of 64231 LinkedIn

Dossier: Leegstand

De meeste gemeenten hebben ermee te maken, leegstaande kantoren en lege winkelpanden.

Een direct gevolg van de crisis: leegstaande winkelpanden en kantoorgebouwen. Behalve dat vastgoedbeleggers en -eigenaren het voelen in hun portemonnee, lijdt de aanblik van de publieke ruimte er ook ernstig onder. Lege en afgeplakte vitrines verhogen de sfeer in het centrum bepaald niet, zoals ook verlaten kantoorgebouwen wijken een desolate indruk geven. Ongewis is of het dieptepunt is bereikt.

  Nieuws  Nieuws

  • Minister Schultz komt terug op de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) die het provincies onmogelijk zou kunnen maken een actief detailhandelsbeleid te voeren.

   Provincies kunnen megastores toch tegenhouden

   Provincies houden de mogelijkheid om plannen voor grootschalige winkelcomplexen aan de randen van de stad tegen te houden. Minister Schultz komt terug op de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) die het provincies onmogelijk zou kunnen maken een actief detailhandelsbeleid te voeren.

  • Ondernemers van een winkelcentrum in de gemeente Molenwaard ontwikkelden zelf een plan om hun winkelgebied op te knappen.

   Ondernemers Molenwaard pakken zelf de leegstand aan

   Ondernemers van een winkelcentrum in de gemeente Molenwaard ontwikkelden zelf een plan om hun winkelgebied op te knappen. Nadat een ambitieus project van de gemeente en een ontwikkelaar spaak liep, kwamen de winkeliers met een eigen voorstel. De lokale supermarkt stopt er 4 ton in en ook de woningbouwvereniging betaalt mee.

  • oud-wethouder van Amersfoort Gert Boeve

   'Gemeenten hebben wethouder voor vastgoed nodig'

   Gemeenten zouden allemaal een speciale wethouder vastgoed moeten aanstellen na de verkiezingen. Zij kunnen zorgen voor meer zicht op de omvang en leegstand van maatschappelijk vastgoed en proberen de financiële verliezen door inefficiënt gebruik te beperken. Dat stelt 'ambassadeur maatschappelijk vastgoed' en oud-wethouder van Amersfoort Gert Boeve in een interview met het vakblad Vastgoedmarkt.

  • Tweede Kamerlid Kees Verhoeven pleit ervoor om leegstand aan te pakken door creatieve ondernemers de ruimte te geven en leegstaande ruimtes tijdelijk te vullen met zogeheten 'pop-up'-winkels.

   D66 wil weer bruisende binnensteden

   5 reacties

   Gemeenten moeten hun uiterste best doen om de binnensteden bruisend en leefbaar te houden. Die boodschap geeft Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66) in een notitie die hij vrijdag presenteert waarin hij een aantal mogelijkheden en goede voorbeelden op een rijtje zet.

  • De huidige regels geven huurders zoveel bescherming, dat er geen ruimte is voor flexibele, tijdelijke invulling van lege panden. Dat stelt de Nederlandse Raad van Winkelcentra (NRW).

   'Huurregels geven winkelier te veel bescherming'

   De huurwetgeving voor winkelpanden moet worden versoepeld. De huidige regels geven huurders zoveel bescherming, dat er geen ruimte is voor flexibele, tijdelijke invulling van lege panden. Dat stelt de Nederlandse Raad van Winkelcentra (NRW). Detailhandel Nederland is fel tegen.

  • Gemeenten moeten zoeken naar de eigenheid van de vijf plekken waar in 2020 nog gewinkeld wordt, meent brancheorganisatie INretail.

   INretail: 'Gemeenten, zoek dna van Winkelstraat 2020'

   Gemeenten moeten zoeken naar de eigenheid van de vijf plekken waar in 2020 nog gewinkeld wordt, meent brancheorganisatie INretail. Zij moeten het voortouw nemen in het oplossenvan de winkelleegstand, want de markt gaat het niet doen, stellen experts van INretail, en belangenvertegenwoordigers van winkeliers en vastgoedeigenaren in drie nieuwe rapporten. 

  • Utrechtse gemeenten krijgen van de provincie Utrecht geen compensatie voor gederfde inkomsten op bouwgrond. Provinciale Staten stemden unaniem in met het plan van de provincie om de kantorenleegstand aan te pakken. De Amersfoortse wethouder Pim van den Berg weet wel waar de rekening wordt gelegd: de veroorzaker betaalt.

   Geen compensatie voor stop kantorenbouw

   De kantorenbouw in de provincie Utrecht wordt gehalveerd en bestaande kantoorlocaties moeten gemakkelijker een andere bestemming krijgen. Dat hebben Provinciale Staten van Utrecht unaniem besloten. En gemeenten worden niet gecompenseerd voor gederfde inkomsten op bouwgrond.

