrag van de ouderen.’

 

Etniciteit

 

De gemeente Amersfoort verrichtte eind 2004 al eigen onderzoek naar de etniciteit van ‘haar’ verdachten. Ruim 40 procent van de Marokkaanse jongens van 15 tot en met 17 jaar bleek een politiedossier te bezitten. Antillianen en Somaliërs scoorden ook zeer hoog. ‘In verband met ethische bezwaren is dit onderzoek in die vorm niet meer uitgevoerd’, liet Amersfoort vorig jaar overigens weten aan WWI.

 

Oosterhout meldt dat een tiental Marokkaanse gezinnen zich zélf ‘ernstig zorgen maakt over hun jongeren en de aanzuigende werking van criminele straatgroepen. Zij willen hun kinderen uit de buurt van die groepen houden, maar eenmaal op straat verliezen ze de controle’, zo motiveert de gemeente haar vraag om subsidie voor twee gezinscoaches.

 

Helmond bericht de minister over een ‘groeitraject’ waarbij Marokkaanse jongeren steeds worden ‘opgeleid’ in de criminaliteit door hun voorgangers. ‘Diverse keren is gesignaleerd dat kinderen van 11, 12 jaar door de ouderen werden uitgestuurd om winkeldiefstallen te plegen. Het is een proces dat zich periodiek herhaalt binnen Helmond’, schrijft burgemeester Jacobs. Oudere jongens leggen de groepsnormen dwingend op. ‘Zo niet, dan ben je een tegenstander, een verrader.’

 

Amsterdam noemt het hinderlijk gedrag in haar brief zelfs ‘overerfelijk’: ‘Jongeren onder de 12 jaar volgen oudere broers, neven, buurjongens.’ Doortastend optreden lijkt menigmaal averechts te werken, hebben diverse gemeenten ervaren. Ede spreekt van een ‘verharding’ in de opstelling van de jongeren. Er hebben zich ‘acute bedreigingen van politiemensen’ voorgedaan en er is een ‘groot aantal auto’s in brand gestoken’.

 

Burgemeester De Graaff van Nijmegen rapporteert op 7 september 2009 hoe hard optreden de overlast wat heeft verminderd, maar inmiddels ‘lopen de spanningen in de wijk weer op en worden er auto’s in brand gestoken’. En: ‘De vraag is of het herstellen van verhoudingen in de wijk nog haalbaar is zonder een intensieve repressieve aanpak.’ Zo’n aanpak zal leiden tot ‘veel onrust in de wijk’, voorspelt De Graaff.

 

Opvallend is hoe beducht sommige gemeenten zijn voor negatieve beeldvorming. Zo heeft Culemborg er alles aan gedaan om het ‘steeds groter wordende openbareordeprobleem’ uit de schijnwerpers te houden. Eind 2008, een jaar voor de recente onlusten, zat Culemborg al met negen andere gemeenten en vier ministers in Den Haag aan tafel. ‘Na afloop van het gesprek en de periode er na is Culemborg ten aanzien van de problematiek tot onze tevredenheid niet of nauwelijks in de media gekomen’, schrijft burgemeester Roland van Schelven op 11 maart 2009 aan minister Van der Laan.

 

‘In Culemborg kiezen wij er bewust voor om naar buiten toe terughoudend te zijn met informatie met betrekking tot onze Marokkaanse probleemjongeren. Hiermee trachten wij te voorkomen dat de gemeente Culemborg wordt “gelabeld” en het veiligheidsgevoel van onze burgers negatief wordt beïnvloed.’ De minister krijgt dan ook het verzoek om ‘terughoudend’ met de betreffende brief om te gaan waarin wordt gevraagd om subsidie voor een ketenregisseur.

 

Zeist schrijft dat het ‘vol meedoen met de door het Rijk geregisseerde aanpak en middelentoedeling een risico inhoudt voor een succesvolle aanpak. Het kan immers leiden tot ongewenste beeldvorming van Zeist en de 3200 inwoners van Marokkaanse origine. Het kan die laatste groep ook van ons vervreemden.’ Nieuw is de angst voor krantenkoppen niet. In 2006 wordt een Straatspeeldag in Maassluis afgeblazen wegens ettergedrag van Marokkaanse jongetjes. Daarna loopt het uit de hand en ontstaan relletjes.

