of 64231 LinkedIn

Congres Omgevingswet - Leren van de pioniers

Over ruim twee jaar is de invoering van de Omgevingswet een feit. De tijd van vrijblijvende  experimenten is voorbij. Nu moet er worden opgeschaald om ‘de grootste staatsrechtelijke verandering sinds Thorbecke’ daadwerkelijk mogelijk te maken. Het Binnenlands Bestuur-congres ‘Omgevingswet: Leren van de pioniers’ biedt deelnemers een staalkaart van succesvolle pilots die erom vragen met derden te worden gedeeld. Tal van sprekers leveren inhoudelijke verdieping. Een onmisbaar congres voor iedereen die meters wil maken in de aanloop naar de nieuwe wet.  


Het congres wordt georganiseerd door Binnenlands Bestuur in samenwerking met AnteaGroup, BMC, het Kadaster, Schulinck, LetsOpp en Hekkelman advocaten en notarissen. De dagvoorzitter is Elisabeth van den Hoogen.


Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Presentaties congres Omgevingswet 2018

Programma congres omgevingswet

09.30 Ontvangst en inschrijven deelnemers
10.00 Opening door Martin Hendriksma, redacteur ruimte en milieu Binnenlands Bestuur
10.05 Heleen Groot, waarnemend directeur Aan de slag met de Omgevingswet, presenteert de meest actuele inzichten uit pilots vanuit het hele land
10.30 Pieter Hooimeijer, lid Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, over het integreren van gezondheid in het omgevingsbeleid
10.55 Koffiepauze
11.15 Geert Teisman, hoogleraar bestuurskunde Erasmus Universiteit, over hoe je tot een attractieve omgevingsvisie komt
11.45 Deelsessies - ronde 1
12.35 Lunch
13.30 Roel Meeuwsen (Commissie m.e.r.) vertelt hoe milieueffectrapportages bijdragen aan integrale omgevingsvisies en omgevingsplannen.   
14.00 Deelsessies - ronde 2
15.00 Deelsessies - ronde 3
16.00 Korte evaluatie
16.15 Afsluiting en netwerkborrel    

Deelsessies

Tijdens het congres zijn er verschillende rondes met deelsessies. Elke deelnemer kan op de ochtend zelf per ronde kiezen welke deelsessie hij/zij wilt volgen. 

RONDE 1
 • Maak de Omgevingswet levend voor de nieuwe raad. Door Trees van der Schoot (onafhankelijk adviseur). 
 • Peter Commissaris en Anke van der Leek (gemeente Alphen) vertellen hoe je burgers betrekt bij de totstandkoming van een omgevingsvisie.  
 • Ruimere milieunormen maken woningen mogelijk op voormalig bedrijventerrein. Door Reinier Kalt (gemeente Soest).
 • De Omgevingswet als motor van lokale verduurzaming. Door Sjoukje Eringa en Mirjam Piepenbrink (uitvoeringsorganisatie HLT samen).
 • Succesvolle burgerparticipatie is maatwerk. Onderzoeksresultaten vertaald naar de dagelijkse bestuurlijke praktijk. Door Esther Eggink (provincie Overijssel).

 