  • Slopen van woningen levert corporaties geld op: per woning krijgen ze een korting van 15.000 euro op de verhuurdersheffing die minister Stef Blok (Wonen) heeft geïntroduceerd. Het geld investeren ze in – minder – nieuwbouw.

   Ook Groningen en Zeeland gaan woningen slopen

   Woningcorporaties in de krimpgebieden van Groningen en Zeeland gaan de komende jaren honderden woningen slopen. Daarmee bestrijden ze leegstand en verpaupering, bovendien levert het de corporaties geld op: per woning krijgen ze een korting van 15.000 euro op de verhuurdersheffing die minister Stef Blok (Wonen) heeft geïntroduceerd. Het geld investeren ze in – minder – nieuwbouw.

  • Ook winkelcentrum The Wall kampt met grote leegstand

   Leidsche Rijn kampt met 'voetbalvelden aan leegstand'

   1 reactie

   Utrecht viert donderdag dat de bouw van het nieuwe winkelcentrum Terwijde in de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn het hoogste punt bereikt. Maar hoewel er een enorm tekort is aan winkels en voorzieningen in de wijk met ruim 70.000 inwoners, kampt Terwijde met leegstand. Er zijn pas 13 van de 40 winkels verhuurd.

  • Als de provincie Utrecht een rem zet op de bouw van kantoren, moet zij de gederfde inkomsten van gemeenten compenseren. Dat vindt de gemeente Utrecht.

   Gemeenten moeten bij bouwverbod compensatie krijgen

   7 reacties

   Als de provincie Utrecht wil dat er minder kantoorpanden worden gebouwd om de leegstand terug te dringen, moet de provincie opdraaien voor het verlies dat gemeenten daardoor lijden. Dat vindt de gemeente Utrecht. Kantoren brengen geld in het laatje door de exploitatie van de grond.

  • De provincie Utrecht wil dat er minder kantoren gebouwd worden. Er is nu nog 1 miljoen vierkante meter gereserveerd voor nieuwbouw, dat vindt de provincie teveel.

   Utrecht legt kantorenbouw gemeenten aan banden

   2 reacties

   De provincie Utrecht wil het aantal locaties dat gemeenten hebben aangewezen voor de bouw van kantoren aan banden leggen. Volgens de provincie is er nu al veel te veel leegstand in Utrecht.

  • Tot 2030 komt naar20 miljoen vierkante meter maatschappelijk vastgoed vrij, blijkt uit de ‘Reisgids maatschappelijke voorzieningen’ die is uitgebracht door Bouwstenen voor Sociaal.

   Geen oog voor leegstand maatschappelijk vastgoed

   Gemeenten hebben te weinig aandacht voor de snel oplopende leegstand van maatschappelijk vastgoed. Die is straks zeker zo groot als de leegstand van kantoren en winkels bij elkaar. Tot 2030 komt naar verwachting zo’n 20 miljoen vierkante meter vastgoed vrij dat geen maatschappelijke functie meer heeft.

  • Op Schouwen-Duiveland moet er minder over krimp worden gepraat. De bevolking is stabiel, veel mensen van buiten willen graag op het eiland wonen. Dat stelt directeur-bestuurder Antoine de Ceuster van woningcorporatie Zeeuwland.

   Corporatie Zeeuwland: hou op over krimp

   Gemeenten en andere instanties op Schouwen-Duiveland moeten ophouden elkaar krimp aan te praten. De bevolking is al jaren stabiel en er staan meer dan 1.000 woningzoekenden van buiten op de wachtlijst van woningcorporatie Zeeuwland. Wat nou krimp.

  • Het centrum van Den Haag mag zich komende twee jaar de beste grote binnenstad van Nederland noemen. In de categorie middelgrote binnenstad ging Venlo met de titel aan de haal.

   Den Haag en Venlo hebben de beste binnenstad

   2 reacties
   De komende twee jaar mag het centrum van Den Haag zich de beste grote binnenstad van Nederland noemen. In de finale van de Verkiezing Beste Binnenstad won de Hofstad van Amsterdam, zo is donderdag bekendgemaakt. In de categorie middelgrote binnenstad ging Venlo met de titel aan de haal.
  • De markt doet zijn werk: lege kantoren worden afgewaardeerd waardoor ze nieuwe functies kunnen krijgen. Dat meldt minister Schultz aan de Tweede Kamer.

   Regionale sloopfondsen komen niet van de grond

   Het plan voor lokale en regionale kantorenfondsen om de leegstand aan te pakken, is van tafel. Marktpartijen willen daar geen geld in steken, nu blijkt dat de markt steeds meer zijn werk doet en dat leegstaande kantoren op een meer reële waarde worden gewaardeerd. Dat meldt minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer.

  • De leegstand van agrarische bedrijven op het platteland neemt de komende jaren toe tot circa 30 miljoen m2, blijkt uit onderzoek van Alterra.

