/ Blog

‘Gemeenten: Toon lef en voorkom laadpaaldiscussies’

‘Gemeenten: Toon lef en voorkom laadpaaldiscussies’. De komst van openbare laadpalen leidt vaak tot emotie en discussie

19 augustus 2019

De komst van openbare laadpalen leidt vaak tot emotie en discussie. Dit komt doordat ze vaak zonder overleg met omwonenden worden geplaatst. Voorkom laadpaaldiscussies en neem de omgeving serieus. Wij dagen gemeenten uit om mensen actief te betrekken bij de keuze voor laadinfrastructuur. Dat vraagt om lef, maar levert veel positieve reacties, draagvlak én betere locaties voor laadpalen op.

Publieke laadinfrastructuur leidt vaak tot felle discussies in woonwijken. Begrijpelijk. Parkeren is emotie. Het is vervelend als door de komst van een laadpaal de parkeerplaats waar je normaliter je auto parkeert niet meer beschikbaar is. Het plaatsen van een laadpaal betekent namelijk dat er één of twee parkeerplaatsen uitsluitend worden bestemd voor het laden van elektrische auto’s. Vaak zijn bewoners hier vooraf niet over geïnformeerd, dus komt de laadpaal als een totale verrassing als de graafmachine al voor de deur staat. 

Laat omwonenden meedenken

Dit kan anders en beter: gemeentes moeten bewoners in een veel eerder stadium informeren en hen betrekken bij de locatiekeuze van openbare laadinfrastrucuur. Gemeentes doen nu veel werk zelf. Ze stellen criteria op die voorschrijven waar de locatie van een openbare laadpaal aan moet voldoen; bijvoorbeeld niet direct voor iemands’ huis of niet in het groen. Aan de hand van daarvan maken ze een dekkend netwerk van locaties voor laadinfrastructuur, die ze verwerken in een concept-plankaart. 

Inwoners kennen de buurt echter beter dan de gemeente. Zij moeten daarom betrokken worden bij het verbeteren van de locatiekeuze. Daar zijn verschillende manieren voor, zoals het organiseren van informatieavonden en een oproep in de lokale krant. Dit trekt echter vaak een kleine groep inwoners. Om een groter en meer divers deel van de gemeente te betrekken, zijn andere middelen nodig.

Inspraakforum

Door een online inspraakplatform in te richten en deze actief aan de man te brengen via de sociale media, ontstaat een laagdrempelige vorm van participatie. De beoogde locaties met krijtverf op straat markeren zorgt ervoor dat de aanpak van de gemeente nog eens extra zichtbaar wordt. Zo kan iedereen op straat (tenminste tot de tekst is weggeregend) zien wat de plannen zijn. Op het inspraakplatform kan per locatievoorstel gereageerd worden, waardoor elke bewoner mee kan helpen met het kiezen van de beste en de juiste plekken in zijn of haar buurt.

Gemeenten zijn huiverig

Veel gemeenten zijn huiverig voor zo’n actieve aanpak. Ze zijn bang dat dit leidt tot bezwaren, negativiteit en vertraging in de voortgang van het project. Uit onze ervaring blijkt dat juist die negativiteit uitblijft doordat je een breed publiek erbij betrekt en dat er naast goede ideeën en terechte zorgen vooral veel positieve reacties worden opgehaald. Daarnaast voorkom je bezwaren door de omgeving serieus te nemen bij het maken van plannen.

Gemeente; toon lef!

We dagen gemeenten uit om nog een stap verder te gaan. Laat inwoners niet reageren op voorgestelde locaties, maar hen zelf – binnen duidelijke kaders – locaties kiezen waarvan zij weten dat deze goed passen in de buurt en zo min mogelijk hinder voor niet-e-rijders veroorzaken. Een dergelijke aanpak vergt lef, maar levert veel positieve reacties en draagvlak op. Mensen worden serieus betrokken en komen niet voor verrassingen te staan.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.