of 64120 LinkedIn

Migranten versterken en verrijken krimpgebied

Jòzsef Debreczeny 2 reacties

Noordoost Friesland (NOF) vergrijst, ontgroent en ontzorgt. De bevolking neemt jaarlijks onrustbarend af, scholen en winkels sluiten, hoger opgeleiden verlaten de regio, de werkloosheid is hoog, de werkgelegenheid laag en het onderwijsniveau relatief laag.

De zorg in de regio staat al langere tijd onder druk. Kort geleden heeft het kabinet Noordoost Friesland officieel aangewezen als zogenaamd ’krimpgebied’, terwijl blijkt, dat er in Friesland de laatste jaren nauwelijks iets is bereikt bij de aanpak van krimp en bekend werd, dat er voor NOF 3,3 ton per jaar beschikbaar komt voor de aanpak van de krimp.
 

Op dit moment zoekt het COA naarstig naar bereidwillige gemeenten, die ruimte voor AZC’s beschikbaar willen stellen. Slechts drie of vier colleges van B en W in Friesland hebben proactief aangegeven vluchtelingen te willen opvangen. Hulde daarvoor! Nog 21 te gaan.
 

Het is mijn principiële overtuiging, dat de gemeenten binnen DDFK (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland) niet de vrijheid hebben om weg te kijken. Ik zie meerdere voordelen in het huisvesten van vluchtelingen in de leeglopende dorpen binnen DDFK, vooral ten noorden van Dokkum, maar zeker ook elders, in plaats van in grootschalige AZC’s. Daarmee worden meerdere doelen bereikt . Er ontstaat een wenselijke spreiding van vluchtelingen. We kunnen over en weer elkaars kennis, ervaringen en capaciteiten delen. Voor huisvesting zouden niet alleen woningen kunnen worden benut, maar het COA zou ook leegstaande boerderijen kunnen verwerven. In de toekomst leegstromende gemeentehuizen zouden als huisvesting kunnen dienen.
 

Vermenging met de autochtone bewoners bevordert niet alleen de bevolkingsaanwas, maar ook de leefbaarheid in de dorpen. Vluchtelingen kunnen voor aanvullende educatie op scholen worden gevraagd. Ook zou de kennis van migranten op het terrein van agricultuur benut kunnen worden. Het is bekend, dat veel vluchtelingen vaak goed en soms hoog opgeleid zijn.
 

Je zou in dit verband kunnen spreken van omgekeerde ontwikkelingshulp. In plaats van ‘huisvesten’, spreek ik liever van liefdevol opnemen binnen onze lokale, veelal kerkelijke, dorpsgemeenschappen. Of zoals Joël Voordewind laatst twitterde: ‘want ik was een vreemdeling en gij hebt mij gehuisvest”, Matt. 25.’
 

Dat deze vorm van integratie werkt heeft burgemeester Domenico Lucano van het Calabrese bergdorpje Riace Marina in Italië reeds aangetoond. Het dorp met 1800 inwoners neemt al jaren vluchtelingen op - op dit moment 400 - en benut hun capaciteiten; ‘Het is de redding van ons dorp. We worden er allemaal beter van, De school en de winkel zijn weer open’, aldus Lucano. In vijftien jaar tijd veranderde het ontvolkte, vergrijsde en wegkwijnend bergdorp in een bloeiende, multiculturele gemeenschap. De burgemeester van het Duitse Goslar, Oliver Junk, denkt dat als vluchtelingen zouden komen wonen in leeglopende dorpen en als ze op den duur ook echt zouden integreren, het een boost kan worden geven aan de lokale economie. In de Süddeutsche Zeitung zei Junk recent: ‘Vluchtelingen zijn in eerste instantie een kans, niet een last.’ Ik ben het zó hartgrondig met hem eens!
 

Natuurlijk is DDFK niet Riace Marine of Goslar en zullen we nog heel wat beren op de weg tegenkomen en moet er nog veel water door de Dokkumer Ee stromen, voordat zo’n aanpak succesvol is, maar het is het onderzoeken meer dan waard.
 

Persoonlijk geloof ik heilig dat de komst van vluchtelingen een verrijking voor en versterking van het platteland oplevert, om te beginnen in NOF. Wellicht kan NOF de negatief gekleurde ‘krimpveren’ afschudden en haar christelijk-sociale gezicht tonen, door hun naasten lief te hebben en hen met wijdgeopende armen te verwelkomen.
 

Bovenstaand stukje schreef de kleinzoon van een Hongaarse economische vluchteling, die lang geleden, als 18-jarige jongen, na een voettocht door Europa, zijn geluk zocht én vond in Friesland. In Oudega, gemeente Smallingerland, werd hij als evacué warm onthaald, stichtte er een groot gezin en werkte er als timmerman.
 

Jòzsef Debreczeny, Vrijwilliger, oud-wethouder van Dantumadiel en Zeewolde en thans adviseur fractie CU Dantumadiel

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Waar Nederland het Fries nu nog als eigen taal erkent en de Fries zich toch nog Nederlander voelt, is Friesland straks verworden tot apart "gebied" (1 plek waar alles kan worden opgevangen - COA ziet mogelijkheden - , ingegeven door vergrijzing en wegtrekken van de Nederlanders i.v.m. noem het nu nog werk) wat dusdanig vervreemd is van Nederland, in waarden en normen, geloof en taal, dat het een eigen bestuur gaat afroepen, uiteraard met subsidies vanuit Nederland. Doemscenario....misschien of blik in de toekomst? Misschien weet het COA nog een krimpgebied als potentieel nieuw leefgebied....
Door Zonfeld op
Hebben Joël Voordewind en Arie Slob de hoogopgeleide vluchtelingen al in hun eigen huis opgenomen?