of 59220 LinkedIn

Mystery Burger: Een uitzonderlijke uitzondering

Dat politiek alleen over hoofdlijnen zou gaan, is een te gemakkelijke waarheid. De gemeenteraad van Lansingerland merkt vanavond dat politiek over mensen gaat. Zij bespreekt een bestemmingsplanaanpassing waardoor een lokale kasbouwer in staat wordt gesteld een woonhuis op zijn terrein te bouwen.

 

 

Aan het begin van de vergadering wordt het verzoek door een zaakbehartiger toegelicht. Er zou op de kas-akker een forse woning van 900 kubieke meter gebouwd moeten worden. Volgens de inspreker loopt de procedure al tweeënhalf jaar. ‘Veel mensen hadden het vast al opgegeven,’ zegt ze. In haar pleidooi geeft ze aan dat de regionale milieudienst, de DCMR, geen bezwaar maakt tegen de plannen. Die dienst is vorige week dinsdag nog komen kijken en heeft een rapport opgesteld.

 

Wanneer later op de avond de bestemmingsplanwijziging wordt besproken, is dat rapport het eerste heikele punt. Raadslid Pedro de Haas (Partij tot Behoud Huis de Haas) wil weten waar dat rapport is. CDA’er Nelleke Bouman valt hem bij. Wat haar betreft is de gunning nog geen gedane zaak. Ook Cheryta Buijs (Leefbaar 3B) is kritisch. ‘De onderbouwing is wankel,’ stelt ze. Zij constateert ook dat het volume van de woning meer is dan het nieuwe bestemmingsplan toe zou laten. Ook Eddy Neeleman (Fractie Neeleman) is daar over gevallen. ‘De uniformiteit is ver te zoeken’ vindt hij. In de eerste termijn is eigenlijk alleen D66’er Michiel Muis positief over de gevraagde beslissing. ‘De hele procedure heeft deze bewoner én de belastingbetaler al genoeg gekost,’ is zijn argument.

 

Wethouder Henk de Paepe lijkt de twijfel van de raad aan te voelen. ‘Het eerste rapport van DCMR stond op gespannen voet met dat van LTO,’ begint hij. Blijkbaar waren de adviezen tegenstrijdig. ‘Het tweede rapport van DCMR was al veel beter.’ Pas vandaag is het derde rapport naar de raad gestuurd. ‘Het advies is écht valide,’ verdedigt De Paepe. Dat de woning groot is, begrijpt de wethouder ook wel, maar volgens hem is het een uitzondering. ‘We hebben een stedenbouwkundige afweging gemaakt,’ legt hij uit. ‘Uiteindelijk is dat een kwestie van, ja, smaak.’

 

Dat doet de kritiek van de raad niet afnemen. Integendeel. ‘Wij zijn er niet van overtuigd dat de uitzondering geen precedent zal scheppen,’ zegt CDA’er Bouman. Volgens Neeleman leidt een “ja” tot willekeur. ‘Koop een rapport bij een stedenbouwkundig bureau en je kunt bouwen wat je wil,’ vreest hij. ‘Een rapport kan niet belangrijker zijn dan de feiten,’ stelt Buijs. ‘Wij zijn niet overtuigd dat de grote woning nodig is’, aldus Pedro de Haas.

 

Uiteindelijk wordt het raadsvoorstel door De Haas geamendeerd: de woning mag niet groter zijn dan de 750 kubieke meter die het bestemmingsplan aangeeft. Dat valt hem zwaar. ‘Wij horen over de hoofdlijnen te gaan. Nu worden we gedwongen over een individueel geval een uitspraak te doen,’ licht hij toe. Het amendement wordt met een ruime meerderheid aangenomen. Dat niemand in deze raad heeft uit kunnen leggen waarom de gemeenteraad voor deze ondernemer een uitzondering moet maken, zal ongetwijfeld de reden zijn geweest.

 

Lees hier de eerdere Mystery Burgers van John Bijl


Mystery Burger weergeven op een grotere kaart

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.