   'Leegstand in buitengebied groter dan bij kantoren'

   7 reacties

   De leegstand van agrarische bedrijven op het platteland neemt de komende jaren toe tot circa 30 miljoen m2. Daarmee wordt die leegstand – in elk geval in omvang - een nog groter probleem dan de kantorenleegstand die nu hoog op de agenda staat en ‘slechts’ 7 miljoen m2 bedraagt.

  • Institutionele beleggers waarschuwen gemeenten om niet te zwichten voor de verleiding van grondverkoop voor nieuwe winkelgebieden. Investeer in de binnenstad, bepleit belangenvereniging IVBN.

   ‘Zwicht niet voor verleiding nieuwe winkellocaties’

   Gemeenten moeten niet zwichten voor de verleiding van grondverkoop op locaties aan de rand van de stad. Investeringen in bestaande, perspectiefrijke winkelgebieden zijn noodzakelijk om binnensteden levensvatbaar en aantrekkelijk te houden. Regionaal beleid is daarbij onmisbaar.

  • Ingehuurde onderzoekers constateren dat de informatieachterstand bekend is en dat er al jaren aan wordt gewerkt.

   Eindhoven heeft slecht beeld van eigen vastgoed

   2 reacties

   Eindhoven heeft geen goed overzicht van de eigen gebouwen, de waarde, de kosten en de opbrengsten en de financiële risico’s. Een precieze verklaring voor het verschil tussen kosten en opbrengsten is niet bekend. En omdat basale informatie ontbreekt, zijn ambtenaren alleen druk met incidenten.

  • Een leeglopend centrum met een worstelende middenstand; Veghel probeert dat spookbeeld voor te zijn en verleidt de eigen inwoners tot meer lokaal winkelen.

   Veghel sleutelt aan 'binnenstad van de toekomst'

   Een leeglopend centrum met een worstelende middenstand; Veghel probeert dat spookbeeld voor te zijn met het project 'Veghel achter digitale stadsmuren', dat met name de eigen inwoners moet verleiden lokaal te winkelen. Alle zintuigen worden daarbij ingezet.


  • De veronderstelling was dat kantoorlocaties bij knooppunten van openbaar vervoer het beter zouden doen. Klopt niet, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente, de Vrije Universiteit Amsterdam en StedenbaanPlus.

   Leegstand treft kantoren bij ov-knooppunten even hard

   Kantoren bouwen rond grote, goed bereikbare stations is toch niet de enige oplossing voor de stagnerende kantorenmarkt. Kantoren bij ov-knooppunten staan net zo vaak leeg als op andere locaties. Er is zelfs sprake van knooppuntkannibalisme. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente, de Vrije Universiteit Amsterdam en StedenbaanPlus.

  • De gemeente Assen gaat 36 sociale huurwoningen bouwen, omdat bij corporaties de bouwplannen stilliggen.

   Assen gaat het echt doen; zelf huurwoningen bouwen

   Meerdere gemeenten zijn ermee bezig, maar Assen is de eerste gemeente waar het binnenkort werkelijkheid wordt: De gemeente gaat sociale huurwoningen bouwen, omdat corporaties dat niet meer doen. Het college heeft 5,5 miljoen euro uitgetrokken voor de bouw van 36 sociale huurwoningen in de wijk Kloosterveen.

  • Inretail noemt provincie Gelderland als lichtend voorbeeld voor andere provincies. In de omgevingsvisie zet Gelderland een rem op weidewinkels.

   'Rem Gelderland op weidewinkels voorbeeld'

   Provincies moeten een voorbeeld nemen aan Gelderland en stoppen met bouwplannen voor grote winkelcentra buiten de bebouwde kom. Het Gelders college van Gedeputeerde Staten heeft aangekondigd dat de omgevingsvisie waaraan wordt gewerkt een rem zet op de ontwikkeling van zogenoemde weidewinkels. Belangenorganisatie Inretail vindt dat alle provincies dat moeten doen.

  • De komende jaren zal het aantal ouderen op het platteland enorm toenemen met de gevolgen voor de sociale voorzieningen als gevolg.

   Ouderen nemen platteland over

   3 reacties

   Het aantal 65-plussers dat op het platteland woont neemt relatief fors toe. Daardoor komen de sociale voorzieningen en de woningmarkt in vooral de zogenoemde krimpregio's onder druk te staan. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dinsdag.

  • De Amsterdamse aanpak van kantorenleegstand heeft er toe geleid dat dit jaar voor het eerst sinds 2007 de leegstand is gedaald.

   Kantorenloods Amsterdam weet leegstand terug te dringen

   De Amsterdamse aanpak van kantorenleegstand heeft er toe geleid dat dit jaar voor het eerst sinds 2007 de leegstand is gedaald. Vorig jaar kreeg bijna 100.000 vierkante meter lege kantoren een tweede leven als woning, hotelkamer of creatieve broedplaats. ‘Dit jaar gaan we daar zelfs overheen’, verwacht Paul Oudeman. De ‘kantorenloods’ geeft een kijkje in de keuken.

