of 63623 LinkedIn

Online samenwerking aan de buurt voorkomt eenzaamheid

Maarten van der Velde 3 reacties

Wie samenwerkt aan de buurt helpt de buurt te verbeteren én bouwt tegelijkertijd aan zijn buurtnetwerk. Dat voorkomt eenzaamheid over 10 jaar. Gemeenten kunnen de wederopbouw van het buurtnetwerk aanjagen door participatie online te organiseren.

Vrijwel elke gemeente wil de burger dichterbij halen en heeft daarvoor wijkregisseurs of gebiedsambassadeurs aangesteld. Deze verbinders merken echter vaak dat zij trekken aan een dood paard. De rest van de organisatie is bezig de begrotingsdoelstelling te halen, ziet participatie als vertragend of verprutst het proces door politiek gekonkel of goedbedoelde een-tweetjes. Dat is jammer want gemeenten missen daardoor kansen. De wederopbouw van het buurtnetwerk kun je niet afdwingen, maar wat is ongedwongener dan online mee te denken over die nieuwe fietsroute of de herinrichting van je straat?


Door een stevige discussie over een parkeerprobleem in mijn eigen buurt merk ik dat ik inmiddels vele buurtgenoten een beetje ken. Dat voelt fijn: ik groet vaker mensen op straat omdat ik die, aanvankelijk online en inmiddels ook offline herken of heb gesproken. Dat sterkt mij in het vertrouwen dat als ik straks oud ben ik minder snel zal vereenzamen. Een van die buurtgenoten woont alleen in een appartement en houdt nu mijn tuin bij omdat ze dat leuk vindt. Als zij straks een keertje hulp nodig heeft kan ze uiteraard op mij rekenen. Pas als je het meemaakt begrijp je hoe een dergelijk proces werkt. Bekend maakt bemind. Dat voorkomt eenzaamheid over 10 jaar.


Gemeenten verstrekken de laatste jaren veel meer informatie en lijken daardoor transparanter geworden maar van een dialoog, laat staan van een transparante discussie tussen bewoners over hun buurt is nog maar in weinig gemeenten sprake. Terwijl: in een tijd waarin we het allemaal drukker hebben dan ooit: wat is er logischer dan bewoners hierin online 24/7 te faciliteren?


‘Bewoners moeten zelf met initiatieven komen, wij faciliteren alleen’, zo klinkt het vaak. De angst fouten te maken en hiervoor online te worden gestraft lijkt er voor te zorgen dat gemeenten huiverig zijn participatie online te organiseren. Jammer, want ook tijdens een verprutst proces leren bewoners elkaar kennen; en fouten kun je weer goedmaken. Daarbij komt: online participatie leer je niet uit een rapport maar door het te doen.


Een goed participatieproces begint vaak met een vraag: ‘Beste bewoners, de gemeente krijgt signalen dat de parkeerdruk bij jullie te hoog is, hoe ervaren jullie dat?’. Zo faciliteer je de discussie tussen bewoners onderling. Eerst melden zich vaak de klagers, daarna komen meestal ook de positieve geluiden aan de oppervlakte. Zo worden bewoners zich bewust van de verschillende meningen in hun buurt én ze leren elkaar geleidelijk iets beter kennen.


In elke relatie geldt: hoe meer je met elkaar praat, hoe beter je elkaar begrijpt. Hoe meer we in onze buurt communiceren, hoe meer vertrouwen en samenwerkingsbereidheid er zal zijn. Gemeente kunnen dit proces aanjagen door de discussie tussen bewoners te faciliteren en aan te jagen. Dat voorkomt eenzaamheid in de volgende generatie. Het verbeteren van het vertrouwen burger-gemeente is een mooie spin-off.


Maarten van der Velde is stedenbouwkundige, docent gebiedsontwikkeling nieuwe stijl voor SBO en oprichter van BUURbook.nl, platform voor de buurt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Miranda de Freitas (wijkcontactambtenaar) op
Dit artikel raakt aan de kern waar ik me de afgelopen 11 jaar met hart en ziel voor heb ingezet! Precies dat, betrek mensen in de wijken en dorpen vanaf t eerste moment bij zaken die hun directe woon- en leefomgeving aangaan. Digitale communicatie is daarbij zeker een waardevolle aanvulling en van deze tijd! Zo kunnen naast de oudere medemens ook de jonge drukke gezinnen makkelijker betrokken worden bij projecten en processen. En ja zo leren mensen in de wijken, buurten en dorpen elkaar beter kennen en ontstaat de mogelijkheid dat ze iets voor elkaar kunnen en willen betekenen. Bekend maakt bemind! Het bewustzijn daarop blijft een belangrijk aandachtspunt bij gemeenten!
Door Iny (Wijkbewoner) op
Ik moet eerlijk zeggen dat ik koudwatervrees heb. Ook ik zou het prettiger en leuker vinden als er meer onderlinge betrokkenheid was.

De werkzaamheden in de wijk lopen naar het eind. De stekelige struiken langs flats en toegangspad zijn verwijderd. Vuil en rotzooi verzamelde zich hierin en het zág er niet uit. Maar we kunnen die perken ook beplanten met bloeiende bloemen en planten. Gezamenlijk onderhouden en zo onze eigen tuin aanleggen.
Wat vindt u van dit idee?
Door wim van kreij (80 jaar) op
Richt in de buurt telefooncirkels op. Iedere morgen tussen 9 en 9.30 bellen ongeveer 8 personen elkaar op A naar B, B naar C enz H naar A en zo is de cirkel rond neem iemand niet de telefoon op dan even contact opnemen.