RONDE 2

 • Couleur locale. Hoeveel ruimte heb ik als gemeente om onder de Omgevingswet een eigen invulling aan de regels te geven? Door Patries van den Broek (gemeente Zwolle) en Alphons van den Bergh (Schulinck).
 • Workshop gebiedsscan. Samen met de gemeenten Utrecht en Eindhoven ontwikkelde het Kadaster een online-platform dat ruimtelijke data, documenten, vergunningen en normen bij elkaar brengt: de Gebiedsscan. Door Leo van der Sluijs (Kadaster), Marcel Duffhuis (gemeente Utrecht) en Alexander Bosma (gemeente Eindhoven)
 • Participatie: van vloek naar zegen. Hoe je een grote gemeenschap betrokken kunt krijgen én houden bij gemeentelijk beleid. Workshop door Bas van Kesteren (LetsOpp), die zich specialiseert in dialoog en idee-ontwikkeling met groepen mensen.
 • Beleidswaarden nieuwe stijl. Hoe neem je als gemeente de beleidswaarden in bestemmingsplan en verordening mee in het nieuwe werken onder de Omgevingswet? Antea Group ontwikkelde samen met gemeenten de beleidswaardengenerator en presenteert die samen met de gemeente Veenendaal. Door Robert Forkink en Edwin Oude Weernink
 • Exit structuurvisie, leve de Omgevingsvisie. Interactieve deelsessie waarbij de lessen van gemeenten worden besproken die afgelopen jaar experimenteerden met een levende Omgevingsvisie. Door: Joris Stok (BMC).
 • Milieu in het omgevingsplan. Het wordt mogelijk om milieunormen, zoals normen op het gebied van geluid, trillingen en geur, op te nemen in het omgevingsplan. Tijdens deze deelsessie worden op praktische wijze de ins & outs van milieunormen in het omgevingsplan behandeld. Door Rachid Benhadi (Hekkelman advocaten en notarissen).


RONDE 3

 • Couleur locale. Hoeveel ruimte heb ik als gemeente om onder de Omgevingswet een eigen invulling aan de regels te geven? Door Patries van den Broek,  projectleider omgevingsplan bij de gemeente Zwolle, en Alphons van den Bergh, senior vakredacteur Omgevingsrecht bij Schulinck.
 • Lessen uit het sociale domein. Hoe passen gemeenten de lessen en ervaringen van de drie decentralisaties toe in hun ruimtelijke uitvoeringspraktijk? Door Joris Stok (BMC).
 • Workshop gebiedsscan. Samen met de gemeenten Utrecht en Eindhoven ontwikkelde het Kadaster een online-platform dat ruimtelijke data, documenten, vergunningen en normen bij elkaar brengt: de Gebiedsscan. Door Leo van der Sluijs (Kadaster), Marcel Duffhuis (gemeente Utrecht) en Alexander Bosma (gemeente Eindhoven)
 • Participatie: van vloek naar zegen. Hoe je een grote gemeenschap betrokken kunt krijgen én houden bij gemeentelijk beleid. Workshop door Bas van Kesteren (LetsOpp), die zich specialiseert in dialoog en idee-ontwikkeling met groepen mensen.
 • Beleidswaarden nieuwe stijl. Hoe neem je als gemeente de beleidswaarden in bestemmingsplan en verordening mee in het nieuwe werken onder de Omgevingswet? Antea Group ontwikkelde samen met gemeenten de beleidswaardengenerator en presenteert die samen met de gemeente Veenendaal. Door Robert Forkink en Edwin Oude Weernink
 • Milieu in het omgevingsplanHet wordt mogelijk om milieunormen, zoals normen op het gebied van geluid, trillingen en geur, op te nemen in het omgevingsplan. Tijdens deze deelsessie worden op praktische wijze de ins & outs van milieunormen in het omgevingsplan behandeld. Door Rachid Benhadi (Hekkelman advocaten en notarissen).

 

Sprekers

AfbeeldingMartin Hendriksma

Redacteur ruimte en milieu, Binnenlands Bestuur

 

 

 

 

 

 

AfbeeldingHeleen Groot

Waarnemend directeur Aan de slag met de Omgevingswet

 

 

 

 

 

 

AfbeeldingPieter Hooimeijer

lid Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

 

 

 

 

 

 

 

 

AfbeeldingGeert Teisman

Hoogleraar Bestuurskunde Erasmus Universiteit

 

 

 

 

 

 

AfbeeldingRoel Meeuwsen
Commissie m.e.r.

Algemene informatie

Wanneer: donderdag 27 september 2018

Waar: Antropia, Driebergen

Tijd: vanaf 09.30


Prijzen*:

€ 225,00               als abonnee Binnenlands Bestuur

€ 295,00               als niet-abonnee Binnenlands Bestuur

 * genoemde prijzen zijn excl. BTW

 

Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding

 

 

Afbeelding