of 59250 LinkedIn

Mohammed op kar is dwaas besluit

Ingrid Wijngaarde 7 reacties

Onlangs lieten vijf burgemeesters weten dat wat hen betreft de profeet Mohammed op de carnavalskar als spotobject mee mag. Sinds ik het bericht heb gelezen in Binnenlands Bestuur van 2 februari jl. lig ik er wakker van.

Ik heb nog nooit zo een dom en bovenal dwaas besluit gehoord. Zelfs in de Verenigde Staten waar men op 9/11 duizenden burgers verloren heeft aan extremisten die zeiden dat zij dat in naam van hun god deden, heb ik zulke dwaze uitspraken niet gehoord uit de monden van politici.  Elk weldenkend mens weet: tegen heilige bomen moet je niet piesen.
 

De CDA-burgemeesters van Bergeijk en Nijmegen zouden beter moeten weten, anders staat de C voor iets anders. De PvdA, VVD en D66-burgemeesters zouden misschien nog onwetendheid kunnen veinzen, maar zelfs dat zou gewoonweg dom zijn. Waar zijn deze mannen mee bezig? Is Carnaval al begonnen? Vooral burgemeesters zouden moeten oppassen met het uiten van ondoordachte meningen in dit uiterst precaire dossier.
 

Vrijheid bestaat slechts in zelfopgelegde gebondenheid. Totale vrijheid wordt alleen door een eenling genoten, op een onbewoond eiland. Overal waar mensen samen leven, houdt de persoonlijke vrijheid alles te mogen doen en zeggen op waar de vrijheid van de ander wordt geschonden.  Satire is gewoon een ander woord voor spot. Spotten met andermans geloofsovertuiging is hetzelfde als het schenden van diens onvervreemdbaar burgerrecht te mogen geloven wat en waarin hij wil. Het is niet Mohammed die de extremisten aanzet tot hun daden, want elke misdaad is uiteindelijk een eigen keuze. Als iemand een misdaad begaat, dan hebben wij het OM die de zaak aanpakt.  Toestaan, verkondigen en bijval verlenen aan het begaan van misdaden tegen de menselijkheid via satire: bespotten van wat mensen heilig houden, is een vloeddeur van ellende opengooien. Een vloed die weleens niet te stuiten zou kunnen blijken te zijn.
 

Welke waarden en normen worden hier gehuldigd? Hiermee zal zuidelijk Nederland zich van zijn slechtste kant laten zien, niet minder primair dan hetgeen zij veroordeelt in het moslimextremisme. Want ware christelijkheid begint bij de gouden regels: heb uw vijanden lief; groet niet alleen uw broeders; ga een extra mijl; heb totale respect voor elkaar; als iemand aangeeft dat hij gekwetst wordt door wat jij doet, dan is dat zo; laat jouw vrijheid geen struikelblok voor een ander zijn; en wat u wilt dat u niet geschiedt, doe dat ook een ander niet. Gebrek aan zelfbeheersing en daardoor spotten met wat meer dan een miljoen Nederlandse medeburgers voor heilig houden, is barbaars, primair, dom onderbuik en politiek correct gedrag, en is wars van elke vorm van christelijkheid. Of is dit het nieuwe Westerse barbarisme: de arrogantie te mogen spotten met alles en iedereen?
 

Zullen de praalwagens met wijwater gezegend worden en de feestgangers een weekendlang al hun primaire neigingen botvieren? Is dat een grandioos feest?  In de Bijbel vinden we een mooi en indrukwekkend verhaal over spotten met heilige zaken, ook tijdens een geweldig feest. Het betekende de ondergang van het grootste wereldrijk dat ooit op aarde was.
 

Mensen, dit is een heilloze weg.  Maak je ongenoegen tegen moslimbarbarisme kenbaar, maar zoek iets anders. Spot is niet het middel. Leer elkaar en je kinderen respect te hebben voor iedere geloofsovertuiging en pak alleen degenen aan die zich daarachter verschuilen om vreselijke dingen te doen.  We kunnen niet altijd alles zeggen en volhouden dat dat ons recht is. Soms hebben we het recht om te zwijgen.

En burgemeesters, neem je verantwoordelijkheid! De ME erop afsturen wanneer het uit de hand loopt, is te laat. Besturen is visie hebben en voorkomen wat je kunt. Dit besluit getuigt van iets anders.

