of 59250 LinkedIn

Een New Deal voor de steden

Ton Rombouts Reageer

Na de recente sociale transities zie ik een dringende noodzaak voor een transitie in het fysieke en economische domein. Het Rijk en de steden hebben elkaar nodig om de Nederlandse economie aan het draaien te krijgen. Op 5 februari riep ik daarom tijdens de derde Bestuurlijke G32-netwerkdag het Rijk op om de uitgestoken hand van gemeenten op te pakken en een New Deal te sluiten.

Steden zijn hot, getuige de Agenda Stad van BZK, de Urban Agenda van de EU en de populariteit van Benjamin Barber’s boek If mayors ruled the world. Steden zijn de motor van groei: meer inwoners, nieuwe bedrijvigheid, topvoorzieningen, vitale binnensteden en hoogwaardig onderwijs. En via de steden moet ons land zijn internationale concurrentiepositie versterken. Vorige maand bevestigde het Planbureau voor de Leefomgeving dit weer eens: het niveau van de stad is het meest effectieve schaalniveau om economisch beleid te maken.

 

Kunnen we als Nederlandse steden de verwachtingen waar maken? Met de huidige faciliteiten acht ik dat een brug te ver. Gemeenten tonen veel lef, maar wie realistisch is, ziet onvoldoende lokale financiële ruimte en bestuurlijke drempels. Grootschalige investeringen in steden vragen een zeer lange adem; een voorbereidingstijd van 15 jaar is eerder regel dan uitzondering. Bovendien zijn we financieel gebonden aan vaste financiële buffers en zijn tijdelijke impulsen zoals de rijksregelingen ISV en Pieken in de Delta opgedroogd.

 

De centrale opgave is het realiseren van nieuwe investeringen in het stedelijk verdienvermogen: investeringen gericht op het tot bloei brengen van nieuwe bedrijven, opleidingen en voorzieningen. De rol van de stedelijke overheid is vooral die van het faciliteren van de groei die op gang komt uit de samenleving. Door de kleine geografische schaal van onze steden, zijn we in staat diep door te dringen in ons stedelijk economisch weefsel, zodat we kunnen achterhalen waar de groeipotentie zit.

 

Door de complexiteit van de investeringsopgave is een nieuw perspectief nodig: Een New Deal, die het mogelijk maakt om voortvarend en effectief te investeren in de Nederlandse steden. Deze investeringen verdienen we meer dan terug via succesvolle bedrijven en start-ups, florerend onderwijs, attractieve topvoorzieningen in cultuur en sport, en in vitale binnensteden. Om deze potentie daadwerkelijk te benutten, moeten we citydeals sluiten tussen het Rijk en onze steden en stadsregio’s om regionale investeringspakketten te realiseren.

 

Hoe betalen we deze New Deal? Ik sluit me van harte aan bij het pleidooi van minister Plasterk voor een eigen lokaal belastinggebied voor gemeenten, dat past bij het verruimde takenpakket. We kunnen zo zelf belasting heffen. En belangrijker: we kunnen zelf bepalen waar we het aan willen uitgeven. Zo kunnen we maatwerk leveren voor de burger: willen de bewoners hier een zwembad of een nieuwe school? We maken zo’n keuze lokaal en betalen deze lokaal. Vindt de burger dat de belastingen uit de hand lopen, dan kan ze ons bij de volgende verkiezingen corrigeren. Dát is democratie. Om dan te zorgen dat de burger niet overbelast wordt, steun ik Plasterks suggestie: verlaag de inkomstenbelasting, dan is er ruimte voor lokale belasting.

 

Wellicht kan Noord-Brabant het Rijk inspireren. De vijf grote Brabantse steden en de provincie besloten aan het begin van de crisis om niet lukraak te bezuinigen, maar juist om slim te investeren in groei, duurzaamheid en werkgelegenheid. Samen met het Rijk, de provincie en andere partners staken we via het investeringsprogramma Samen Investeren bijna één miljard euro in de regio. Dat heeft geresulteerd in baanbrekende projecten zoals de ontwikkeling van Spoorzones in de steden en afspraken over het energieneutraal maken van de Brabantse woningvoorraad.

 

Ik heet minister Plasterk graag welkom in Brabant om deze New-Deal-gedachte verder uit te werken. Laten we samen investeren!

Ton Rombouts, burgemeester van ’s-Hertogenbosch

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.