of 60220 LinkedIn

Limburg past ‘knellend’ veiligheidsadvies aan

De Veiligheidsregio Limburg- Noord gaat gemeenten sneller en breder informeren over de risico’s van bouwplannen. De landelijke richtlijnen worden als ‘buitengewoon knellend’ ervaren.
De Veiligheidsregio Limburg- Noord gaat gemeenten sneller en breder informeren over de risico’s van bouwplannen. De landelijke richtlijnen worden als ‘buitengewoon knellend’ ervaren.

Het is de afgelopen jaren meer dan eens gebeurd dat beoogde bouwprojecten in Noord- en Midden-Limburg dreigden stuk te lopen op een negatief advies van de veiligheidsregio. Na aanpassing van de plannen kon de schop in de meeste gevallen alsnog in de grond, maar vaak ging dit gepaard met irritaties bij zowel ambtenaren als bestuurders.

 

De irritaties werden niet alleen veroorzaakt door wederzijds onbegrip, maar ook doordat plannen al in een vergevorderd stadium verkeerden voordat er een veiligheidsadvies kon worden uitgebracht. ‘En hoe verder een plan is ontwikkeld, hoe moeilijker het vaak is om nog aanpassingen te doen. Dat kost sowieso geld’, zegt Erik Verbugt, adviseur proactie en preventie bij de brandweer Limburg-Noord.

 

‘Maar door de huidige werkwijze hebben wij exacte cijfers nodig om advies te kunnen uitbrengen. Om de veiligheidsrisico’s te kunnen schetsen, moet je bijvoorbeeld weten hoeveel mensen zich naar verwachting in een nieuw te bouwen pand bevinden, en hoe groot het gebouw precies wordt. Dat soort informatie is meestal pas laat in de planfase beschikbaar.’

 

Bijkomend probleem is dat de veiligheidsrisico’s nu worden berekend met modellen waarbij specifieke omgevingsfactoren buiten beschouwing blijven: een bouwplan voor een stedelijk gebied wordt op dezelfde wijze beoordeeld als een project in een plattelandsgemeente. ‘Terwijl een gemeentebestuur tot andere afwegingen kan komen als je de impact van een incident op de omgeving in beeld brengt’, meent Verbugt.

 

‘Het kan bijvoorbeeld zijn dat het aanleggen van een extra bluswatervoorziening in het buitengebied minder noodzakelijk is dan in de stad. In de stad heeft een grootschalig incident, bijvoorbeeld het exploderen van een LPG-tankwagen nabij een nieuwbouwproject, immers een grotere impact op de omgeving. Er vallen niet alleen meer slachtoffers, maar er is ook sprake van economische schade of maatschappelijke ontwrichting. Tot op heden wordt deze impact niet in beeld gebracht.’

 

Keurslijf

 

Volgens CDA’er Henk van Beers, burgemeester van Roermond en plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio, zijn veiligheidsadviezen voor gemeenten tot nu toe vaak ‘een buitengewoon knellend keurslijf’. Ambtenaren en bestuurders hebben nauwelijks ruimte om naar eigen inzicht te handelen, zegt hij.

 

‘Daarom hebben wij als burgemeesters gezegd: laten we een model ontwikkelen waarbij de veiligheidsregio daadwerkelijk behulpzaam kan zijn bij het kritisch bekijken van de risico’s en de mogelijke gevolgen van een bouwplan.’ In samenwerking met politie, geneeskundige hulpdiensten, gemeenten en de provincie Limburg zijn inmiddels afspraken gemaakt voor het vervolg: in de komende maanden wordt een instrument ontworpen waarmee de veiligheidsregio niet alleen in een eerder stadium, maar ook breder kan adviseren.

 

Van Beers verwacht dat hierover dit najaar definitieve besluiten worden genomen. De komende periode wordt benut voor de verdere uitwerking van het beoogde instrument. ‘Het gaat erom dat we de juiste balans vinden tussen een verantwoorde veiligheid - want daar stáán we voor - en een verantwoorde economische ontwikkeling. Meer maatwerk dus’, stelt Van Beers.

 

Impact

 

Erik Verbugt verwacht dat de aanpak van de Veiligheidsregio Limburg-Noord elders navolging zal vinden. Volgens hem hebben veel gemeentebesturen te maken met veiligheidsadviezen die onvoldoende aansluiten op de praktijk: ‘Daarom kiezen wij nu voor een bredere aanpak. Wettelijk is vastgelegd dat we het aantal potentiële slachtoffers bij een ramp, het zogeheten groepsrisico, in beeld moeten brengen

 

'Maar behalve naar slachtoffers, gaan we nu ook kijken naar de impact van een calamiteit voor de omgeving. Daardoor kan het bestuur de risico’s beter afwegen. En dat dan in een eerder stadium. Ik denk dat dit voor andere regio’s ook een uitkomst kan zijn.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.