  • Gemeenten moeten soepeler moeten omgaan met regels en hun ambities bijstellen om leegstand van kantoren en winkels effectief aan te pakken.

   Gemeenten moeten voortouw nemen tegen leegstand

   Gemeenten zullen soepeler moeten omgaan met regels en hun ambities bijstellen. Alleen dan kan de leegstand van kantoren en winkels effectief worden aangepakt. Dat stellen betrokkenen in de vastgoedsector in interviews met Binnenlands Bestuur.

  • Winkeliers in de regio Arnhem Nijmegen zitten niet te wachten op grote winkelcentra om de stad, zogenaamde weidewinkels. Maar gemeenten kunnen er veel geld mee verdienen.

   Weidewinkels: patstelling dreigt

   In de regio Arnhem Nijmegen dreigt een patstelling te ontstaan over vier daar geplande ‘weidewinkels’. Aan de ene kant gemeenten met een overschot aan grond en leegstaande panden, die superstores alleen al om die reden met graagte binnenhalen; aan de andere kant winkeliers en hun belangenorganisaties. Die vrezen voor meer kaalslag, naast de faillissementen die er toch al zijn door het mindere economisch tij en stijgende internetverkoop.

  • Gertjan Slob van Locatus meent dat de crisis kansen biedt voor nieuwe ondernemers, maar de echte slachting onder de winkels moet nog komen.

   Echte winkelslachting moet nog komen

   Krimpgebieden domineren de lijst met de grootste winkelleegstand. Niet alleen daar, maar ook elders moeten de hardste klappen nog komen, meent winkeldataspecialist Locatus.

  • Tegen leegstand is actieve inzet van provincies onmisbaar, zo bleek bij het Binnenlands Bestuur vastgoeddebat in Nieuwegein.

   BBvastgoeddebat: 'Waar blijven de provincies?'

   Voor het aanpakken van de kantoren- en winkelleegstand is actieve inzet van provincies onmisbaar, zo bleek bij het Binnenlands Bestuur vastgoeddebat in Nieuwegein donderdag. Op het debat waren provincies de grote afwezige. En in de dagelijkse praktijk? 'Die rol wordt niet opgepakt.' 

  • De gemeente wordt niet als veroorzaker van de leegstand van kantoren en winkels gezien, bijvoorbeeld omdat zij te veel liet bouwen. Wel geldt zij in de ogen van een meerderheid van de Nederlanders als de aangewezen partij om voor een oplossing te zorgen. Dat blijkt uit een representatieve enquête van Team Vier in opdracht van Binnenlands Bestuur.

   ‘Gemeente onmachtig leegstand op te lossen’

   De gemeente wordt niet als veroorzaker van de leegstand van kantoren en winkels gezien, bijvoorbeeld omdat zij te veel liet bouwen. Wel geldt zij in de ogen van een meerderheid van de Nederlanders als de aangewezen partij om voor een oplossing te zorgen.

  • PvdA, VVD en D66 kregen een ruime meerderheid voor het voorstel om toch ruimte te bieden voor grote detailhandelszaken, van meer dan 1000 vierkante meter vloeroppervlakte, bij een nieuw voetbalstadion.

   Van Almelo mag Heracles bouwen

   2 reacties

   Heracles Almelo kan aan de slag met een nieuw voetbalstadion. De gemeenteraad van Almelo gaf dinsdagavond groen licht voor de extra winkels die Heracles nodig heeft om het stadion van de grond te krijgen.

  • Wat hebben gemeenten aan vastgoedbezit?

   Reageer

   Hoogleraar Hans de Jongevan de TU Delft sprak maandagavond 17 juni in Nieuwsuur over het vastgoedbezit van gemeenten. Gemeenten weten vaak niet hoeveel vastgoed ze bezitten en bovendien gaan gemeenten vaak niet efficiënt om met hun vastgoed.

  • Gemeenten zouden in totaal zo'n 180 miljoen op de exploitatiekosten kunnen bezuinigen. Daarnaast verhuren gemeenten hun commerciële vastgoed, waaronder woningen en winkels, volgens de onderzoekers van de TU Delft niet tegen marktprijzen.

   Ruim 300 miljoen verspild aan inefficiënt gebruik vastgoed

   3 reacties

   De ruim 400 Nederlandse gemeenten verspillen jaarlijks tussen de 300 en 400 miljoen euro door amateuristisch en inefficiënt gebruik van hun vastgoed. Zo gaan gemeenten niet op een goede manier om met gas, licht en water en met onderhoud van gebouwen. Dat staat in een onderzoeksrapport van de Technische Universiteit Delft, waar het tv-programma Nieuwsuur maandagavond over bericht.

