of 59244 LinkedIn

Meer nieuws

 • Met uitdagingen als de energietransitie, digitalisering en nieuwe bestuurlijke verhoudingen is het voor bestuurders en ambtenaren moeilijk om toekomstbestendige beleidskeuzes te maken. Met een nieuwe Ruimtelijke verkenning probeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) overheden te laten oefenen met de toekomst.

  Overheden gaan ‘oefenen met de toekomst’

  Met uitdagingen als de energietransitie, digitalisering en nieuwe bestuurlijke verhoudingen is het voor bestuurders en ambtenaren moeilijk om toekomstbestendige beleidskeuzes te maken. Met een nieuwe Ruimtelijke verkenning probeert het Planbureau …
 • De provincie Noord-Brabant werkt aan een database met gegevens over onder meer ambulances, ziekenhuizen, wegen en de snelheid voor het verkeer in de wijken. De provincie hoopt op basis van die data beter te kunnen voorspellen waar de mogelijke risico’s voor de verkeersveiligheid zijn, zodat het makkelijker wordt gerichte maatregelen te nemen.

  Brabant onderzoekt verkeersrisico's

  Reageer
  De provincie Noord-Brabant werkt aan een database met gegevens over onder meer ambulances, ziekenhuizen, wegen en de snelheid voor het verkeer in de wijken. De provincie hoopt op basis van die data beter te kunnen voorspellen waar de mogelijke …
 • Over integriteit is in de Cao Gemeenten bijna niets afgesproken. Er is geen tuchtrecht vastgesteld, gemeenten moeten het zelf maar uitzoeken. Meerdere gemeenten zijn ontevreden over deze ‘kale’ cao. Het is nu zaak dat gemeenten hun integriteitsbeleid herijken en een uitvoerige gedragscode opstellen.

  ‘Integriteitsbeleid gemeenten vergt herijking’

  In de Cao Gemeenten is bijna niets afgesproken over integriteit. Er is geen tuchtrecht vastgesteld, gemeenten moeten het zelf maar uitzoeken. Meerdere gemeenten zijn ontevreden over deze ‘kale’ cao. Het is nu zaak dat gemeenten hun …
 • Het aantal buurtappgroepen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Hoewel veel gemeenten de groei van buurtpreventie stimuleren, ontwikkelen ze nauwelijks beleid op dat gebied. In een op de vijf gemeenten leidt de burgercontrolecultuur via buurtapps tot problemen.

  Gemeenten weten zich geen raad met buurtapps

  Het aantal buurtappgroepen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Hoewel veel gemeenten de groei van buurtpreventie stimuleren, ontwikkelen ze nauwelijks beleid op dat gebied. In een op de vijf gemeenten leidt de burgercontrolecultuur via …
 • Tijdens het experiment met gereguleerde wietteelt zullen alle coffeeshops in de deelnemende gemeenten moeten meedoen en zal het ingezetenencriterium in grensgemeenten moeten worden gehandhaafd. Daar blijft D66-Kamerlid Vera Bergkamp achter staan. Aanstaande donderdag wil ze in een hoorzitting in de Tweede Kamer wel de ‘begrijpelijke zorg’ van de VNG over die eerste eis aanhoren.

  D66: wietexperiment nog in deze kabinetsperiode

  Tijdens het experiment met gereguleerde wietteelt zal het ingezetenencriterium in grensgemeenten moeten worden gehandhaafd en zullen alle coffeeshops in de deelnemende gemeenten moeten meedoen. Daar blijft D66-Kamerlid Vera Bergkamp achter staan. …
 • De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Wnra, wordt als het goed is, van kracht op 1 januari 2020. De wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk wordt gelijkgetrokken met werknemers in de private sector. Uit onderzoek van Berenschot in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat ambtenaren er zo het hunne van denken. Bijna de helft (48 procent) van hen is er bang voor dat ze als gevolg van de nieuwe wet niet alleen makkelijker kunnen worden overgeplaatst of op een andere functie gezet, maar ook sneller kunnen worden ontslagen.

  Ambtenaar somber over loonkansen

  Bijna de helft van de ambtenaren vreest dat hun rechtspositie er volgend jaar op achteruit gaat. Onderzoek van Berenschot in opdracht van  Binnenlands Bestuur  laat zien dat voornamelijk argwanend wordt gekeken naar de gevolgen van de …
 • De Amsterdamse aanpak om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) uit de bijstand te krijgen, werpt zijn vruchten af, meldt wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken). Vorig jaar gingen 691 statushouders uit de bijstand naar een fulltimebaan, terwijl was gemikt op 400 (173 procent). 661 statushouders kregen een parttimebaan (de ambitie was 600) en 140 begonnen met een opleiding.

  Amsterdamse aanpak statushouders loont

  Reageer
  De Amsterdamse aanpak om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) uit de bijstand te krijgen, werpt zijn vruchten af, meldt wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken). Vorig jaar gingen 691 statushouders uit de bijstand naar …
 • Voor de aanpak van uitbuiting van Poolse arbeidsmigranten heeft de gemeente Westland te weinig bestuurlijke middelen. Burgemeester Bouke Arends zoekt daarom meer samenwerking met de Inspectie SZW, de Belastingdienst en de Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU). ‘We horen graag waar de minister zijn kritiek op Westland op baseert.’

  Westland zoekt samenwerking tegen arbeidsuitbuiting

  De gemeente Westland heeft te weinig bestuurlijke middelen voor de aanpak van uitbuiting van Poolse arbeidsmigranten. Burgemeester Bouke Arends zoekt samenwerking met de Belastingdienst, de Inspectie SZW en de Stichting Naleving Cao voor …

Vacatures

Van onze partners