 

Burgemeester Karssen wil de zaak in beslotenheid bespreken in het fractievoorzittersberaad want ‘dit soort dingen moet je met rust en enige terughoudendheid bespreken’. De kwestie is een ‘incident’, hij ‘had geen behoefte om hiermee de publiciteit te halen’ en hij ‘wil geen hetze in de stad’, aldus het verslag van een commissievergadering. Volgens raadsleden is het ‘duidelijk dat men de greep op de jonge jongens kwijt is. Ze erkennen geen gezag.’ De problemen zijn volgens de raad ‘al jaren aan de gang’. In een veiligheidsnotitie van 2 jaar eerder schrijft de gemeente: ‘Overlast Marokkaanse jeugd: intimidatie, vernieling, vervuiling. In 2002 64,4 procent van Marokkaanse jongeren betrokken bij 18 procent van het totaal geregistreerde incidenten met jeugdigen in Maassluis (445).’ In 2004 start een speciaal project ‘om de onrust en de overlast terug te dringen die veroorzaakt wordt door Marokkaanse jongeren’.

 

In de brieven en de plannen van aanpak schetsen de gemeenten ook oplossingen. Dat ingrijpen in de Marokkaanse gezinnen en hulp bij de opvoeding nodig is, staat voor alle gemeenten buiten kijf. Daarnaast vormen straatcoaches een belangrijke component. Die coaches moeten het ‘handhavingsgat’ opvullen dat is ontstaan als gevolg van capaciteitsgebrek bij de politie. De politie moet in hun visie dan optreden tegen ‘overtreding van wettelijke normen’. De straatcoaches zijn er voor ‘ernstige overtreding van sociale normen’ en gemeentelijke toezichthouders voor ‘lichte overtreding van sociale normen’. Het jongerenwerk moet zich bezighouden met hulpverlening en vrijetijdbesteding, schrijft burgemeester Wolfsen van Utrecht aan zijn partijgenoot Van der Laan.

 

Ook burgemeester Van Schelven van Culemborg rept al in juni 2009 over een ‘gat dat is ontstaan tussen de politie en de overige partners (jongerenwerkers, gemeente, woningcorporaties etc.) Dit gat is de oorzaak voor een steeds groter wordend openbaar orde-probleem in Culemborg.’ 3 maanden later staat de wijk Terweijde in vuur en vlam.

 

Verantwoording
Binnenlands Bestuur vroeg aan het Ministerie van WWI om alle correspondentie over de totstandkoming van het Marokkanen- convenant. In dat document spraken 22 gemeenten af de handen ineen te slaan om de overlast van ‘Marokkaans-Nederlandse risicojongeren’ aan te pakken. De 22 gemeenten werden door Binnenlands Bestuur ook afzonderlijk benaderd. Alle gemeenten reageerden, sommige uitgebreid, andere summier (Rotterdam: ‘Wij hebben een helder beeld van wat er leeft. Wanneer er incidenten zijn, grijpen we direct in. We laten het nooit zo ver komen dat er sprake is van een onleefbare situatie.’) Onderzoeksbureau UZ3 verzamelde bij het CBS de relevante cijfers over de Marokkaanse gemeenschap.

 

 

 

 

Correcties en aanvullingen, geplaatst in Binnenlands Bestuur 13, 2 april 2010

 