  • Betrokkenen in de bouwsector – ook gemeenten zelf - vinden dat gemeenten en provincies een sleutelrol kunnen spelen in de stilgevallen vastgoedmarkt, volgens Deloitte.

   Overheid moet beweging brengen in vastgoedmarkt

   Om de vastgelopen woningmarkt in beweging te krijgen, is wellicht een nieuw Bouwfonds Nederlandse Gemeenten nodig. Betrokkenen in de bouwsector – ook gemeenten zelf - vinden dat gemeenten en provincies een sleutelrol kunnen spelen in de stilgevallen vastgoedmarkt.

  • Volgens minister Melanie Schultz (Infrastructuur) stimuleert de overheid het afwaarderen van legen kantoren wel en lijkt het in de markt ook op gang te komen.

   Afwaardering lege kantoren gaat niet door

   5 reacties

   Beleggers worden niet gedwongen om leegstaande kantoorpanden af te waarderen. Dat zei minister Melanie Schultz (Infrastructuur) woensdag in een debat in de Tweede Kamer. Regeringspartij PvdA had om dit ingrijpen gevraagd zodat kantoren makkelijker een andere bestemming kunnen krijgen.

  • Ze moeten samenwerken met private partijen (PPS) aan transformatie of sloop. Een leegstandonttrekkingsfonds biedt kansen.

   Gemeenten laten kansen liggen tegen leegstand

   Gemeenten kunnen veel meer doen om kantorenleegstand tegen te gaan. Ze moeten samenwerken met private partijen (PPS) om transformatie of sloop te stimuleren. Het sloopfonds is daarvoor een falend instrument gebleken, maar een leegstandonttrekkingsfonds biedt kansen.

  • De Langenstraat in het centrum van Winschoten

   Experiment Winschoten valt in de 'prijzen'

   De gemeente Winschoten heeft zelf het geld niet, maar met steun van de winkeliers en vastgoedondernemers gaat de verpauperende binnenstad waarschijnlijk toch op de schop. Een unieke financieringsconstructie moet het mogelijk maken.

  • In Winschoten zorgt een combinatie van vergrijzing en economische crisis voor steeds meer lege etalages. Een investeringsfonds gevuld door ondernemers moet het tij keren.

   Win-win in Winschoten

   Om het centrum van krimpgemeente Winschoten te pimpen is een miljoenenbedrag nodig. De oplossing is een voor Nederland unieke constructie: een door ondernemers gevuld investeringsfonds voor vernieuwing van de binnenstad.

  • Provincies moeten ingrijpen om te voorkomen dat gemeenten winkelpanden blijven bijbouwen, terwijl de leegstand zeer hoog is, vindt Detailhandel Nederland.

   'Provincies moeten bouw winkelpanden blokkeren'

   10 reacties

   Provincies moeten ervoor zorgen dat gemeenten geen nieuwe winkelpanden meer laten bouwen. Dat vindt Detailhandel Nederland, zo liet de belangenorganisatie zaterdag weten. Gemeenten zouden zelf te weinig rekening houden met de gevolgen van bijbouwen, dus moeten de provincies de regie gaan voeren.

  • Samenwerken tegen leegstand kantoren

   Reageer

   Afbeelding 

    

    

    

    

   Robert Koolen, directeur Vastgoed en Beleid bij Heijmans en Bert Hoeve, hoofd afdeling Ruimte en Advies Kadaster tekenen de intentieovereenkomst. 

  • De gemeente heeft geen geld meer. Nu moeten degenen die het meeste last hebben van achteruitgang en het meeste baat hebben bij nieuw elan hun verantwoordelijkheid nemen.

   Herverkavelen in stadscentra

   Gemeenten hebben steeds minder geld voor herstructurering van bedrijventerreinen, woonwijken of winkelgebieden. Daardoor valt gebiedsontwikkeling overal stil en dreigt verval. Stedelijke herverkaveling kan een uitweg bieden. Niet de gemeente betaalt, maar wie investeert en profijt heeft.

  • 500 monumenten en karakteristieke gebouwen krijgen binnenkort een onderzoek naar herbestemming.

   3,8 miljoen euro extra voor herbestemming

   1 reactie

   De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft eenmalig 3,8 miljoen euro extra subsidie beschikbaar voor herbestemming. Dat betekent dat voor 500 monumenten en karakteristieke gebouwen binnenkort een onderzoek wordt gedaan naar herbestemming. Al deze gebouwen staan leeg of komen leeg op korte termijn. Bij 20 gebouwen worden bovendien noodvoorzieningen getroffen om verval tegen te gaan.

  • Ondanks 16 procent leegstand staan gemeenten nog steeds nieuwbouw van kantoren toe. Provincies moeten strengere regels stellen om de ambities in te dammen, vindt PBL-onderzoeker Edwin Buitelaar.

