of 63623 LinkedIn

Noodzaak rijkinvesteringen in energietransitie niet duidelijk

Er is onvoldoende duidelijkheid over de noodzaak voor het rijk om te investeren in de infrastructuur die nodig is voor de energietransitie. De Tweede Kamer heeft van de minister te weinig inzicht gekregen in de kosten die de staatbedrijven Gasunie, EBN en TenneT daarbij maken. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een onderzoeksrapport naar publieke staatsdeelnemingen.

Er is onvoldoende duidelijkheid over de noodzaak voor het rijk om te investeren in de infrastructuur die nodig is voor de energietransitie. De Tweede Kamer heeft van de minister te weinig inzicht gekregen in de kosten die de staatbedrijven Gasunie, EBN en TenneT daarbij maken. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een onderzoeksrapport naar publieke staatsdeelnemingen.

Staatsbedrijven

Het kabinet heeft vorig jaar aangegeven dat het rijk vaker staatsbedrijven wil inzetten om de aanleg van energieinfrastructuur van de grond te krijgen. Het gaat om hoge bedragen, die meestal niet door marktpartijen opgebracht kunnen worden. Zo nam de Gasunie vorig jaar de aanleg van een warmtetransportleiding (de ‘Leiding door het Midden’ of Warmtelinq), tussen de Rotterdamse haven, Den Haag en Leiden over van energiebedrijf Eneco, omdat die het project niet rond kreeg. EBN investeert in geothermieprojecten en TenneT geeft miljarden uit aan de aansluiting van windmolenparken op het landelijke stroomnet.

 

Duidelijk

Maar de minister van Economische Zaken kan niet goed duidelijk maken waarom het rijk per se die investeringen moet doen. Het kabinet wil de gestelde klimaatdoelen halen, maar of de investering via staatsdeelnemingen daarvoor de beste methode zijn, kan de Tweede Kamer volgens de Rekenkamer maar nauwelijks beoordelen. Het is ook niet precies duidelijk hoeveel geld de staatsbedrijven precies investeren, en de Kamer kan daardoor niet controleren of het uitgegeven geld in verhouding staat tot de klimaatdoelen.

 

Voorbeeld

De Rekenkamer noemt de investering in Warmtelinq door de Gasunie als voorbeeld. Het project moet bijdragen aan de klimaatdoelen, maar hoeveel het aan CO2-uitstoot bespaart is niet duidelijk. Omdat een kostenraming niet is uitgewerkt, is niet duidelijk of de leiding ook echt kostenefficient is. Waarom staatsbedrijven moeten worden ingezet bij energietransitie is volgens de Rekenkamer nog steeds onvoldoende duidelijk. In een reactie laten de ministers van Economische Zaken en Financiën weten dat ze bij de afwegingen die leiden tot een beslissing voortaan explicieter maken wat de bijdrage is aan publieke belangen en wat de financiële gevolgen ervan zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.