In tegenstelling tot wat wordt vermeld in het artikel Marokkaanse troebelen, ligt Veenendaal niet in Utrecht, maar in Gelderland.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans (Gepensioneerd) op
Vorige week met het ultime kerstgevoel in Duseldorf. Gezellig met mijn vrouw van 64 iets drinken op een terrasje. Ik ga even naar het toilet. Komt een jongeman aan het tafeltje van mijn vrouw zitten. Zij maakt hem er op attent dat haar man daar zit, maar even naar het toilet is. Het toneelstuk begint...mijn vrouw wordt verweten dat zij een Nederlandse hoer is en dat zij daarom met een Marrokaan aan een tafel wil zitten. Uiteindelijk vertrok hij. Toen ik terug kwam van het toilet zag ik aan mijn vrouw dat er iets gebeurd was. Ik vroeg haar wat er aan de hand was, en zij vertelde mij dat. Ik vroeg haar wie het geweest was, en zij wees hem aan. Ik sprak daarna de jongeman aan op zijn gedrag. Zijn reactie was dat ik een lul en een gore klootzak was en dat hij mij wel in elkaar zou slaan. Nu ben ik als ex zeeman niet echt bang uitgevallen, maar zo'n houding van een snotneus tegenover iemand die zijn opa had kunnen wezen wel heel erg bizar. Is dat wat Marookaanse jongeren respect noemen? Schande. En echt, ik ben niet geweldadig, maar als ik daar, samen met mijn vrouw zit te genieten van het ultieme Kerstgevoel, en dan zo iets meemaken? Als ik hem op dat moment dood had kunnen schieten, had ik het met alle liefde gedaan. Maar veel vele van de Marokkaanse jongeren zullen dit waarschijnlijk niets van begrijpen.
Dit voorval heeft voor mij absoluut geen goed gedaan voor mijn verstandhouding tegenover de Marokkaanse gemeenschap
Door adriana op
PVDA, CDA, Groenlinks, CU, D66 zeggen dat ze voor de hoofddoek zijn en bovendien is die voor hen een belangrijke breekpunt!.
Ze zeggen elke keer dat ze verdragen hebben aangenomen en onderschreven hebben van moslimlanden met hun dictators.
Deze moslim-dictators hebben allerlei contacten die kunnen zorgen voor een langer verblijf in Nederland. De miljoenen burgers echter komen nu in opstand tegen deze dictators en eisen hun rechten op. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 hebben het elke keer over de rechtsstaat, maar tegelijkertijd steunen ze in Nederland een nieuwe implementatie van al die dictatoriale regimes:Haram - Salam bij Utrechtse gemeente, Hallal eten bij overheid instellingen, Hoofddoek implementatie met de steun van corrupte ambtenaren, korancursussen, Overal moskeen neerzetten, Islamlessen steeds uigebreide hersensspoeling bij het onderwijs, Aparte zwemplaatsen en Regels voor vrouwen met een andere achtergrond, Subsidies aan hoofddoek organisaties, Iraanse Nederlandse vrouw doodgemarteld in Iran en PVDA, CDA, Groenlinks, D66 en CU zeggen weer niks, voor hun walgelijke hoofddoek hebben ze wel een breekpunt! Deze partijen willen niet zien en horen hoe miljoenen mensen onderdrukt worden in hun "geliefde" Islamitische wereld. Je kunt aan de opstanden in Tunesië, Egypte, Iran, Jordanië, Algerije, Marokko en Jemen zien dat de mensen daar niet houden van dictatuur.Moslim wethouders en burgemeesters die banden hebben met hun dictators openen nog steeds grote moskeen in Nederland. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 en hun burgemeesters, wethouders gaan gewoon door met hun wanbeleid; Ahmed Aboutaleb en wethouder Hamit Karakus, hebben regelmatig overleg met de dicterende macht uit hun herkomst-landen. Ze bouwen islam structuren en de orders van dictators worden nog steeds doorgevoerd, zo zorgen ze ervoor dat de structuren van verovering doorgaan.  Je ziet overal werkloze moslims rondlopen die hier al 35 jaar van ons uitkeringssysteem leven, aan hun geloof doen ze weinig maar er moet wel een moskee voor ze gebouwd worden. De financiering daarvoor wordt bewerkstelligt via zware uitbuiting van overbevolkte moslimlanden. Dus met het bloed van die mensen daar, kunnen hier in Nederland moskeeën neergezet worden i.o.v. die dictators.  Het gevolg van dit systeem is een complete verval van de samenleving. Hardwerkende mensen die het land ontvluchten. Politieke partijen die de macht in de steden hebben kunnen kopen met subsidies en uitkeringen. De onzekerheid over de vrijheid in de toekomst kweekt wantrouwen. De Koran, het rode boek van al die dictators, geeft uitdrukkelijk opdracht tot de bekering en onderwerping van andersdenkenden.
Dus: De islam is een misdaad, niet alleen tegen de mensheid, maar ook tegen de dieren.Terecht wil Geert Wilders een verbod op deze misdadige politieke ideologie.
Door adriana op
Moslim wethouders en burgemeesters die banden hebben met hun dictators openen nog steeds grote moskeen in Nederland.
PVDA, CDA, Groenlinks en D66 en hun burgemeesters, wethouders gaan gewoon door met hun wanbeleid; Ahmed Aboutaleb, wethouder Hamit Karakus hebben regelmatig overleg met de dicterende macht uit hun herkomstlanden. Ze bouwen structuren, de orders van hun dictators worden nog steeds doorgevoerd, ze zorgen ervoor dat de structuren van verovering doorgaan. Als jij naar zogenaamde gelovigen die moskeen willen bouwen kijkt, zie jij alleen werkloze Moslims, soms 35 jaar in uikeringen! Financiering is zeker via zware uitbuiting van overbevolkte moslimlanden, dus met de bloed van die mensen hier bezetting structuren bouwen voor de moslim dictators: en hier als gevolg het verval van de samenleving, hardwerkende mensen die het land ontvluchten. politieke partijen die de macht in de steden hebben kunnen kopen met subsidies en uitkeringen. Het beleid van de deze partijen gedurende 33 jaar is gevaarlijk voor de samenleving.
 De onzekerheid over onze vrijheid in de toekomst kweekt wantrouwen. De Koran, het rode boek van al die dictators, geeft uitdrukkelijk opdracht tot de bekering en onderwerping van andersdenkenden. Dus: De islam is een misdaad, niet alleen tegen de mens(elijk)heid, maar tegen de dieren ook. Terecht wil Geert Wilders een verbod op deze misdadige politieke ideologie.
Door Lieneke (Hardwerkende) op
Wij moeten niet boos zijn op die marokanen .
Wij laten dat toe de politiek en de organisaties die geld aan buitenlanders verdienen. om zo zelf hun zakken vullen.
Masaal protesteren wat ze ook in het buitenland doen. Stemmen op Geert Wilders.
Wij nederlanders zijn in slaapgevallen en wijzen met de vinger.
De politie is te slap in vergelijking in buitenland daar sug je een politie agent niet in z,n gezicht.
Pak die gewelddadige marokanen en antilianen hun paspoort af zodat ze niet meer terug kunnen komen harde aanpak.

