of 59082 LinkedIn

'Nog even wachten met cloud computing'

'Cloud computing' trekt de aandacht van de overheid als middel om op de hoge ICT-kosten te besparen. Maar vooralsnog lijkt terughoudendheid voor overheidsorganisaties geboden, menen deskundigen.
4 reacties
'Cloud computing' trekt de aandacht van de overheid als middel om op de hoge ICT-kosten te besparen. Maar vooralsnog lijkt terughoudendheid voor overheidsorganisaties geboden, menen deskundigen.

Flexibel online
Cloud computing betekent zo ongeveer het bundelen van computerkracht op zo'n manier dat deze op flexibele wijze online (vandaar de term 'cloud') kan worden aangeboden aan meerdere afnemers tegelijk, doorgaans door externe dienstverleners. Het kan daarbij om pure computercapaciteit gaan (servers) maar ook om softwarediensten daarbovenop (software as a service, SaaS). Door de schaal en de optimale benutting van capaciteit is een dergelijke oplossing doorgaans goedkoper dan een eigen rekencentrum met bijbehorende beheerders.

Evolueren
Transparantie, waarborgen en zekerheden zijn onzekere factoren, omdat in die situatie bijvoorbeeld niet meteen helder is welke informatie waar en wanneer wordt verwerkt. Persoonsgegevens mogen zonder toestemming van het ministerie van Justitie niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt, maar hoe zoiets juridisch gegarandeerd kan worden is niet duidelijk, stelt ICT-jurist Victor de Pous. Hij vindt het in een rapport over deze materie echter nog te vroeg voor nieuwe wetgeving. "Het is ronduit verstandig cloud computing eerst verder te laten evolueren."

Terughoudend
De juridische complexiteit lijkt overheden al te weerhouden van brede inzet van cloud computing. Uit een nieuw onderzoek van KPMG IT Advisory blijkt dat de publieke sector relatief terughoudend is met het model. Over het algemeen noemen de 125 ondervraagde organisaties de beveiliging het grootste struikelblok; die is voor 80 procent van de respondenten een heikel punt. Daarnaast zorgen ook onzekerheden over juridische aspecten en compliance-regels voor terughoudendheid. "Afnemende organisaties hebben veel minder controle over de mate van beveiliging in de cloud", zegt mede-auteur Mike Chung in Computable. "Zij zijn voor het grootste deel afhankelijk van de maatregelen die de leverancier neemt en van welke informatie hij ontsluit."

Motie
In mei hebben de kamerleden Van der Burg, Heijnen en Algra overigens al een motie ingediend waarin de regering wordt gevraagd om voor 1 november met een strategie te komen op het gebied van cloud computing, net als Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten al hebben. Zij willen een 'strategie waarbij mogelijkheden voor de inrichting van de overheidscloud duidelijk omschreven worden met de bijbehorende voor- en nadelen.'

Overheidscloud
In zekere zin wordt er door onder andere BZK al nagedacht over die 'overheidscloud', door te onderzoeken op welke manier een deel van de huidige tientallen rekencentra van de overheid kunnen worden samengevoegd en gestandaardiseerd. Internationaal-juridische aspecten zijn dan uiteraard niet aan de orde. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.