 

Ingrid Wijngaarde, Groningen

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk (adviseur) op
Bedankt voor het weergeven van je standpunt. Ik schrijf dit omdat er alleen maar negatief wordt gereageerd op dit postieve verhaal. Laten we met respect omgaan met elkaar. Van bestuurders mogen we een voorbeeldfunctie verwachten, gelovig of niet.
Als het goed is hebben christelijke bestuurders zelf een Voorbeeld. Daarin past geen spot en laster naar een ander. Toch wat kritiek: laten we niet met het vingertje wijzen. Dat hebben we in het verleden teveel gedaan. Velen hebben met carnaval goede bedoelingen. Voor het overige, prima.
Door Annemiek (ICmedewerker) op
Nog een geluk dat de Carnavalisten hun verstand hebben gebruikt. Dat kun je dus niet zozeer zeggen van de reli-terreur. Hoeveel doden hebben we daar nu aan te danken? Iemand ze bijgehouden?
Door Ingrid Wijngaarde op
@ Dick Kraaij: neen, geen angst. wederzijds respect. Dat "vermoeden" heb je dus meteen van tafel. Ik heb geen verborgen agenda. Anders had ik een fake naam gebruikt zoals de andere "reacteurs".
Ik keur niet goed wat er gebeurt in naam van Allah of welke godsdienst dan ook. De wereld is geen theocratie. Ik wil slechts duidelijk maken dat er miljoenen moslims zijn die het extremisme ook radicaal afkeuren, maar die door "de satire" beledigd worden in dat wat hen dierbaar is - iedereen heeft recht op zijn eigen "stom" geloof of ongeloof. Dat is democratie en mensenrechten.
@ Tjerk, Rommel en Plafond, jullie vinden dat wij het hier in Nederland echt zoveel beter doen? Jullie reactie spreekt dat faliekant tegen, want daaruit blijkt het religieus adagio: oog om oog, tand om tand. Inderdaad is spot een gevolg. Maar pak je daarmee de oorzaak aan? Echt "beschaafde mensen" handelen op een andere manier.
Jullie beweren seculier te zijn, maar jullie denken is net zo religieus als wat. Dat is pas onlogisch.
@ Als Groningen in de bodem verzinkt dan zit de rest van Nederland in de kou en in het donker - wat een dwaze opmerking.
Ik laat het hierbij....
Door Dick Kraaij (geen ambtenaar) op
Ik zou graag een praatgroep oprichten met mensen als Ingrid Wijngaarde. Ik begrijp heel goed wat ze beogen, maar ze maken karrenvrachten met denkfouten. Ik vermoed dat iedereen die zo redeneert als zij eigenlijk gewoon doodsbang is. Dat wil ik graag boven tafel hebben. Ik heb geen verborgen agenda, ik spreek me uit naar mijn overtuiging. Angst is een slechte raadgever. Dát, beste Ingrid, is een heilloze weg.
Door Tjerk op
"Toestaan, verkondigen en bijval verlenen aan het begaan van misdaden tegen de menselijkheid via satire: bespotten van wat mensen heilig houden, is een vloeddeur van ellende opengooien. Een vloed die weleens niet te stuiten zou kunnen blijken te zijn. Welke waarden en normen worden hier gehuldigd?"

Hoeveel waanzin en onlogica kun je in deze zinnen bundelen? Satire is het gevolg en niet de oorzaak.

Eindelijk hebben we ons na eeuwen kunnen bevrijden van de barbarij van het geloof. En deze in hoge mate seculaire samenleving bevalt de meeste Nederlanders uitstekend! Geloof, en de islam in het bijzonder, wordt eindelijk bij een breder publiek gezien voor wat het is: een irrationele set gedachten en bijbehorende handelingen die niet strookt met de normen en waarden die passen bij een seculiere samenleving. Laten we niet bukken, buigen en barsten voor religieuzen van welke kunne dan ook.
Door Rommel op
Een steile Groningse die zich met de invulling van het carnaval bemoeit. Wat een gotspe ! deze dame kan zich beter bezighouden met de beroeringen in haar eigen provincie. Voordat de hele zaak in de bodem verzinkt.
Door Plafond op
Na 45 jaar christenbashen door de linkse kerk moeten we plotseling respect hebben voor islam, en waarom dan wel..wat een dwaas stukje tekst.