of 60831 LinkedIn

Onderzoek nieuw binnenhuissysteem

Zeven gegadigden hebben zich bij het ministerie van Binnenlandse Zaken gemeld om onderzoek te doen naar een communicatiesysteem voor hulpdiensten dat ook binnen gebouwen optimaal functioneert.
Zeven gegadigden hebben zich bij het ministerie van Binnenlandse Zaken gemeld om onderzoek te doen naar een communicatiesysteem voor hulpdiensten dat ook binnen gebouwen optimaal functioneert.

De offertes zijn ingediend bij het inkoopbureau van de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) in Zoetermeer. Het is niet de bedoeling dat gezocht wordt naar een vervanging van het gehele C2000-systeem, benadrukt het ministerie. ‘Het communicatiesysteem C2000 staat hier niet ter discussie’, meldt een woordvoerder van Binnenlandse Zaken. Uit onderzoek van het departement is gebleken dat de problemen op termijn op te lossen zijn door het verbeteren van de opleidingen en technische aanpassingen van de portofoons.

 

Levensgevaarlijk

 

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) heeft onlangs aan de bel getrokken bij de Arbeidsinspectie. De VBV vindt dat de veiligheid met C2000 niet gegarandeerd kan worden en vraagt de inspectie actie te ondernemen. In een aantal korpsen wordt sinds enige tijd weer teruggegrepen op de oude analoge portofoon.

 

De problemen met C2000 kunnen ontstaan als de digitale portofoon in de zogenaamde DMO-stand (direct mode of operation) staat. Dat wil zeggen dat de brandweermensen niet via de zendmasten van het C2000-netwerk communiceren, maar rechtstreeks met elkaar van portofoon naar portofoon. Dat levert volgens de VBV ‘levensgevaarlijke situaties’ op, omdat de brandweermensen niet weten of het contact bewust wordt verbroken of dat de onderbreking door technisch falen wordt veroorzaakt.

 

Bij het inkoopbureau van Binnenlandse Zaken hebben zich de afgelopen maanden meer dan honderd belangstellende bedrijven aangediend, waarvan er nu daadwerkelijk zeven een offerte hebben uitgebracht. Daaruit wordt de meest kansrijke kandidaat gekozen.

 

Naast onderzoek naar een oplossing voor het ‘binnenhuisprobleem’ wordt ook verwacht dat er een werkend demonstratiemodel wordt geleverd dat aantoont dat het systeem te allen tijde blijft werken in grote kantoorpanden, scheepsruimten, fabriekshallen, tunnels en parkeergarages. Het gaat om een nieuw product, staat in het eisenpakket, en mag niet voortborduren op een bestaand systeem.

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.