of 59345 LinkedIn

Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur

DE BURGER CENTRAAL.

We leven in een tijdperk van grote maatschappelijke veranderingen. Of het nu gaat om de energietransitie, de zorg voor kwetsbaren, de leefbaarheid en veiligheid of de inrichting van onze leefomgeving, om succesvol te zijn moeten deze opgaven voldoende draagvlak hebben in de samenleving. Daarvoor is een nieuwe verstandhouding tussen burger en lokaal bestuur nodig.

Afbeelding

De burger moet niet alleen worden geïnformeerd, maar worden gezien als gelijkwaardige partner die meedenkt, meewerkt en initiatief neemt tot nieuwe vormen van samenwerking tussen burger en bestuur. Dat is de nieuwe realiteit waaraan de lokale democratie zich zal moeten aanpassen.

 

Om hieraan een impuls te geven organiseert Binnenlands Bestuur, het Nederlands Gesprek Centrum en het ministerie van  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. In een vijftal middagbijeenkomsten rondom verschillende thema’s en op verschillende plaatsen in het land verkennen we hoe de betrokkenheid van de burger eruit kan gaan zien. Welke initiatieven spelen er, wie neemt het voortouw, hoe verloopt de samenwerking tussen burger en bestuur en wat leveren de projecten op? Welke vernieuwingen van het lokaal bestuur zijn er voor nodig?


Doordat de ervaringen van de ene bijeenkomst uitgangspunt vormen voor de volgende bijeenkomst ontstaat een estafette van succesvolle aanpakken van burgerparticipatie en vernieuwing van de lokale democratie.

De middagbijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, ambtenaren, inwoners, ondernemers en iedereen die geïnteresseerd is mee te praten over nieuwe verhoudingen tussen burgers en bestuur en geïnteresseerd is in de vele voorbeeldprojecten die er zijn op dit gebied.


 • Burgers vragen meer van het lokaal bestuur dan eens in de vier jaar te worden gehoord, mensen willen permanent bij het lokaal beleid worden betrokken. Deze betrokkenheid uit zich in velerlei vormen van innovatieve burgerinitiatieven. Vier maanden lang – van september tot en met december 2018 –zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur door Nederland getrokken met de estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur, op zoek naar inspirerende voorbeelden van moderne burgerparticipatie.

  Nieuwe vormen van samenwerking tussen burger en bestuur

  Aart Verschuur Reageer
  Burgers vragen meer van het lokaal bestuur dan eens in de vier jaar te worden gehoord, mensen willen permanent bij het lokaal beleid worden betrokken. Deze betrokkenheid uit zich in velerlei vormen …
 • Van september tot en met december 2018 trekken het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur door Nederland met de estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Burgers vragen meer van het lokaal bestuur dan eens in de vier jaar te worden gehoord, ze willen permanent bij het lokaal beleid worden betrokken. Deze betrokkenheid uit zich in allerlei vormen van burgerinitiatief. Eerder schonken we aandacht aan participatie in sociaal beleid (Leeuwarden), de energietransitie (Amersfoort) en veiligheid en leefbaarheid (Rotterdam). Dit maal strijkt de estafette op donderdag 13 december 2018 neer in Haarlem (omgevingswet).

  Onze omgevingswet

  Aart Verschuur Reageer
  Van september tot en met december 2018 trekken het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur door Nederland met de estafette Vernieuwing Lokaal …
 • Van september tot en met december 2018 trekken het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur door Nederland met de estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Burgers vragen meer van het lokaal bestuur dan eens in de vier jaar te worden gehoord, ze willen permanent bij het lokaal beleid worden betrokken. Deze betrokkenheid uit zich in allerlei vormen van burgerinitiatief. Eerder schonken we aandacht aan participatie in sociaal beleid (Leeuwarden) en de energietransitie (Amersfoort)

  Veiligheid en leefbaarheid als coproductie

  Aart Verschuur Reageer
  Van september tot en met december 2018 trekken het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur door Nederland met de estafette Vernieuwing Lokaal …
 • Estafette vernieuwing lokaal bestuur - Amersfoort
 
Van september tot en met december trekken het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur door Nederland met de estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Burgers vragen meer van het lokaal bestuur dan eens in de vier jaar te worden gehoord, ze willen permanent bij het lokaal beleid worden betrokken. Deze betrokkenheid uit zich in allerlei vormen van burgerinitiatief. De eerste bijeenkomst was in Leeuwarden, op 28 september, waar centraal stond hoe de rol van de burger in het sociaal domein vorm krijgt. De tweede bijeenkomst was op 1 november in Amersfoort. Onderwerp: energietransitie.

  Energie in eigen hand

  Aart Verschuur Reageer
  Estafette vernieuwing lokaal bestuur - Amersfoort   Van september tot en met december trekken het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur door …
 • Open deuren. Dat zou een mooie conclusie kunnen zijn aan het eind van de eerste bijeenkomst van de estafette vernieuwing lokaal bestuur. Veel van de conclusies die door de gespreksleiders werden getrokken leken in eerste instantie voor de hand liggend. Maar niet zo voor de hand liggend dat ze ook daadwerkelijk al overal worden toegepast.

  Open deuren in het sociaal domein

  Reageer
  Open deuren. Dat zou een mooie conclusie kunnen zijn aan het eind van de eerste bijeenkomst van de estafette vernieuwing lokaal bestuur. Veel van de conclusies die door de gespreksleiders werden …

Afbeelding

Meest gelezen

Kompas 2019: de foto's

Foto: Henriëtte Guest

Estafette vernieuwing lokaal bestuur - Onze omgevingswet

Foto: Henriëtte Guest

Estafette vernieuwing lokaal bestuur - Leefbaarheid en veiligheid als coproductie

Foto's: Henriëtte Guest

Estafette vernieuwing lokaal bestuur - Draagvlak voor de energietransitie

Foto's: Henriëtte Guest

Bezoekers komen binnen bij de bijeenkomst op 1 november in het gemeentehuis van Amersfoort.

Estafette vernieuwing lokaal bestuur: Samenwerken in het sociaal domein

Foto’s: Jacob van Essen – fotobureau Hoge Noorden

Welkomstwoord door Herwil van Gelder, wethouder Leeuwarden op de eerste bijeenkomst van de Estafette vernieuwing lokaal bestuur: Samenwerken in het sociaal domein op 19 september 2018 in het Stadhuis van Leeuwarden.