   Provincies moeten bouwdrift gemeenten indammen

   Zonder ingrijpen van bovenaf blijven gemeenten elkaar beconcurreren op de kantorenmarkt. Ondanks 16 procent leegstand staan gemeenten nog steeds nieuwbouw van kantoren toe. Provincies moeten strengere regels stellen om de ambities in te dammen.

  • Gemeenten moeten terughoudend zijn bij het verwerven van grond en het toestaan van nieuwbouw van kantoren om leegstand tegen te gaan. Dat blijkt uit een rapport van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Amsterdam School of Real Estate (ASRE).

   Vastgoedplannen alleen nog beoordelen op lokale behoefte

   4 reacties

   Om nieuwe leegstand tegen te gaan, is het noodzakelijk dat gemeenten nieuwe vastgoedplannen vooral beoordelen op basis van de lokale en regionale behoefte. ,,Gemeenten zouden ook terughoudend moeten zijn bij het verwerven van grond, want daardoor krijgen ze ook een financieel belang om er kantoren en winkels op te laten zetten'', aldus Edwin Buitelaar van het Planbureau voor de Leefomgeving.

  • We moeten de groei een halt toeroepen, zegt VVD-gedeputeerde Bert Pauli. Alleen met hele goede argumenten wil de provincie nieuwe initiatieven nog toestaan.

   Provincie Brabant wil geen nieuwe winkels

   2 reacties

   De provincie Noord-Brabant overweegt vanwege de leegstand om nieuwe initiatieven voor detailhandel buiten steden niet meer toe te staan. ,,Alle plannen voor uitbreiding van winkeloppervlakte, zeker op nieuwe locaties, zouden voorlopig in de ijskast moeten worden gezet'', staat in discussienota die dinsdag is gepubliceerd. De provincie meent dat er voldoende winkelruimte in bestaand stedelijk gebied is.

  • Diverse gemeenten hebben momenteel hun handen vol aan vertrekkende ziekenhuizen. Gezien de (fusie)ontwikkelingen in ziekenhuisland is de kans groot dat de komende jaren meer gemeenten zich moeten buigen over herbestemming of sloop van ziekenhuisterreinen.

   Help: ziekenhuis te koop

   Her en der in het land staan ziekenhuizen leeg of komen op - korte termijn - leeg te staan. Vanwege fusies en vervolgens het samenvoegen van locaties bijvoorbeeld, en/of nieuwbouw elders in of buiten de gemeente. Het levert gemeentebesturen fikse hoofdbrekens op.

  • Zakelijke huurders worden samengevoegd in een gebouw, en in het tweede pand worden woningen gebouwd. Een groep jonge ontwikkelaars en architecten bedacht het.

   Leegstand kantoren oplossen met ruilverkaveling

   Het idee is simpel en lijkt doeltreffend: ruilverkaveling als methode om van twee halfleegstaande kantoren weer twee gevulde gebouwen te maken. Een groep jonge ontwikkelaars en architecten bedacht het plan als alternatief voor het afwaarderen van de vele leegstaande kantoorpanden.

  • Steden met inwoners tussen de 30.000 en 100.000 hebben het meeste te kampen met leegstaande winkels, zo blijkt uit cijfers van Locatus. Krimpgebieden worden extra getroffen.

   Veel leegstaande winkels in middelgrote steden

   3 reacties

   Vooral in de provincies Groningen, Noord-Brabant en Limburg loopt de leegstand van winkels op. In steden met 30.000 tot 100.000 inwoners staan de meeste winkels leeg. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus.

  Achtergrond  Achtergrond

  • Vóór de zomer ligt de Omgevingswet in de Tweede Kamer. Uitgangspunt daarin is volgens minister Schultz van Haegen (VVD, Infrastructuur en Milieu) om niet méér in regels vast te leggen, maar minder.

   ‘Verschuil je niet achter wetten en regels’

   Vóór de zomer ligt de Omgevingswet in de Tweede Kamer. Uitgangspunt daarin is volgens minister Schultz van Haegen (VVD, Infrastructuur en Milieu) om niet méér in regels vast te leggen, maar minder en daar houdt ze aan vast. ‘We moeten erop vertrouwen dat het lokale bestuur verstandige afwegingen maakt.’

  • Veel gemeenten verwachten dat het wel overwaait: die crisis, die leegstand, de futloosheid van de binnenstad. Maar dat is niet zo.

   Beleving redt de binnenstad

   De markt gaat de toenemende winkelleegstand niet oplossen, wijzen drie nieuwe rapporten uit. Dus moet  de gemeente het voortouw nemen, zoals in Den Haag al succesvol gebeurt. ‘Het is of allemaal ten onder, of samen behouden wat sterk is.’

  • Er bestaat sinds het uitbreken van de crisis onder beleggers, investeerders, projectontwikkelaars bar weinig animo om geld te steken in de productie van woningen en daarom doet de gemeente het zelf.

