of 59250 LinkedIn

Verzeker werkzoekende van werk, werkgever van omzet

Joeri Oudshoorn, Christine Teunissen Reageer

Wie zoekt naar een nieuwe baan, zal die in de miljoenennota niet vinden. Het kabinet heeft weliswaar 5 miljard uitgetrokken voor ‘leuke-dingen-voor-de-mensen’ , maar die blijken nauwelijks werkgerelateerd. Voor stelselwijzigingen op het gebied van werk en inkomen bleken de ideeën van  PvdA en VVD te ver uiteen te liggen. 

Toch hoeft het niet zo heel moeilijk te zijn. Het werkgelegenheidsbeleid zou in korte tijd in goede banen geleid kunnen worden, op een wijze waarin PvdA en VVD, FNV en VNO-NCW, gemeenten en MKB Nederland zich moeten kunnen vinden en herkennen.
 

Een stad als Den Haag kent torenhoge werkloosheid. Eind 2014 waren 43.442 Hagenaars werkloos. Het aantal bijstandsuitkeringen in de stad is ten opzichte van 2011 met maar liefst 19 procent gestegen. Zelfs mensen die voor 100 procent arbeidsgeschikt zijn, komen niet aan het werk, omdat er een chronisch tekort aan banen is.
 

Lokale MKB-ondernemers maken voortdurend afwegingen tussen baten en lasten: wat wordt de meeromzet bij het aannemen van nieuw personeel? En hoe verhoudt die verwachte omzetstijging zich tot de arbeids- en overige kosten? Is de uitkomst positief, dan geeft de ondernemer werk. Het risico van tegenvallende omzetcijfers drukt de werkgelegenheid, en algemeen wordt erkend dat de loonheffingen in Nederland te hoog zijn. Gemeenten zouden een deel van deze onzekerheid kunnen ‘verzekeren’, zodat bedrijven eerder besluiten een extra werknemer in dienst te nemen. Budgetneutraal, succes verzekerd!


In plaats van de oude loonkostensubsidies, kunnen gemeenten het voor MKB-ondernemers makkelijker maken om mensen die een bijstandsuitkering hebben aan te nemen. Zo kan het aantal banen toenemen en de gemeente besparen op bijstandsuitkeringen. Het recept is even simpel als doeltreffend. Een ondernemer zal sneller iemand aannemen wanneer het risico laag is dat de extra loonkosten hoger zullen zijn dan de verwachte extra omzet. Ons plan “MKB in goede banen” voorziet daarin. Wanneer een bedrijf een werknemer vanuit een bijstandsuitkering aanneemt, kijkt hij aan het eind van het jaar of de door de nieuwe arbeidsplaats gestegen loonkosten van het bedrijf hebben geleid tot een evenredig hogere productie.

 

Als de omzet van het bedrijf relatief minder is gestegen dan de loonkosten, meldt hij zich bij de gemeente. Op basis van de gegevens van de ondernemer, compenseert de gemeente een gedeelte van de extra loonkosten die hij voor de nieuwe medewerker heeft gemaakt.
 

Als de totale loonkosten van het bedrijf bijvoorbeeld met 10 procent toenemen, dan wordt alleen gecompenseerd als de omzet met minder dan 10 procent toeneemt. Dat voorkomt ook dat werkgevers bestaande werknemers “inruilen” voor nieuwe werknemers binnen de regeling. Alleen uitbreiding loont.

De regeling is beperkt tot stabiele en groeiende bedrijven in het MKB segment en gelimiteerd tot een maximale bijdrage van 12.000 euro in het eerste jaar, waarna de “resultaatverzekering” voor de ondernemer terugloopt.
 

De gemeente bekostigt de compensatie uit de bespaarde uitkering.  Een win-win-win situatie voor de gemeenten. Een budgetneutrale maatregel leidt tot extra werkgelegenheid, verzekert werkzoekenden van een baan en de werkgever van een evenredig toenemende omzet. De regeling kan eenzelfde uitvoeringsmodel hebben als de btw en hoeft niet tot onnodige bureaucratische rompslomp te leiden.

In een land waar meer dan een miljoen mensen op zoek zijn naar een baan, waar grote verborgen werkloosheid heerst onder ZZP-ers en waar de zorgbehoefte toeneemt terwijl zorgverleners massaal naar huis gestuurd worden, is sprake van een allocatieprobleem dat niet kan worden weggewuifd met cadeautjes, zelfs niet ter waarde van 5 miljard euro.
 

Misschien verlamt de tweespalt binnen de regeringscoalitie het denken zodanig, dat eenvoudige en werkzame recepten zoals de onze niet meer spontaan boven komen drijven. In dat geval komen we graag even naar het torentje voor een nadere toelichting, ’t is niet meer dan 5 minuten lopen en het kan wonderen doen voor de werkgelegenheid!
 

Joeri Oudshoorn is lid van de gemeenteraad voor de Haagse Stadspartij
Christine Teunissen is lid van de gemeenteraad voor de Partij voor de Dieren en tevens lid van de Eerste Kamer

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.