of 59345 LinkedIn

Mystery Burger: praktische bezwaren

‘Dit onderwerp is verbázend uitgebreid aan de orde geweest in de commissie,’ zegt gelegenheidsvoorzitter Dick Roodbeen. ‘Ik daag u, als raad, uit kort en puntig te zijn.’ Roodbeen laat een brede glimlach zien bij die opdracht. Hij weet immers nog niet dat het getouwtrek om een amendement zand in de spreektijdmachine van de raadsvergadering in Veenendaal zal gooien.

‘Foodvalley heeft er enkele jaren over gedaan om ons vertrouwen te winnen’ zegt indiener Kees Oskam (GroenLinks) als eerste. Toch hebben gesprekken en het meest recente plan van de gemeenschappelijke investeringsregio Oskam’s fractie overtuigd. Bijna. ‘We zijn van tegenstander naar kritisch voorstander gegaan,’ openbaart de volksvertegenwoordiger. Toch wil hij met een amendement de bijdrage van de gemeente aan Foodvalley bevriezen. De kosten zijn te veel gestegen, vindt Oskam. ‘De stijging van 60 procent roept vragen op’.

 

SGP’er Theo van Iperen wil wel eens weten hoe ver dat voorstel gaat. ‘Stel dat Foodvalley met een schitterend plan komt dat de gemeente tienduizend euro kost,’ extrapoleert Van Iperen. ‘Daar kunnen we dan niet mee instemmen. Ziet u dat niet als een belemmering?’

 

‘Dat denk ik niet!’ zegt Oskam zelfverzekerd. ‘Als ze met een begroting komen, kunnen we een nieuwe afweging maken,’ vindt de GroenLinkser. ‘En bent u het met mij eens,’ vraagt Van Iperen door, ‘dat wij voldoende raadsinstrumenten hebben om ons niet nu al vast te pinnen op onze bijdrage?’ Volgens de SGP’er is een verhoging in de toekomst sowieso tegen te houden. ‘Ons instrumentarium is keurig,’ antwoordt Oskam wat onzekerder. ‘Ik denk dat we moeten oproepen dat we geen experimenten willen met de kosten.’

 

‘Betekent uw amendement ook dat we niet kunnen verlagen?’ vraagt Kees Lochtenberg (Lokaal Veenendaal) op zijn beurt. ‘Besturen houden meestal geen geld over,’ antwoordt Oskam met een toenemend aantal uh’s. ‘Betekent uw motie dan ‘bevriezen totdat er iets gebeurt?’ wil VVD’er Dylan Lochtenberg weten. ‘Ik denk dat het belangrijk is voor het draagvlak bij de bevolking,’ stottert Oskam terug. Hoewel door zijn nuanceringen, zijn voorstel steeds meer uitvoerbaar is geworden, is de effectiviteit ervan voor zijn ogen weggesmolten.

 

Ook in de spreektermijnen van de andere fracties krijgt het amendement maar weinig liefde. ‘Het zou vragen om problemen kúnnen zijn,’ zegt portefeuillehouder burgemeester Wouter Kolff erover. ‘En als je de motie leest als ‘bij ongewijzigde omstandigheden’, dan is-ie overbodig,’ oordeelt Kolff.

 

In een tweede termijn probeert indiener Oskam nog met die toevoeging ‘bij ongewijzigde omstandigheden’ zijn amendement te redden, maar het is te laat. Teleurgesteld trekt de GroenLinkser zijn oproep om daadkracht te tonen en draagvlak te creëren maar in. Een oproep die waarschijnlijk wél als raadsuitspraak — misschien zelfs bekrachtigd in een motie in plaats van een amendement — de impact had gehad die Oskam voor ogen had. 

John Bijl 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.