   Rijswijk jumpt als belegger in bouw

   Rijswijk is het wachten op investeerders zat en gaat zelf geld steken in de bouw van huurwoningen in de vrije sector. Door als semibelegger op te treden, wil de gemeente de lokale woningmarkt vlot trekken en tegelijk de eetlust opwekken bij de internationale kapitaalverschaffers uit China en de Verenigde Staten.

  • Interview met algemeen directeur van de Rijksgebouwendienst Eva Klein Schiphorst.

   Huisbaas zonder kantoor

   De Rijksgebouwendienst schrapt een derde van zijn vastgoedportefeuille. Algemeen directeur Eva Klein Schiphorst zit er niet zo mee, sterker, het maakt het werk er leuker op. ‘Je kunt niet op een beter moment in deze sector werken.’

  • Als er niets gebeurt telt een kwart van de 6.800 basisscholen in 2020 minder dan 100 leerlingen en zijn er zelfs 500 scholen met minder dan 50 leerlingen.

   Ingehaald door de krimp

   Reageer

   Geen kleinescholentoeslag maar een bonus om te fuseren. Zo wil staatssecretaris Sander Dekker de stijgende kosten en dalende prestaties van het basisonderwijs te lijf. In krimpgemeente Loppersum leidt het tot leegstand en kostbare nieuwbouw.

  • Ben je wethouder Waalsprong, dan moet je met regelmaat richting raad, voor andermaal een versobering en ‘temporisering’ van het plan en alweer een financiële tegenvaller.

   Ik niet, dan jij ook niet

   12.000 woningen moest het nieuwe Nijmeegse stadsdeel Waalsprong  gaan tellen. Er staat nog maar een kwart. En de enige serieuze grondkoper moet nu wellicht ook nog worden geweerd.  Huiver mee met de wethouder in crisistijd.

  • Tegen beter weten in hopen gemeenten hun grondposities alsnog te verzilveren via nieuwe, perifere winkelcentra. Dat gaat niet goed.

   Down Town

   De winkelleegstand loopt op, maar tegelijkertijd groeit het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak nog steeds. Tegen beter weten in hopen gemeenten hun grondposities alsnog te verzilveren via nieuwe, perifere winkelcentra. Dat gaat niet goed. ‘De echte slachting moet nog komen.’

  • Hoe lastig de situatie ook is, over één ding zijn partijen in de vastgoedmarkt het eens. Niemand is erbij gebaat als gemeenten op hun handen gaan zitten en wachten tot de recessie overwaait.

   Dan maar weer gras

   Gemeenten moeten het voortouw nemen bij het aanpakken van leegstand, vinden marktpartijen in de bouwsector. Soepeler omgaan met regels, ambities bijstellen. ‘Wel even slikken voor de wethouder en de raad.’

  • De kantorenleegstand komt niet alleen door de economische crisis, maar vooral door een reeks van regels en belangen. Die moedigen nieuwbouw aan.

   Kantoren nog leger

   De bezettingsgraad van kantoren zegt meer over leegstand dan absolute getallen, vindt het Kadaster. Samen met vastgoedontwikkelaar Heijmans zoekt het naar praktische mogelijkheden om leegstand aan te pakken. Bijvoorbeeld via ruilverkaveling.

  • In Winschoten zorgt een combinatie van vergrijzing en economische crisis voor steeds meer lege etalages. Een investeringsfonds gevuld door ondernemers moet het tij keren.

   Win-win in Winschoten

   Om het centrum van krimpgemeente Winschoten te pimpen is een miljoenenbedrag nodig. De oplossing is een voor Nederland unieke constructie: een door ondernemers gevuld investeringsfonds voor vernieuwing van de binnenstad.

  • Sinds enkele jaren doen de inwoners van Keppel hun best om de lokale voorzieningen van de gemeente te kopen: de school, het zwembad, de sporthal, de sportvelden.

   Vrijstaat Keppel

   De dorpsschool wegbezuinigen? Geen sprake van. Inwoners van Hoog- en Laag-Keppel nemen de lokale voorzieningen één voor één over. Tot ergernis van het gemeentebestuur. ‘Ze zien zichzelf als de enige partij met rechten. Het dorp is van hen.’ 

  • De gemeente heeft geen geld meer. Nu moeten degenen die het meeste last hebben van achteruitgang en het meeste baat hebben bij nieuw elan hun verantwoordelijkheid nemen.

   Herverkavelen in stadscentra

   Gemeenten hebben steeds minder geld voor herstructurering van bedrijventerreinen, woonwijken of winkelgebieden. Daardoor valt gebiedsontwikkeling overal stil en dreigt verval. Stedelijke herverkaveling kan een uitweg bieden. Niet de gemeente betaalt, maar wie investeert en profijt heeft.

  • Tijdens het interview vliegen visies en toekomstbeelden over tafel. Visie in tijden van bezuinigingen: een verademing. Auto, openbaar vervoer, de fiets en de voetganger komen aan bod.