In Australia en andere landen kom je niet binnen : eerst moet je diploma hebben zodat je kan werken, geld op de bank, taal beheersen , bewijs van goedgedrag, medische verklaring,,Je krijgt geen uitkering de eerste 3a4 jaar.

Nederland is zo braaf kom maar binnen het huis is ingericht en bankrekening
gevuld.
Door ilona op
Het faillissement van Nederland ?

Nederlandse (kennis)economie in gevaar, Moslims plunderen hele staatskas.
Stop waanzinnige Moslim immigratie en Islamitische verbreiding in Nederland. Hoe meer Moslims, hoe minder kenniseconomie!

Nederland investeert nog steeds in de expansie van de Moslims. Er worden overal nieuwe dure moskeen gebouwd, er komen nieuwe islamitische bedrijvigheden voor de expandeerde massa Moslims. De staat  (u dus) moet alles voor de Moslims reserveren. Massa immigratie uit vijandig gezinde landen op te nemen en een totale verzorging te geven is een waanzinnige proces die nooit vanzelf stopt. Moslims gaan gewoon door tot de laatste cent weggehaald is... Het is compleet geschift als men Marokkaans en Turkse profiteurs binnen laat vanaf hun zestiende jaar levenslang een Wajong uitkering geeft. Het is compleet geschift dat er Moslimgroei gesubsidieerd wordt met de kinderbijslag die herhaaldelijk expandeert met de snelle verdubbeling van grote massa moslims. Natuurlijk vluchten de echte investeerders weg! Ze gaan niet langer wachten dat ook hun laatste centen geplunderd worden. Er lopen volop profiteurs rond (wandelende calculatoren) die berekend hebben dat het overplaatsen van productie naar de  lage lonen landen, voor het bedrijf en aandeelhouders meer winst opleveren. De laatste trend is dat Research And Development (MSD) ook naar deze landen verplaatst wordt. Onze economie wordt door deze profiteurs uitgehold, onze know how wordt verkwanseld. En mensen met een hart voor de zaak, de laan uit getrapt. Er zullen nog wel meer ondernemingen vluchten., en als je die verplicht hier wilt houden, begint überhaupt hier niemand een onderneming meer. Moslims werken niet, ze willen juist uitbuiten. Huidige stelsel werkt goed voor dit soort laag-opgeleide massa. Veel te halen, zonder echte plichten, met veel politieke + religieuze bescherming en post-nazi-syndroom in de westelijke wereld.
50 jaar geleden was de criminaliteit in ons land aanzienlijk lager en waren de problemen in het onderwijs, de gezondheidszorg ook niet zo groot als nu. Onze problemen worden voor een groot deel veroorzaakt door het waanzinnige immigratie beleid van de afgelopen 50 jaar waardoor ons land is overspoeld met kansarme buitenlanders die aanzienlijk meer  dan de Nederlanders van een uitkering leven.
De komende jaren zal er flink bezuinigd moeten worden. Dat was niet nodig geweest als we de afgelopen 50 jaar geen miljarden hadden verspild door het immigratiebeleid. De grote steden in Nederland zijn al voor een groot deel verturkt en gearabiseerd…

