of 61869 LinkedIn

Langdurige armoede neemt toe in Amsterdam

Reageer
Arme inwoners van Amsterdam slagen er steeds minder in aan hun situatie te ontsnappen. Dat blijkt uit de woensdag verschenen Armoedemonitor van de gemeentelijke dienst onderzoek en statistiek.

Vorig jaar behoorden bijna 74.000 huishoudens tot de minima. Bij 76 procent daarvan was dat al minstens drie jaar het geval. In 2002 zat 65 procent van de arme gezinnen al zolang in de financiële problemen.

 

Marokkaanse afkomst
Uit het onderzoek blijkt verder dat families van Marokkaanse afkomst relatief gezien het vaakst arm zijn. 37 Procent van deze huishoudens behoort tot de minima. Bij alle andere niet-westerse allochtonen is dat bij drie op de tien het geval. 13 Procent van de autochtone gezinnen leeft in armoede.

 

Vicieuze cirkel
Verantwoordelijk wethouder Freek Ossel schrijft in het rapport dat arme mensen zich vaak in een vicieuze cirkel bevinden. 'Armoede is vaak zowel de oorzaak als het gevolg van groeiende problemen in de persoonlijke omgeving van mensen, waardoor hun kansen en ontwikkeling steeds verder worden beperkt.' Hij ziet het doorbreken van die cirkel als een belangrijke uitdaging.

 

Kloof
Ook uit eerdere onderzoeken bleek al dat de kloof tussen arm en rijk in Amsterdam toeneemt. Vaak is die tweedeling er ook een tussen autochtonen en allochtonen. Burgemeester Job Cohen sprak daar tijdens zijn nieuwjaarstoespraak nog zijn zorgen over uit.

Lees meer:
Gemeenten willen arme kinderen laten meedoen (01/07/2008)
Eindhovens armoedebeleid moet anders. Maar hoe? (13/06/2008)
 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.