of 65101 LinkedIn

Movisie

Afbeelding

Movisie is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Op deze pagina aandacht voor vele vormen van dienstverlening die MOVISIE biedt aan gemeenten.

Afbeelding

'Gemeenten moeten eisen stellen aan aanbieders Wmo'
Wie betaalt, bepaalt. Zo bezien heeft de overgang van onderdelen uit de AWBZ naar de gemeenten een voordeel: Gemeenten kunnen bij de inkoop van dagbesteding en begeleiding voor mensen met een beperking eisen stellen aan de aanbieders. Bijvoorbeeld dat zij hun zorg op wijkniveau aanbieden. Of dat ze goed samenwerken met andere aanbieders. >> lees verderAfbeelding

Homo-emancipatiebeleid wordt vanzelfsprekend

Homo-emancipatiebeleid krijgt in steeds meer gemeenten voet aan de grond. Het project koplopers homo-emancipatiebeleid is daarmee succesvol. Het project koplopers homo-emancipatiebeleid begon in 2008 met 18 gemeenten. Dit jaar vindt een doorstart plaats met 41 gemeenten.
  >> lees verder

 


Afbeelding

Jongeren in actie tegen vrouwenmishandeling
Het kan. Jongeren bewust maken van sekseongelijkheid en geweld tegen vrouwen en ze zover krijgen dat ze daar zelf iets aan gaan doen. Het project We can Young bracht de afgelopen maanden in drie gemeenten meer dan honderd jongeren op de been die campagnes bedachten en uitvoerden. Twaalf gemeenten gaan binnenkort aan de slag.
>> lees verderAfbeelding

Krimp treft kwetsbare buurten dubbel
Naar verhouding hebben aantrekkelijke woongebieden in plattelandsgemeenten een hogere uitstroom dan sociaal zwakke en onaantrekkelijke woongebieden. Maar in kwetsbare buurten leidt krimp eerder tot leegstand, verpaupering en sociale problemen.
>> lees verder
AfbeeldingParticipatiewiel schept duidelijkheid in participatiebos
Teveel mensen die kunnen werken, staan nu onnodig langs de kant, stelt het kabinet. En dus doen minister Kamp en staatssecretaris De Krom er alles aan om mensen te laten participeren. Maar wat is participeren eigenlijk, welke vormen van participatie zijn er en wat doet de gemeente op dat gebied?
>> lees verderAfbeelding

WNS verbetert relatie gemeente en welzijnsorganisaties

Met het stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) hebben gemeenten en welzijnsorganisaties onder coördinatie van Movisie een stap gemaakt naar meer samenwerking en een actievere begeleiding van cliënten in de Wmo.
>> lees verder 

 

 


AfbeeldingRotterdam koopt zorg en welzijn in per wijk

Rotterdam gaat zorg- en welzijnsdiensten voortaan inkopen per deelgemeente, of zelfs per wijk. Het uitgangspunt is: Waar heeft een wijk behoefte aan? Aanbieders die denken dat ze alle gevraagde zorg en welzijn in die wijk kunnen bieden, mogen zich melden bij de pilots. Gebiedsgericht aanbesteden, noemen ze dat. Sikko Bakker...
 >> lees verder 

Afbeelding

 Sociaal werker klaargestoomd voor toekomst

Met het programma Sociaal Werk in de Wijk moet het sociaal werk kwetsbare mensen leren zelf het hoofd boven water te houden. In januari kwam de Stuurgroep van Sociaal Werk in de Wijk bij elkaar voor de vaststelling van het jaarprogramma 2012. Het leidde tot drie speerpunten voor de praktijk uit:
>> lees verder 


 
AfbeeldingEenmalig jubileummagazine: De MO

In 2012 bestaan zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning en MOVISIE vijf jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt De MO. De MO is een eenmalig magazine over de toekomst van maatschappelijke ondersteuning. 
>> lees meer