Stop investeren in de groei van moslims.

Het was pure grootheidswaanzin miljoenen Moslims daartoe uit te nodigen, terwijl wij meer dan twee miljoen uitkeringstrekkers hadden op een werkende bevolking van slechts zes miljoen in een klein landje. De massa blijft immers niet de betalende stommerd. Het belangrijkste wat nu dient te gebeuren is het actief tegengaan van de vervreemding die dit land met de dag onleefbaarder maakt. Dit kabinet breekt record na record. Op het gebied van de massa-immigratie wel te verstaan. Iedereen moet naar Nederland komen, iedereen moet een uitkering krijgen zodat iedereen Paars+ gaat stemmen.
Door ilona op
De gevangenissen zitten vol met sociaal onaangepaste uitstoot moslims. Nederlandse jeugdgevangenissen hebben 70% van de gedetineerden een moslimachtergrond. Dit is natuurlijk een enorme hoeveelheid en WRR raakt niet geïnteresseerd in de vraag waarom dit het geval is. Waar blijft die belastinggeld? Deze boefjes willen geen enkele gemeenschappelijke aspect zien in de moslimcultuur die antisociaal gedrag bevordert – ten minste, naar westerse maatstaven.
Nederland moet steeds meer investeren in de gevangenissen en minder in de universiteiten, terwijl zelfde Turkije en Marokko steeds minder gevangenissen bouwen in hun eigen land. Moslimlanden hebben niet alleen hun uitstoot, maar ook veel criminelen naar Europa gesmokkeld. Moskee- gevangenisbouw is hiermee naar schurkenstaten van EU verplaatst. Dit verklaart de grote economische ontwikkelingen in Turkije en Marokko sinds laatste jaren en steeds achteruitlopende wetenschap en economie in Nederlandse.(zie VN rapporten..)