   ‘We zijn veel te bescheten’

   Hoe blijft Nederland concurrerend? Door stedelijke knooppunten van fiets, auto en openbaar vervoer aan te leggen en bestaande infrastructuur beter te benutten. Aldus auteurs Ton Venhoeven en Tijs van den Boomen van het ophefmakende De Mobiele Stad.

  • Bevolkingsdaling en vergrijzing bepalen in combinatie met de crisis de komende jaren steeds meer de beleidsagenda. In een serie artikelen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan de gevolgen.

   Studenten in plaats van zusters

   Met het vertrek van het Groot Zieken Gasthuis kwam vijf hectare vrij in de historische Bossche binnenstad. Herontwikkeling van het terrein strandde door de crisis. Nu is het grootschalige plan in delen geknipt. Het voormalige Kloostergebouw werd broedplaats.

  • Wongema, Hornhuizen

   Creatief gedijt in krimpregio

   Terwijl de kantorenmarkt landelijk in een grote crisis verkeert, hebben krimpregio’s nauwelijks last van leegstaande vierkante meters. Op formele en informele werklocaties nestelen zich creatievelingen en nichebedrijven, die nieuwe schwung geven aan lokale gemeenschappen. Op het platteland van Noord-Nederland en het verstedelijkte ­gebied van Zuid-Limburg.

  • Nieuwbouw in Delfzijl

   Hoe Delfzijl weer leefbaar werd

   Woningvoorraden saneren kost miljoenen die krimpgemeenten niet hebben. Delfzijl toont dat er met een creatief sloopbeleid en stadsvernieuwing veel mogelijk is. Leegstand is er nu verleden tijd. ‘Voor grote delen van het land valt hier veel te leren.’

  • Bevolkingsdaling gaat in steeds meer delen van het land de beleidsagenda bepalen de komende jaren. In een serie artikelen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan de gevolgen van krimp. Het aantal leerlingen daalt, waardoor er in 208 gemeenten sprake is van zware krimp.

   De scholen lopen leeg

   In Zeeland, Limburg en Groningen daalt het aantal leerlingen al jaren. En de komende drie jaar zal die krimp ook in andere provincies hard toeslaan, blijkt uit cijfers van het CBS. Honderden schoolgebouwen komen leeg te staan.

  Opinie  Opinie

  • Mystery Burger (23): Een motie met leegstand

   ‘U hebt het vast wel eens dat u aangesproken door burgers,’ zegt Christina Oosterhoff van GroenLinks in Zutphen. ‘Ik krijg vragen over de leegstand van het Delta-gebouw. Daarom deze motie.’ Die motie moet het mogelijk maken dat het pand van de sociale werkvoorziening Delta gemakkelijk startende ondernemers huisvest. De motie staat vanavond geagendeerd in het raadsforum. ‘Ik weet dat er haken en ogen aan zitten,’ maakt Oosterhoff al als voorbehoud. Terecht, blijkt later.

  Partnernieuws  Partnernieuws

  • Stedelijke Herverkaveling

   Reageer

   Regiobijeenkomst Stedelijke Herverkaveling Oost

   Op 30 juni organiseerde het Kadaster een regiobijeenkomst over Stedelijke Herverkaveling voor de regio Oost. Deelnemers waren beleidsmakers, wethouders en inhoudelijk specialisten met de portefeuille Ruimtelijke ontwikkelingen van gemeenten in Oost-Nederland en de provincie Overijssel. Er werden voorbeelden getoond van leegstandsvraagstukken in winkelgebieden, kantoren en bedrijventerreinen waarbij Stedelijke Herverkaveling is ingezet. Daarnaast werd ingegaan op de wettelijke regeling voor Stedelijke Herverkaveling, die er zeer waarschijnlijk binnenkort komt.

  • Leegstand en de ladder duurzame verstedelijking

   Reageer

   AfbeeldingHierbij brengen wij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) van 25 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2331 onder uw aandacht. In deze uitspraak komt de ladder duurzame verstedelijking als bedoeld in artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: “het Bro”) aan de orde.

  • Leegstand detailhandel structureel oplossen

   2 reacties

    

   De leegstand in de detailhandel neemt steeds meer toe. In al onze steden en dorpen, zijn straten of soms hele gebieden aan te wijzen die verpauperen door leegstand. Hopen op betere tijden en nieuwe huurders is inmiddels een utopie. Leegstand van detailhandel is een structureel probleem en vraagt dus om een structurele oplossing.

    

   Afbeelding

  • Leegstand kantoren aanpakken door ruilen

   Reageer

   Heijmans en het Kadaster zetten ruilverkaveling in als middel om de kantorenleegstand tegen te gaan. Het idee is om de huurders van half lege panden te laten verhuizen zodat er uiteindelijk volledig bezette panden en één of meerdere volledig lege panden overblijven. De leegstand wordt hiermee geconcentreerd.