of 63082 LinkedIn

Maastricht bepaalt wat cultureel 'nodig' is

Voortaan bepaalt de gemeente Maastricht zelf wat de stad nodig heeft aan culturele activiteiten. Daarop kunnen culturele instellingen zich inschrijven om in aanmerking te komen voor subsidie.

De gemeente Maastricht hanteert vanaf volgend jaar een nieuw subsidiebeleid voor kunst en cultuur. De gemeente bepaalt voortaan welke culturele activiteiten nodig zijn en instellingen kunnen daarop inschrijven.

Kernpunt
Voorheen was het zo dat instellingen zelf plannen konden indienen, waarop de gemeente die beoordeelde en vervolgens de subsidie vaststelde. Daar stapt de gemeente vanaf. De gemeente bepaalt welke culturele functies en evenementen de stad de komende vier jaar nodig heeft. Het totaal van al die functies maakt de stad tot een van de acht landelijke kernpunten voor cultuur. Het kabinet heeft immers bepaald dat de cultuur in Nederland zich moet concentreren in acht steden en Maastricht is een van die steden.

Vijf peilers
Is het niet vreemd dat de gemeente bepaalt welke culturele activiteiten nodig zijn? ‘Er is een aantal activiteiten die we vanuit ons cultuurbeleid willen hebben’, legt een woordvoerder uit. Het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid is gebaseerd op het principe van “culturele carrières”, waarbij talentontwikkeling de grootste prioriteit heeft. ‘We hanteren vijf peilers en daarbinnen kunnen instellingen zich op vier onderdelen inschrijven.’

Maastricht versterken
Een peiler is bijvoorbeeld muziek. Een onderdeel daarvan is productie. Daar kan een symfonieorkest zich dan voor inschrijven. ‘Wij denken dat dit beleid nodig is. We zijn bezig met cultuur om ons beleid en Maastricht te versterken. Als dat zo is, dan subsidiëren we dat. Als ze het beleid niet versterken, subsidiëren we niet. Maar instellingen die het beleid niet versterken kunnen dan terecht bij andere sponsoren.’

Ruimte voor creativiteit
Het nieuwe beleid betekent niet dat de gemeente vooraf gaat kijken of een voorstelling wel geschikt is. ‘Nee, de instellingen moeten zich houden aan de regels om subsidie te ontvangen en kunnen daarop inschrijven. We bepalen niet de inhoud, maar bieden kaders. Er blijft dus ruimte voor creativiteit.´

Regie pakken
Maastricht wil een cultuurstad zijn. Daar heeft de stad een visie op. ´We hebben de rollen omgedraaid, omdat we zo beter handen en voeten kunnen geven aan het beleid en we gerichter kunnen sturen. Je kunt iedere euro immers maar een keer besteden en dat doen we in deze tijd het liefst zo effectief mogelijk. Je moet de regie wel pakken, anders versplintert het. Die regie hebben we nu in eigen hand.´

Subsidie
Culturele instellingen kunnen zich voor 1 oktober inschrijven op een van de functies. In september worden de subsidieplafonds bekendgemaakt. Aan het eind van het jaar beslist het college over de hoogte van de subsidie voor elke aanvrager.

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.