Veel mensen voelen zich geïntimideerd door de steeds groter gewordende en goed georganiseerde groepen Moslims. Er worden politicus vervolgt, terwijl steeds meer mensen de afschuwelijke gevolgen van de islamisering ondervinden; niet alleen aanslagen, massamoorden, bloedwraak enz. door moslims die de koran als richtsnoer en Mohammed als rolmodel hebben, waarbij vele onschuldige burgers een gruwelijke dood vinden. Gewone mensen, die het islam-, immigratie- en criminaliteitsbeleid van de gevestigde orde zat zijn, en altijd zijn "weggezet" als discriminerende domoren, hebben onomwonden van zich doen spreken. De grachtengordel beeft nu op haar grondvesten, want het "gepeupel" is blijkbaar toch niet zo dom als men veronderstelde. Ook goed voor de moslimwereld om te weten dat we niet voor ze zullen buigen. Toenemende aandacht in de media voor de ongunstige gevolgen van het verblijf van grote aantallen moslims in Nederland kan – en dat is toe te juichen – moslims aan het denken zetten en zelfs hen teruggaan naar het land van herkomst doen overwegen. Ander verontrustend nieuws is dat vermoedelijk in de moskeeën in achterassituaties al shariawetgeving wordt toegepast. Dat mag door de overheid niet geaccepteerd worden. Als de overheid dat eventueel – openlijk – toestaat is de tijd rijp voor revolutie. Dan handelt de overheid in strijd met de wil van de meerderheid van de bevolking en zonder dekking van de politiek. Nederland is toe aan echte en duidelijke politiek,standpunten waar Nederlanders zich aan vast kunnen houden,en ook een politiek waarin Nederlanders zichzelf kunnen vinden en zichzelf niet weg hoeven te cijferen voor een of andere Mohammed. Het gaat erom dat Nederlanders de aanhoudende instroom van Moslims zát zijn, het steeds meer veranderende straatbeeld(hoofddoeken,burka's, mannen met jurken,schotelantennes) niet meer willen en de hoeveelheid mensen die hierheen komen die een advocaat/uitkering/huis/zorg/kinderbijslag/huursubsidie nodig hebben en waarvoor het geld bij de burger wordt weggehaald(Nú weer korting op huurtoeslag en elke keer een beetje hier en daar,dan valt het z.g.niet op denkt de overheid).
De PVDA, CDA, Groen Links en D66, zonder uitkeringstrekkers, allochtonen en ambtenaren (incl de StaatsMedia)hadden allang hun kansen uitgeput. Om 1 Moslim aan het werk te helpen moet men tegenwoordig minimaal 5 instanties in te schakelen, allemaal gesubsidieerde overheid instanties en toch blijft hun Mohammed thuis. Deze overheid instanties die van Mohammed's spelletjes nep werk van maken, staan voor islamisering en uitverkoop van Nederlandse waarden en cultuur. 35 jaar lang zelfde politieke spelletjes, steeds meer moslims binnen, meer beloftes voor hun toekomstige verblijf, steeds meer apartheid en sterkere aanleg voor de ondergang van Nederland!. Geen enkele partij die de afgelopen 35 jaar geregeerd hebben, hebben iets aan die Islamitische immigratie kunnen doen. Nu met de huidige stijgende hoge werkloosheid, moet onmiddellijk een stopzetting plaatsvinden, van het immigrantenbeleid,desnoods tegen de wil ,van het Europese parlement. Wij hebben er als klein landje al 1,6 miljoen toegelaten. Er komt dit jaar en de volgende jaren een groot aantal schoolverlaters als gevolg van de expansie van de binnendringende moslims...Er moeten straks nog meer gevangenissen, islam scholen en moskeen gebouwd worden voor de moslim die binnen zijn. Tolereren we dit nog langer? Genoeg instellingen en bedrijven zitten met smart te wachten op subsidies om het hoofd boven water te houden en die moeten het zelf maar zien te rooien, terwijl een anti-westerse pro-islam stichting met gevaarlijke ideologie wel gespekt wordt!! Waar zijn we in godsnaam mee bezig?
Door Jos (Marketing Manager) op
Beste heer / mevrouw Baldinger,

