of 59250 LinkedIn

Meer nieuws

 • Na de verkiezingen in maart bestaat de nieuwe coalitie in Den Haag uit Groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks. Het college had besloten om alsnog het belang van 16,55 procent van de hand te doen. De coalitiepartijen in de raad steunen dat plan. De oppositie voelde zich gepasseerd en had een debat aangevraagd. Ze uitte flinke kritiek op het collegebesluit, maar een motie van treurnis en een motie van afkeuring haalden het niet.

  Gemeenteraad Den Haag voor verkoop aandelen Eneco

  Reageer
  Den Haag voegt zich alsnog bij de gemeenten die hun aandelen van Eneco verkopen. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad heeft zich na urenlang debatteren maandagnacht uitgesproken voor verkoop, nadat de raad vorig jaar oktober nog tegen de …
 • De vergoeding voor het Statenwerk is te laag, vindt 76,7 procent van de Statenleden. Dat blijkt uit het derde Nationaal Statenledenonderzoek van bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau Daadkracht.

  Gros Statenleden ontevreden over vergoeding

  Ruim driekwart van de Statenleden (76,7 procent) vindt de vergoeding voor het Statenwerk te laag. De gemiddelde tijdsbesteding is in vergelijking met vier jaar geleden met 1,3 uur per week toegenomen naar 22,8 uur. Omgerekend ontvangen Statenleden …
 • Hardenberg betaalt Ommen een eenmalige uittreedsom van 1,3 miljoen euro. Dit omdat Hardenberg eind vorig jaar besloot uit de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) te stappen.

  Ontvlechting gemeenten kost ruim miljoen

  Hardenberg betaalt Ommen een eenmalige uittreedsom van 1,3 miljoen euro. Dit omdat Hardenberg eind vorig jaar besloot uit de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) te stappen. Hardenberg heeft gekozen voor een volledige ambtelijke organisatie, die …
 • De hoeveelheid omgebouwde kantoorruimte lag vorig jaar flink hoger dan andere jaren. In 2015 ging het nog om 348.000 vierkante meter en een jaar later zelfs om 333.000 vierkante meter. Tegelijkertijd wordt er ook steeds meer kantoorruimte gebruikt in de Amsterdamse regio.

  Veel kantoren in regio Amsterdam omgebouwd tot woningen

  1 reactie
  Een recordaantal kantoren in de zogeheten Metropoolregio Amsterdam is vorig jaar omgebouwd tot woningen. In totaal ging het om een half miljoen vierkante meter. In meer dan de helft van die ruimte wordt nu gewoond.
 • Het sociaal makelaarschap in Utrecht wordt de komende jaren uitgevoerd door het Rotterdamse bedrijf Dock en niet door de huidige partijen of een groep participerende burgers die een stadscoöperatie heeft opgericht. Daarover is de nodige onenigheid: de huidige uitvoerders overwegen bezwaar in te dienen en stadscoöperatie Samen030 voelt zich niet serieus genomen.

  Ongenoegen over gunning sociaal makelaarschap Utrecht

  Het sociaal makelaarschap in Utrecht wordt de komende jaren uitgevoerd door het Rotterdamse bedrijf Dock en niet door de huidige partijen of een groep participerende burgers die een stadscoöperatie heeft opgericht. Daarover is de nodige …
 • De gemeente Roermond heeft een vrouwelijke ambtenaar ten onrechte ontslagen toen zij weigerde te stoppen met roken. Ook legde de gemeente haar de verplichting op tweemaal per week te gaan sporten en naar een diëtist te gaan.

  Onterecht strafontslag voor rokende ambtenaar

  Een ambtenaar van de gemeente Roermond tobde met haar gezondheid en was vaak ziek. Meerdere dienstopdrachten – stop met roken, ga sporten, bezoek een diëtist – werden genegeerd. De gemeente ontsloeg haar, maar dat had volgens de …
 • De minister schrijft in een Kamerbrief de financiële verhoudingen kritisch tegen het licht te houden. Ze doet dat ‘omdat de context waarin het openbaar bestuur werkt de afgelopen decennia sterk is veranderd.’ Ze verwijst daarbij naar de toename van het aantal taken van decentrale overheden en de uiteenlopende opgaven waarvoor ze staan. Zo hebben economisch sterke regio’s te maken met druk op de woningmarkt en bereikbaarheid, terwijl krimpgebieden moeite hebben met het in stand houden van voorzieningen.

  Ollongren: geen grondige herziening gemeentefonds

  Minister Ollongren ziet geen aanleiding om het gemeentefonds fundamenteel te herzien. Het blijft wat de minister van Binnenlandse Zaken betreft bij aanpassingen. Zo laat ze onderzoeken of bij de verdeling van het gemeentefonds meer rekening kan …
 • 'Het lijkt een beetje onze paarse krokodil', erkent een woordvoerder van de gemeente. 'Maar het is echt niet zo'n klein dingetje. Er bestaat wetgeving over. Dat betekent dat de gemeente moet handhaven. Doet de gemeente dat niet, dan zijn we aansprakelijk als er ongelukken gebeuren.'

  Deventer verbiedt groot zwembad in voortuin

  6 reacties
  Deventer piekert over de beste manier om een buurtzwembad te verwijderen uit twee voortuinen in de Landstraat in die gemeente. Het zwembad met een inhoud van 11.000 liter staat er al een paar weken tot grote vreugde van de buurtkinderen, maar het …
 • Langer thuis blijven wonen is qua zorgkosten niet of nauwelijks goedkoper dan wonen in een verpleeghuis, blijkt uit onderzoek. Sinds de decentralisaties van 2015 is er door rijk en gemeenten juist flink ingezet op het langer thuis laten wonen van mensen om de zorgkosten te drukken. Of dat doel zo bereikt kan worden is dus maar de vraag.

  Zorg thuis niet goedkoper dan verpleeghuis

  Langer thuis blijven wonen is qua zorgkosten niet of nauwelijks goedkoper dan wonen in een verpleeghuis, blijkt uit onderzoek. Sinds de decentralisaties van 2015 is er door rijk en gemeenten juist flink ingezet op het langer thuis laten wonen van …
 • De provincies geven aan de stap te hebben gezet om gemeenten te 'ontzorgen'. Voor het project wordt samengewerkt met netbeheerders Enexis en Alliander. Laadpalenmaker Ecotap en laadpalendienstverlener Allego zijn ook bij het project betrokken.

  Provincies houden proef met slim opladen

  2 reacties
  De provincies Gelderland en Overijssel gaan een proef houden met het slim opladen van elektrische auto's. Daartoe gaan ze 2250 extra laadpalen plaatsen in de openbare ruimte waar 4500 auto's tegelijkertijd kunnen laden.

Vacatures

Van onze partners