of 62812 LinkedIn

Ministerie voor Toerisme kan niet snel genoeg

Astrid Crum Reageer

Deze week overhandigde HISWA-RECRON een manifest aan staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer. Daarin pleit de landelijke organisatie voor watersport en recreatie voor het aanstellen van een ‘minister van Toerisme en Gastvrijheidseconomie’. Het is zeer te hopen dat politiek Den Haag deze oproep niet beschouwt als ludieke actie, maar honoreert met een serieus antwoord.    

Het is niet de eerste keer dat er een lans wordt gebroken voor een bewindspersoon die uitvoering kan geven aan een - nog te formuleren - landelijk toeristisch overheidsbeleid. De noodzaak om een einde te maken aan de enorme versnippering in de toerisme- en recreatiesector bestaat al jaren. De sector genereert een jaaromzet van een kleine 90 miljard euro en één op de dertien Nederlanders is er werkzaam. Maar nu ons land klap na klap incasseert als gevolg van COVID-19 en we ons collectief schrap zetten voor de economische naweeën van de pandemie, is het meer dan ooit een gemiste kans – en onverantwoord - om het potentieel van de sector niet te benutten.

 

Zoals het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) het in zijn Perspectief op Bestemming Nederland in 2030 al benoemde is er behoefte aan een nieuwe aanpak, waarbij het doel is om alle Nederlanders - bewoners, bezoekers en bedrijven - te laten profiteren van toerisme (en recreatie). De landelijke visie is inmiddels in een aantal provincies succesvol doorvertaald naar een regionaal perspectief. Cruciaal is dat het hierbij zeker niet alleen gaat om profiteren in economische - lees: financiële - zin. De toerisme- en recreatiesector heeft grote impact op ons welvaartsniveau, en in gelijke mate op ons welzijnsniveau. Het is een sector die beleidsgrensoverstijgend is en dat is een reden om de thema’s toerisme en recreatie niet te ‘parkeren’ op een afdeling van het ministerie van Economische Zaken. Er moet een zelfstandig ministerie voor worden ingericht, met een verantwoordelijke minister.

 

De impact van toerisme en recreatie op sociaal-maatschappelijk en zelfs gezondheidsgebied is aanzienlijk. De coronacrisis laat ons meer dan ooit het belang zien van ontspanning, vrijetijdsbesteding, de natuur, variatie en verandering van omgeving – fysiek en mentaal. Dat is waar de toerisme- en recreatiesector een sleutelrol vervult. Zij is niet alleen aanjager van economische groei en welvaart, maar facilitator en bewaker van ons (collectieve) welzijn.

 

Met de verkiezingen voor de deur is het opvallend dat het thema toerisme en recreatie door politieke partijen op landelijk niveau niet of nauwelijks wordt omarmd. Een flink contrast met een aantal provincies, waar het hoog op de agenda staat. Nog los van de voortwoekerende pandemie krijgt een nieuw kabinet te maken met een flink aantal complexe en urgente dossiers, onder meer op het gebied van wonen en leefbaarheid. Als het besef in Den Haag doordringt dat deze onderwerpen niet contrasteren met toerisme en recreatie, maar daarmee in rechtstreeks verband staan, brengt dat een nieuw ministerie hopelijk dichterbij. Dat kan niet snel genoeg gebeuren.

 

Astrid Crum, directeur Marketing Drenthe

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.