Ik ben onder de indruk van uw kennis van de genealogie. De mogelijkheid tot omgang met andere Homo Sapiens zit gevangen in de genen? Goh. Dat lijk mij toch niet. Ik zou u willen vragen om nooit meer te spreken namens alle Nederlanders. Ik ben Nederlander en kan prima opschieten met moslims van allerlei afkomsten. Als u zich naast genealogie eens verdiept in sociaal economische geschiedenis, psychologie en sociologie, komt u misschien tot andere inzichten. Altijd een goed idee toch? Een boek lezen?
Door J.J.E Baldinger (huis-manager) op
Een hond, of de jouwe bijt je, het heeft
weinig zin het keffertje voor een kopje koffie
met een koekje uit te nodigen en vriendelijk te verzoeken jou niet meer te bijten, voordat
je het weet hangt het mormel alweer in je kuiten, natuurlijk is bekend wat wel helpt. Een mens is een vreemd soort rat en het zit in de genen dat wij Nederlanders niet met dat soort moslims kunnen opschieten en voor hun geldt waaeschijnlijk hetzelfde.
Door ilona op
Inburgering: ondanks extra kosten zijn er geen verbeteringen waargenomen: huidige beleid tolereert Boerka, hoofddoek, moskee, islamscholen en hele Islamitische expansie. Er is geen concrete kritiek tegen de ongepaste gewoontes van de moslimmigranten. Jarenlang volgen ze kapitaal kostende cursussen, maar weten ze nog niet hoe Nederlandse vlag er uit ziet; eigen TV schotels,eigen vlag, eigen moskeen, eigen, verenigingen: alles is nu eigen en apart van de Nederlandse maatschappij...! Inburgeringbeleid biedt geen oplossingen voor het echte probleem: het cirkelproces van afwenden en afkeer die dat in gang gezet is door een grote groep, wordt aangestuurd door hun herkomstlanden machthebbers...De toenadering door het verlopen van de generaties heeft nu geen kans, omdat die nieuwe generaties ook door steeds sterker gewordende 5.colonne - Islamitische infrastructuur, vaste voet (moslims noemen- hicret) wordt gecontroleerd. De niet verwijdering kringproces en externe factoren kan leiden tot ernstige maatschappelijke problemen inclusief de mogelijkheid van een catastrofe.
Mensen die duizenden jaren in de woestijnen of op de bergen geïsoleerd geleefd hebben denken meteen dat ze gelijk hebben, omdat de Nederlandse regering zich met zijn eigen beleid aanpast aan hun cultuur. Aantrekkingskracht voor de foute gestoorde moslims is op deze manier niet afgenomen en ook hier geboren moslims zijn veel agressiever en gevaarlijker dan hun ouders. Er komen nog meer aparte Turkse en Marokkaanse organisaties en andere instellingen bij. In de grote steden van Nederland overleven zeer gevaarlijke Moslims gemeenschappen. Door kettingmigratie zijn hele dorpen naar Nederland overgebracht. Vader haalt broer, broer haalt neef, enzovoort tot alle mannen in Nederland zijn. Door gezinshereniging en huwelijksmigratie komen de vrouwen en kinderen erbij. Neef en nichtjes trouwen met elkaar en hun vreselijke geboorteproces dreigt alles homogenere te maken: er wordt alles hallal!!! Ze hebben nu meerderheid in allerlei stadsdelen met symbolische politie kantoren. Dit is begin van het bekende Kosovo toestand...Ze dreigen straks nog meer gebieden te zuiveren van de oorspronkelijke bewoners en een aaneengesloten grote gebied te creëren (zie Marcouch voorstel..)Er worden nog meer moskeen en islamscholen opgericht. Nog meer vrouwen dragen hoofddoeken of andere soort symbolen die andersdenkenden provoceren. Vreselijke toename van hoofddoekvrouwen [meerderheid hier geboren en door de herkomstlanden georganiseerde jonge vrouwen] die politieke islam [meeste Moslimvrouwen zien hoofddoek als een vlag, een belangrijke politieke symbool] willen implementeren. Het gaat dus niet om de taal of goddienst, het gaat puur om de politieke ideologie en aansturing vanuit buitenland: hun echte inburgering onder de huidige politieke omstandigheden is niet meer denkbaar (er zijn geen voorbeelden in de Europese geschiedenis). Continue apart organiseren om eigen waarden en normen af te dwingen die zij willen, opeisen van moslima zwemuurtjes, ook nog in burkini willen zwemmen, zoveel haat en dat allemaal na de kapitaal vernietigende inburgering cursussen. En als ze hun zin niet krijgen komen de allah, wallah, insallah, masallah zingende bendes van halal ons wel even vertellen hoe het precies zit. Maar tegen de uitwassen van hun eigen geloof kunnen ze ineens niks meer, dan vinden ze de weg naar rechter, demonstratie en media ineens niet meer. Is dit wat inburgeraars uiteindelijk geleerd hebben?. Demoniseren van de Westerse wereld en met name in Nederland is een grote bedreiging. De situatie waarin de Islam langzaam de macht overneemt zoals hier, is in Moslimlanden ondenkbaar. Niet Moslims krijgen daarvoor eenvoudig de kans niet. Waar ze meerderheid vormen, weigeren ze onmiddellijk deelname aan de bestaande levenswijze. Ze willen nu in veel staatsdelen, incl. op de scholen en gemeenten, dat de hele keuken halal wordt: "hier is alles hallal enz, ziet u nu overal.". Op deze manier dat Nederlandse culturele erfgoed definitief geschrapt wordt door deze inburgeringcursisten is onacceptabel. Huidige Inburgeringbeleid werkt alleen voor de Moslims die continue manipuleren en van tijd winnen. Waar het om gaat, is de moslimimmigranten los te maken van de huidige misstanden. Nieuwe integratiebeleid moet zorgen dat de Islamitische koloniën die hier ontstaan door het hanteren door moslimimmigranten van islamitische politieke ideologie en werkwijze, uiteindelijk moeten verdwijnen. Als de invasie lust moet verdwijnen, moet het hanteren door moslimimmigranten van islam- infrastructuren verdwijnen. Maar aangezien dat zelf niet kunnen, zal dat opgelegd moeten worden
Door ilona op
Het soort migranten dat momenteel Nederland binnen mag is (onbedoeld) geselecteerd op kansarmoede (met name:valse vluchtelingen en gedwongen familievorming- gezinshereniging/importbruiden) in plaats van op talent (een echt immigratiebeleid). Dat ligt aan het beleid, niet aan die migranten.

