of 59220 LinkedIn

Onderhandeltips voor een houdbare coalitie

Tom Leest Reageer

In vrijwel alle 335 gemeenten waar verkiezingen waren, zijn partijen druk aan het onderhandelen. Lokale of landelijke coryfeeën zijn ingevlogen om de coalitiedans te begeleiden en tot een solide college te komen. In de komende weken stijgt de onderhandelkoorts tot ondraaglijke hoogte en is het voor veel fracties en wethouderskandidaten erop of eronder. 

De kunst is om te zorgen voor de juiste randvoorwaarden en telkens de juiste afweging te maken. Niemand is gebaat bij een vechtcoalitie of visieloos verstandshuwelijk. Wél bij een samenwerking die ook op de lange termijn houdbaar is, met een akkoord dat voor de gemeente en haar inwoners het beste uitpakt. Hierbij enkele tips voor onderhandelaars of (in)formateurs.

 

Een goede sfeer is het halve werk, maar wat te doen als onderhandelaars elkaar niet mogen en tijdens de campagne of ervoor met elkaar in aanvaring zijn gekomen? Positieve beïnvloeding op onbewust niveau, ook wel bekend als priming, kan helpen om partijen ontvankelijker te maken voor elkaar. Oftewel: zoek naar een prettige locatie met een goede tafel, neem de tijd voor elkaar en zorg voor iets lekkers tussendoor. In de dynamiek van een onderhandeling is daarnaast scherpte nodig op verschillende niveaus. Soms lijkt het gesprek vast te lopen op de inhoud, maar is het juist goed om een break te nemen en iets leuks te doen. Het is voortdurend schakelen tussen interventies op proces, inhoud en relatie. Een werkbare suggestie is om voor ieder van deze niveau’s iemand aan tafel verantwoordelijk maken.

 

Achter de fel geuite standpunten tijdens de campagne schuilen belangen die opmerkelijk vaak overeenkomen of goed van elkaar zijn te begrijpen. In de politiek wordt meestal distributief onderhandeld en gedebatteerd. Er moet een winnaar zijn. Als partijen echter willen samenwerken, dan begint dat met een goed gesprek en oprechte interesse in elkaars belangen. Hierbij is niet te voorkomen dat er machtsverschillen zijn, of bepaalde vormen van macht (zetelaantal, positie, kennis, charisma, relaties) worden ingezet. Probeer de machtskaart tijdens onderhandelingen echter niet openlijk op tafel te leggen. Dat maakt de kans op een duurzame coalitie een stuk kleiner. Voorkom daarnaast dat er slag-om-slag onderhandeld wordt met iedere ronde een winnaar en verliezer. Onderhandel bijvoorbeeld niet alleen over de autoluwe binnenstad, maar verbreed de gesprekken hierover naar het thema mobiliteit. Op die manier ontstaan er brede pakketten met successen voor alle partijen om uit te dragen naar de achterban.

 

Ook als je vooraf mandaat krijgt, is het goed om tussenresultaten voor te leggen aan de fractie, leden en overige achterban. Dit levert vaak waardevolle input voor het vervolg. En misschien een ongebruikelijke laatste tip: laat partijen die niet meedoen niet volledig in de kou staan. Betrek daar waar mogelijk hun ideeën en wensen óók in de onderhandelingen. Dit verrijkt het akkoord en biedt een basis voor samenwerking met de oppositie. Die mag je niet vergeten, want ook in de politiek geldt dat er altijd een volgende ronde is.

 

Tom Leest is als zelfstandig professional verbonden aan coöperatie De Beuk Organisatieadvies

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.