of 64707 LinkedIn

Nieuwe aanpak Rotterdamse zorgmijders

Rotterdam wil het succesvolle beleid voor de dak- en thuislozen ook gaan toepassen op een groep van 30.000 mensen die de greep op hun leven kwijt zijn. Hiermee begint Rotterdam aan een cultuuromslag in de aanpak van mensen die jarenlang zorg weigerden.
Reageer
Rotterdam wil het succesvolle beleid voor de dak- en thuislozen ook gaan toepassen op een groep van 30.000 mensen die de greep op hun leven kwijt zijn. Hiermee begint Rotterdam aan een cultuuromslag in de aanpak van mensen die jarenlang zorg weigerden.

Weg naar hulp

Dat blijkt uit het plan dat wethouder Marco Florijn aankondigt ten aanzien van zogeheten zorgmijders. Het gaat om ongeveer 30.000 mensen die niet willen of niet weten hoe ze de weg naar hulp moeten vinden. Ze hebben wel een dak boven hun hoofd, maar daar is ook alles mee gezegd. Bijzonder aan de nieuwe aanpak is dat de betrokkenen maatwerk krijgen aangeboden.

 

Geen sociaal netwerk

Het gaat om jongeren die door bijvoorbeeld schooluitval, problemen thuis en schulden geen goede start op de arbeidsmarkt kunnen maken. De andere groep bestaat uit ouderen die geen sociaal netwerk hebben en door slechte woonomstandigheden en een slechte gezondheid dreigen te verkommeren. De zwaarste groep zijn mensen met ingewikkelde geestelijke problemen die anders gaan zwerven en overlast veroorzaken.

 

Dwingender

De aanpak past in het beleid van het stadsbestuur om mensen dwingender aan te spreken. Hierin wil Rotterdam een voorbeeld zijn voor andere steden. Waar in het verleden zorginstanties niet ingrepen omwille van de privacy, treden ze nu dwingender op. In de praktijk moet blijken hoe ver instanties mogen ingrijpen in iemands leven. 'Je kunt al wat doen in de sfeer van de uitkering. Daar kunnen ze recht op hebben, maar daar staat wel wat tegenover', licht een woordvoerder van de GGD toe.

 

Regen in de drup

'In het verleden werden mensen die geen dak boven hun hoofd hadden, een bed, bad en brood aangeboden, zoals we dat noemden. Dan waren ze een eind geholpen, maar langzaamaan kwamen de schuldeisers en dergelijke weer om de hoek kijken. Bovendien waren de betrokkenen vaak verslaafd. Als je al die problemen niet tegelijk oppakt, komt iemand eigenlijk van de regen in de drup. Nu kijken we naar het geheel en wordt dat besproken met alle partijen en een plan van aanpak gemaakt.'

 

Forse opgave

Florijn spreekt van een 'forse opgave'. Eind 2013 moet de zelfredzaamheid van 9200 mensen dusdanig zijn toegenomen dat ze weer grip hebben op hun eigen leven. In de vorige collegeperiode werden meer dan 2300 dak- en thuislozen op een vergelijkbare manier met succes van straat gehaald.

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.