Er moet een nieuwe beleid komen om de jongeren te verplichten deel te nemen aan de Nederlandse militaire organisatie in plaats van dat hen verplicht kan stellen deel te nemen aan herkomstlanden militaire organisaties waarbij zij hun recht op principiële bezwaren schijnbaar verspeelt hebben. Juridisch valt dit niet uit te leggen met betrekking tot de rechten van de Nederlandse burgerschap.
Het moet afgelopen zijn van dat excuus die we vaak van de Marokkaanse en Turkse ouders horen: "Ja!, maar wij mogen ons kinderen niet slaan, anders komt de politie, wij kunnen niets doen, dus! Wij kunnen niet slaan", horen we vaak, maar dat is geen excuus. Deze Moslims die denken dat de opvoeding per definitie met een stok gaat (typisch mohammedaanse cultuur). De ontspoorde kinderen zijn vaak het slachtoffers van hun herkomstlanden mentaliteit, nooit aandacht, liever naar moskee of speciale islamitische trainingskampen - internaten.
Nu proberen ze op alle mogelijke manieren Nederlandse cultuur te demoderen. Zelfs onze kinderen worden nu, van jongs af aan al, geïndoctrineerd met politiek-pro islam beleid; moslims bemoeien zich niet met onze maatschappij. Ze zijn alleen in afwachting... Gezien het aantal schotels wordt er uitsluitend Turkse en Marokkaanse zenders gekeken. Ze kijken niet naar de Nederlandse TV, er zijn nu alleen Turkse of Arabische TV schotels. Moslimlanden TV schotels hebben Nederland grote ellende opgeleverd. Er moet een einde komen aan de golf van de Turkse en Arabische TV schotels.
We moeten met z'n allen toch integreren? Dit is zeker niet de manier. In welk land en tijd leven ze nou eigenlijk? Het moet toch niet gekker worden. Welke achterlijke beleid heeft dit veroorzaakt? Laat ze eerst gewoon trachten het Nederlandse nieuws en de actualiteiten rubrieken te volgen en stoppen met dit vijandelijke opvoeding.
Moskeebouw: Stop nu bouw van moskeeminaretten; De toren zijn niet alleen bedoeld om van daaraf moslims – en (nog) niet-moslims! – op te roepen tot het rituele gebed, ze symboliseren de val van Nederland. Moslims willen straks vijfmaal daags vanaf het krieken van de dageraad in de wijde omtrek van de moskee het islamitisch getuigenis te laten horen en op die manier alle niet- islamieten af te schrikken en uiteindelijk definitief verdrijven...Moslims die de belichaming van zo'n typische Islamitische overheersingdrang en strijdlust getuige zijn via moskeebouw oproep tot praktische bezetting van Nederland die onderschreven wordt door de vertegenwoordigers van de gehele Turkse en Arabische moslim organisaties. Turkse en Arabische dreigingen worden samengevoegd met deze verontrustende realiteit, als gewillige afleiding van de panislamitische dreiging die hun barbaarse regime al meer dan vier decennia vormt.

Vacatures

Van onze partners