of 59318 LinkedIn

Leeuwarden wil naar lichtere jeugdzorg toe

Wethouder Hilde Tjeerdema (jeugd, D66) wil dat er minder jongeren worden doorverwezen naar gespecialiseerde jeugdzorg of gesloten instellingen, meldt de Leeuwarder Courant. De stad heeft volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) het hoogste jeugdzorggebruik van Nederland en bovendien een fors tekort op die post.

Wethouder Hilde Tjeerdema (jeugd, D66) wil dat er minder jongeren worden doorverwezen naar gespecialiseerde jeugdzorg of gesloten instellingen, meldt de Leeuwarder Courant. De stad heeft volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) het hoogste jeugdzorggebruik van Nederland en bovendien een fors tekort op die post.

Verantwoordelijkheid scholen en sociale wijkteams

Tjeerdema wil een afname in het aantal zware jeugdzorgmaatregelen realiseren door problemen vroeger te laten signaleren en eerder in te grijpen. De verantwoordelijkheid daarvoor komt bij scholen en sociale wijkteams te liggen. Ook ziet Tjeerdema een rol weggelegd voor Ggz-praktijkondersteuners van huisartsen. Om het aantal doorverwijzingen naar zware jeugdzorg in te perken wil zij ook in gesprek met de Jeugd- en Gezinsbescherming en de jeugdreclassering.

 

Kostenstijgingen door maatwerkvoorzieningen

In oktober schatte de gemeente Leeuwarden nog dat het tekort op de jeugdzorg over 2017 op 5,9 miljoen euro zou uitkomen. Het totale tekort op het sociaal domein werd in december geschat op 13,4 miljoen euro. De kostenstijgingen in de jeugdzorg waarmee Leeuwarden te maken heeft, liggen volgens het college vooral aan het groeiend aantal maatwerkvoorzieningen. In hoeverre de residentiële jeugdzorg onderdeel uitmaakt van de kosten, kon de gemeente Leeuwarden vandaag nog niet zeggen.

 

Stijging jeugdzorggebruik

Uit de gisteren door het CBS gepubliceerde cijfers over de jeugdzorg, blijkt dat in Leeuwarden de ranglijst met het hoogste procentuele jeugdzorggebruik aanvoert. Maar liefst 18 procent van de jongeren in Leeuwarden krijgt jeugdzorg. Landelijk steeg het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdzorg tussen 2015 en 2017 van 366.000 naar 405.000.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Verstuur dit artikel naar Google+